settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o zobowiązaniu?

Odpowiedź


W Biblii znajduje się wiele odniesień dotyczących zobowiązań chrześcijanina w różnych aspektach życia: wobec naszych rodzin, sąsiadów, pracodawców, kościoła, naszego zdrowia oraz we wszystkich rzeczach, które robimy i mówimy (Efezjan 6.5; Hebrajczyków 10.25; 1 Koryntian 6.19, 31). Biblia naucza jednak również, że najważniejszym zobowiązaniem w naszym życiu jest zobowiązanie wobec samego Boga. Jezus powiedział: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest wielkie i pierwsze przykazanie" (Ew. Mateusza 22.37-38).

Jezus mówi nam, że każde włókno naszej istoty, każdy aspekt naszego życia musi być poświęcony miłości i służbie Bogu. Oznacza to, że nie możemy niczego przed Nim ukrywać, ponieważ Bóg niczego przed nami nie ukrywa (Ew. Jana 3.16). Co więcej, Jezus mówi nam, że nasze oddanie Jemu musi przewyższać nasze oddanie nawet wobec naszych rodzin: "Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim" (Ew. Łukasza 14.26-27; tłum. Biblia Warszawska). Takie oddanie oznacza, że nasze relacje rodzinne mogą zostać zerwane. Oznacza to, że nasze oddanie Chrystusowi wymaga, abyśmy w sytuacji "albo-albo" odwrócili się od naszych rodzin i trwali przy Jezusie (Ew. Łukasza 12.51-53). Najważniejsze jest to, że ci, którzy nie są w stanie podjąć takiego oddania, nie mogą być Jego uczniami.

Jezus ostrzega nas zawczasu. Powodem takiego zaangażowania i lojalności jest to, że próby, które być może będziemy musieli przejść, będą bardzo wymagające; nasza lojalność wobec Niego może być czasami uciążliwa (Ew. Jana 15.18). Jezus ostrzegł swoich uczniów: "Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą" (Ew. Jana 15.20; tłum. Biblia Warszawska). Apostoł Paweł powtórzył Jego ostrzeżenie: "Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą" (2 Tymoteusza 3.12).

Jezus jasno określił koszt uczniostwa: "I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa" (Ew. Łukasza 9.23-24; tłum. Biblia Warszawska). Zasadniczo, prawdziwym kosztem poświęcenia się Chrystusowi jest całkowite samozaparcie, dźwiganie krzyża i nieustanne podążanie za Nim. Te nakazy ukazują nam poświęcenie, bezinteresowność i służbę. Krzyż uosabiał ostateczną karę i upokorzenie (Galacjan 3.13). Co więcej, w pełni ukazał miłość Boga (Rzymian 5.8)- bezinteresowną i ofiarną poprzez oddanie życia za świat (Ew. Mateusza 20.28).

Paweł podążał za przykładem Pana w poświęceniu i służbie. Paweł powiedział: "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Galacjan 2.20).

Całkowite oddanie się Bogu oznacza, że Jezus jest naszym jedynym autorytetem, naszym światłem przewodnim i naszym nieomylnym kompasem. Bycie oddanym Chrystusowi oznacza bycie owocnym; oznacza bycie sługą. Nasz aksjomat jest prosty i zwięzły: "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus" (Filipian 1.21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o zobowiązaniu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries