settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu Bóg pozwolił, aby Salomon miał 1000 żon i konkubin?

Odpowiedź


1 Ks. Królewska 11.3 (tłum. Biblia Warszawska) stwierdza, że "miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic..." Oczywiście Bóg "przyzwolił" Salomonowi na posiadanie tych żon, ale przyzwolenie nie jest tym samym co akceptacja. Decyzje małżeńskie Salomona były bezpośrednim naruszeniem Bożego Prawa i były tego konsekwencje.

Salomon dobrze zaczął w swoich pierwszych latach życia, słuchając rad swojego ojca Dawida, jak jest to opisane w 1 Ks. Królewskiej 2.2-3, "Ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem! Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź jego drogami, przestrzegając jego ustaw, jego przykazań, jego praw i jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz." Początkowa pokora Salomona jest przedstawiona w 1 Ks. Królewskiej 3.5-9, gdy prosi Pana o mądrość. Mądrość to wiedza praktycznie zastosowana; pomaga nam w podejmowaniu decyzji, które wielbią Pana i są zgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Ks. Przyp. Salomona pełna jest praktycznych porad odnośnie tego jak naśladować Pana. Salomon również napisał Pieśń nad Pieśniami, która ukazuje piękny opis tego jak Bóg zamierzył, aby wyglądało małżeństwo. Zatem, król Salomon wiedział co było właściwe, nawet jeśli nie zawsze podążał właściwą ścieżką.

Z czasem Salomon zapomniał o swoich własnych radach i mądrości Pisma Świętego. Bóg przekazał jasne wskazówki dla każdego, kto miał być królem: aby nie miał wielu koni, wielu żon i aby nie gromadził sobie wielkich ilości ani srebra, ani złota (5 Ks. Mojżeszowa 17.14-20). Nakazy te były zamierzone, aby uchronić króla przed pokładaniem ufności w możliwościach militarnych, podążaniem za obcymi bogami i poleganiu na bogactwie zamiast na Bogu. Jakakolwiek analiza życia Salomona pokaże, że złamał wszystkie trzy spośród tych boskich zakazów!

Zatem, poślubienie wielu żon i przyjęcie konkubin przez Salomona było bezpośrednim naruszeniem Bożego Słowa. Tak jak Bóg przepowiedział, "gdy bowiem Salomon się zestarzał, jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom. Jego serce nie było więc doskonałe wobec PANA, jego Boga..." (1 Ks. Królewska 11.4; tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska). Aby zadowolić swoje żony, Salomon nawet zaangażował się w składanie ofiar bożkowi Milkomowi (czy Molochowi), bógu który wymagał dokonywania dzieł "obrzydliwości" (1 Ks. Królewska 11.7-8).

Bóg przyzwolił Salomonowi na wybór nieposłuszeństwa, ale wybór Salomona przyniósł nieuchronne konsekwencje. "Przeto rzekł Pan do Salomona: Ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze" (1 Ks. Królewska 11.11; tłum. Biblia Warszawska). Bóg okazał Salomonowi miłosierdzie ze względu na Dawida (werset 12), ale królestwo Salomona zostało ostatecznie podzielone. Kolejną karą na Salomonie była wojna z Edomitami i Aramitami (wersety 14-25).

Salomon nie był królem- marionetką. Bóg nie zmuszał go do robienia właściwych rzeczy. Raczej, Bóg objawiał swoją wolę, błogosławił Salomona mądrością i oczekiwał od króla posłuszeństwa. W jego późniejszych latach, Salomon postanowił być nieposłuszny i został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje decyzje.

Pouczające jest to, że pod koniec życia Salomona Bóg posłużył się nim do napisania jeszcze jednej księgi, którą znajdujemy w Biblii. Ks. Kaznodziei Salomona podaje nam "pozostałą część historii." Salomon w całej księdze opowiada nam wszystko co próbował zrobić, aby znaleźć spełnienie poza Bogiem w tym świecie lub "pod słońcem." To jest jego własne świadectwo, "Zgromadziłem także zasoby srebra i złota, a także skarby królów i krain; sprowadziłem sobie [...] rozkosze synów człowieczych - wiele nałożnic" (Ks. Kaznodziei Salomona 2.8; tłum. Biblia Poznańska). Ale jego harem nie przyniósł szczęścia. Zamiast tego, stwierdził "wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem" (werset 11; tłum. Biblia Warszawska). W podsumowaniu Ks. Kaznodziei Salomona, znajdujemy mądrą radę: "Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka" (Ks. Kaznodziei Salomona 12.13; tłum. Biblia Warszawska).

Bożą wolą nigdy nie jest to, aby ktokolwiek grzeszył, ale przyzwala na to, abyśmy podejmowali własne wybory. Historia Salomona jest potężną dla nas lekcją tego, że nieposłuszeństwo nie popłaca. Nie wystarczy dobrze zacząć; musimy szukać Bożej łaski, aby także dobrze zakończyć. Życie bez Boga jest drogą donikąd. Salomon myślał, że posiadanie 1000 żon i konkubin zapewni mu szczęście, ale jakąkolwiek przyjemność czerpał, nie była warta ceny jaką zapłacił. Mądrzejszy Salomon podsumował, że jego życie skupione wokół przyjemności było "marnością" (Ks. Kaznodziei Salomona 12.8), Ks. Kaznodziei Salomona kończy się ostrzeżeniem: "Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem" (werset 14; tamże).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu Bóg pozwolił, aby Salomon miał 1000 żon i konkubin?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries