settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Duch Swiety Przesladowanie?

Odpowiedź


Hebrajskie słowo ruach oznacza "wiatr", "oddech" czy "ducha." Greckim odpowiednikiem tego słowa jest pneuma. Oba słowa są powszechnie używane we fragmentach odnoszących się do Ducha Świętego. Pierwsze użycie tego słowa w Biblii pojawia się w drugim wersecie: "a Duch Boży [Ruach Elohim] unosił się nad powierzchnią wód" (1 Ks. Mojżeszowa 1.2). W 1 Ks. Mojżeszowej 6.17 ruach jest przetłumaczone jako "dech życia." W 1 Ks. Mojżeszowej 8.1 używa ruach do opisania "wiatru" jaki Bóg posłał na ziemię, aby cofnąć wody Potopu. Podsumowując, słowo ruach pojawia się prawie 400 razy w Starym Testamencie.

Często, gdy Stary Testament mówi o "Duchu Pana" czy "Duchu Bożym", słowem "Duch" jest Ruach. Użycie słowa ruach jako "ducha", gdy nie łączy się z Bogiem zazwyczaj odnosi się do ducha człowieka. Może to oznaczać rzeczywistego ducha człowieka (niematerialną część człowieka pokrewną duszy) lub jego nastrój, stan emocjonalny czy ogólne usposobienie. Ruach jako "dech" czy "wiatr" może być odniesieniem do dosłownego tchnienia czy wiatru, lub może przyjmować przenośne znaczenie tak jak w zwrocie "tylko oddech."

Boży Ruach jest źródłem życia. Boży Ruach jest Jedynym, który daje życie wszelkiemu stworzeniu. Możemy powiedzieć, że Boży Ruach stworzył każdy inny (nie będący boskim) ruach, który istnieje. Każde żyjące stworzenie zawdzięcza tchnienie życia Kreatywnemu Duchowi Bożemu. Mojżesz stwierdził tą prawdę wyraźnie: "Bóg tchnienia [ożywiającego] wszelkie ciało" (4 Ks. Mojżeszowa 27.16; tłum. Biblia Poznańska). Job również rozumiał tą prawdę: "dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie" (Ks. Joba 27.3; tłum. Biblia Tysiąclecia). Później Elihu mówi Jobowi, "tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło" (Ks. Joba 33.4; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Bóg użył wyrażenia Ruach Jahwe w swojej obietnicy, że Mesjasz zostanie upoważniony mocą Ducha Świętego: "I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana" (Ks. Izajasza 11.2; zobacz także Ks. Izajasza 42.1). To proroctwo zostało spełnione w Jezusie; w czasie Jego chrztu w rzece Jordan, Jan ujrzał "Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim" (Ew. Mateusza 3.16).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Duch Swiety Przesladowanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries