settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są znaki czasów ostatecznych?

Odpowiedź


Ewangelia wg św. Mateusza 24:5-8 daje nam pewne ważne wskazówki ułatwiające dostrzeżenie zbliżania się końca świata: „Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści”. Przybywanie coraz to nowych fałszywych mesjaszy, wojny, głód, epidemie i katastrofy naturalne, takie są znaki czasów ostatecznych. Jednak nawet w tym cytacie dane nam jest ostrzeżenie. Nie mamy się dać zwieść (Ewangelia wg św. Mateusza 24:4), ponieważ te wydarzenia będą dopiero początkiem boleści (Mateusza 24:8), ich koniec jeszcze nie nadszedł (Mateusza 24:6).

Wielu interpretuje każde trzęsienie ziemi, każdy kryzys polityczny, i każdy atak na Izraela jako pewny znak, że czasy ostateczne zbliżają się. I choć te wydarzenia oznaczają, że zbliża się koniec świata, nie oznaczają one bez żadnych wątpliwości, że czasy ostateczne już nastały. Apostoł Paweł ostrzegał, że dni ostateczne przyniosą ze sobą większą ilość fałszywych doktryn. „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (1 List św. Pawła do Tymoteusza 4:1). Dni ostateczne zostały tu opisane jako „niebezpieczne czasy”, ponieważ ciągle zwiększać się będzie zło i ludzie aktywnie będą „opierali się prawdzie” (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:1-9; zob. także 2 List do Tesaloniczan 2:3).

Inne możliwe znaki to odbudowa Żydowskiej świątyni w Jerozolimie, zwiększona niechęć do Izraela, i kroki w kierunku stworzenia jednego rządu światowego. Najważniejszym znakiem zbliżania się końca świata jest jednak sam naród Izraela. W 1948 roku Izrael został uznany za niezależny kraj po raz pierwszy od 70 roku naszej ery. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie będą mieszkali w Kanaanie, w ich „własności na wieki” (Księga Rodzaju 17:8), i Ezechiel prorokował o fizycznym i duchowym zmartwychwstaniu Izraela (Księga Ezechiela 37). Fakt, że naród izraelski mieszka w swojej własnej ziemi jest ważny w świetle proroctw opowiadających o czasach ostatecznych, ze względu na wielką rolę Izraela w nauce o końcu świata (Księga Daniela 10:14; 11:41; Apokalipsa 11:8).

Dzięki znajomości tych znaków możemy być roztropni, i możemy widzieć, czego możemy się spodziewać w czasach ostatecznych. Jednak nie powinniśmy interpretować jakichkolwiek z tych pojedynczych wydarzeń jako stanowczego znaku, że niedługo nastąpi koniec świata. Bóg dał nam wystarczająco dużo informacji, byśmy mogli przygotować się do końca świata, ale za mało, byśmy stali się z tego powodu pyszni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są znaki czasów ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries