settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego tak ważna jest doktryna?

Odpowiedź


Paweł napomina Tytusa, "Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce" (Tytusa 2.1). Takie zalecenie czyni oczywistym, że zdrowa doktryna jest ważna. Z jakiego jednak powodu jest ważna? Czy rzeczywiście czyni różnicę to w co wierzymy?

Zdrowa doktryna jest ważna, ponieważ nasza wiara jest oparta o konkretne przesłanie. Ogólne nauczanie kościoła zawiera wiele elementów, ale podstawowe przesłanie jest szczegółowo zdefiniowane: "Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism" (1 Koryntian 15.3-4). To jest jednoznaczna dobra wiadomość i ma to "pierwszorzędne znaczenie." Zmień to przesłanie, a podstawa wiary przenosi się z Chrystusa na coś innego. Nasze wieczne przeznaczenie zależy od usłyszenia "słowa prawdy, ewangelii zbawienia waszego..." (Efezjan 1.13; zobacz także 2 Tesaloniczan 2.13-14).

Zdrowa doktryna jest ważna, ponieważ ewangelia jest świętym przesłaniem i nie mamy prawa manipulować Bożym przekazem skierowanym do świata. Naszym obowiązkiem jest zanieść wiadomość, a nie ją zmieniać. Juda przekazuje pilny nakaz, aby strzec przesłania: "uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym" (Judy 1.3; zobacz także Filipian 1.27). "Walka o wiarę" niesie ze sobą koncepcję, aby mężnie walczyć o coś, aby dać z siebie wszystko. Biblia zawiera ostrzeżenie, aby niczego nie dodawać ani nie ujmować z Bożego Słowa (Ks. Objawienia 22.18-19). Zamiast zmieniać doktrynę apostołów, otrzymujemy to, co zostało nam przekazane i wzorujemy się "na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie" (2 Tymoteusza 1.13).

Zdrowa nauka jest ważna, ponieważ to w co wierzymy wpływa na to, co robimy. Zachowanie jest przedłużeniem teologii i jest bezpośrednia korelacja/ związek pomiędzy tym, co myślimy i jak działamy. Na przykład, dwoje ludzi stoi na szczycie mostu; jeden wierzy, że potrafi latać, a drugi wierzy, że nie potrafi latać. Ich czyny w związku z tym będą zupełnie odmienne. W podobny sposób, człowiek, którzy wierzy, że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, oczywiście będzie się inaczej zachowywał aniżeli człowiek, który wierzy w jasno określone zasady moralne. Na jednej z biblijnych list grzechów wspomniane są takie rzeczy jak bunt, morderstwo, kłamstwo czy handel ludźmi. Lista ta kończy się stwierdzeniem "wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z ewangelią" (1 Tymoteusza 1.9-10). Innymi słowy, prawdziwe nauczanie promuje sprawiedliwość; grzech rozkwita tam, gdzie sprzeciwiamy się zdrowej nauce.

Zdrowa doktryna jest ważna, ponieważ musimy rozróżniać prawdę w świecie pełnym fałszu. "... wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat" (1 Jana 4.1). Wśród pszenicy jest kąkol, a wśród trzody wilki (Ew. Mateusza 13.25; Dzieje Apostolskie 20.29). Najlepszym sposobem rozróżnienia prawdy od fałszu jest poznanie czym jest prawda.

Zdrowa doktryna jest ważna, ponieważ owocem zdrowej doktryny jest życie. "Uważaj na siebie samego i na to, co głosisz. Bądź we wszystkim wytrwały; a tak postępując zbawisz i siebie samego, i tych, którzy cię słuchają" (1 Tymoteusza 4.16; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Przeciwnie, końcem niezdrowej doktryny jest zniszczenie. "Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa" (Judy 1.4). Zmienianie Bożego przesłania łaski jest "bezbożną" rzeczą i za taki czyn jest surowe potępienie. Głoszenie innej ewangelii ("która nie jest tak naprawdę w ogóle ewangelią") niesie ze sobą klątwę: "niech będzie przeklęty na wieki" (zobacz Galacjan 1.6-9).

Zdrowa doktryna jest ważna, ponieważ zachęca wierzących. Umiłowanie Bożego Słowa przynosi "pokój pełny" (Ks. Psalmów 119.165) i ci, którzy "ogłaszają pokój [...] zbawienie" są prawdziwie "piękni" (Ks. Izajasza 52.7). Pastor powinien trzymać się "prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają" (Tytusa 1.9).

Słowem mądrości jest "Nie zmieniaj dawno ustalonych granic, które wytyczyli jeszcze twoi ojcowie" (Ks. Przypowieści Salomona 22.28; tłum. Biblia Warszawsko-Praska). Jeśli możemy zastosować to przesłanie do zdrowej doktryny, to lekcja byłaby taka, że musimy zachować ją nienaruszoną. Obyśmy nigdy nie odchodzili od "szczerego oddania się Chrystusowi" (2 Koryntian 11.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego tak ważna jest doktryna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries