settings icon
share icon
Pytanie

Jak powinniśmy żyć wiedząc, że Chrystus powróci?

Odpowiedź


Wierzymy, że powrót Jezusa Chrystusa jest bliski, dlatego Jego ponowne przyjście może wydarzyć się w każdym momencie. My także, podobnie jak apostoł Paweł, wypatrujemy „błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” (Tytusa 2.13). Wiedząc o tym, że nasz Pan może powrócić już dzisiaj, niektórzy kuszeni są aby zaprzestać czynienia tego co powinni, i po prostu „czekają” na Niego.

Aczkolwiek istnieje duża różnica pomiędzy tym, że spodziewamy się iż Jezus może dzisiaj powrócić a tym, gdy wiemy że On dzisiaj powróci. Jezus powiedział „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie” (Ew. Mateusza 24.36). Czas kiedy On powróci nie został nikomu objawiony, i dopóki On nas do Siebie nie wezwie, powinniśmy Mu służyć. W przypowieści Jezusa o dziesięciu talentach, wyjeżdżający król wydał polecenie swoim sługom, aby „obracali [talentami] aż powróci” (Ew. Łukasza 19.13).

Powrót Chrystusa w Piśmie Świętym jest zawsze motywacją do działania, a nie powodem do wycofywania się. W 1 Koryntian 15.58 Paweł podsumowuje swoje nauczanie na temat pochwycenia mówiąc, „zawsze pełni zapału do pracy dla Pana.” W 1 Tesaloniczan 5.6 Paweł podsumowuje lekcje o przyjściu Chrystusa tymi słowami: „Nie śpijmy więc, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.” Wycofanie się i „trzymanie z dala” nigdy nie było zamiarem Jezusa dla naszego życia. Zamiast tego, pracujmy skoro jeszcze możemy. „Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać” (Ew. Jana 9.4).

Apostołowie żyli i służyli z myślą, że Jezus powróci za ich życia; co byłoby gdyby odsunęli się od swoich zajęć i tylko „czekali”? Pozostawaliby w nieposłuszeństwie nakazu jaki dał Chrystus, „Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku” (Ew. Marka 16.15), a ewangelia by się nie rozprzestrzeniała. Apostołowie rozumieli, że bliski powrót Jezusa oznacza, że powinni zająć się pracą dla Boga. Prowadzili życie w pełni, tak jakby każdy dzień byłby ich ostatnim. My także powinniśmy dostrzegać każdy dzień jako dar i wykorzystywać czas aby uwielbić Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak powinniśmy żyć wiedząc, że Chrystus powróci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries