settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu mieszkanie razem przed ślubem uważane jest za grzech?

Odpowiedź


Na to pytanie byłoby znacznie łatwiej odpowiedzieć, gdyby Biblia zawierała jasne stwierdzenia takie jak "wspólne mieszkanie przed ślubem lub bez zawarcia małżeństwa jest życiem w grzechu." Skoro Biblia nie podaje takiego definitywnego stwierdzenia, wielu (włącznie z niektórymi, spośród tych uznających się za chrześcijan) twierdzi, że wspólne życie bez małżeństwa nie jest życiem w grzechu. Być może powodem dla jakiego Biblia nie podaje takiego jasnego stwierdzenia jest fakt, że w czasach biblijnych aranżowanie niezamężnych osób, by żyły jako mąż i żona było stosunkowo rzadkie, szczególnie pośród Żydów czy chrześcijan. Dla potrzeb tego artykułu uznajemy, że gdy odnosimy się do wspólnego mieszkania, odnosimy się do wspólnego prowadzenia życia w sensie życia jako mąż i żona, włączając w to relację seksualną, bez bycia w związku małżeńskim. Nie mówimy o mężczyźnie i kobiecie, którzy żyją w tym samym domu bez relacji seksualnych.

Chociaż Biblia nie mówi jednoznacznie o życiu w grzechu, nie oznacza to, że Biblia całkowicie milczy w tej kwestii. Raczej musimy zestawić kilka fragmentów Pisma Świętego razem, aby wyciągnąć z nich zasadę, że wszelka seksualność poza małżeństwem jednego mężczyzny i jednej kobiety jest grzechem. Istnieje wiele fragmentów Pisma Świętego, które wskazują, że Bóg zakazuje rozwiązłości seksualnej (Dz. Apostolskie 15.20; 1 Koryntian 5.1; 6.13, 18; 10.8; 2 Koryntian 12.21; Galacjan 5.19; Efezjan 5.3; Kolosan 3.5; 1 Tesaloniczan 4.3; Judy 7). Greckie słowo tłumaczone jako "rozwiązłość seksualna" lub "rozpusta" w tych wersetach to porneia, i dosłownie oznacza "bezprawne pożądanie." Skoro jedyną formą legalnej seksualności jest małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety (1 Ks. Mojżeszowa 2.24; Ew. Mateusza 19.5), to cokolwiek poza małżeństwem, czy to cudzołóstwo, seks przedmałżeński, homoseksualność czy cokolwiek innego jest bezprawne, innymi słowy, jest grzechem. Wspólne mieszkanie pary przed ślubem zdecydowanie przynależy do tej kategorii rozpusty- grzechu seksualnego.

Hebrajczyków 13.4 opisuje powagę stanu małżeńskiego: "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg." Werset ten rysuje jasne rozróżnienie pomiędzy tym, co jest czyste i szlachetne- małżeństwo- a tym, co jest seksualnie niemoralne- wszystko poza małżeństwem. Życie razem poza małżeństwem zalicza się do tej kategorii, jest to grzech. Każdy, kto żyje razem poza legalnym związkiem małżeńskim wywołuje niezadowolenie i sąd Boży.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu mieszkanie razem przed ślubem uważane jest za grzech?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries