settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat zarządzania czasem?

Odpowiedź


Zarządzanie czasem jest ważne ze względu na kruchość naszego życia. Nasze ziemskie przebywanie jest znacząco krótsze aniżeli myślimy. Jak trafnie zwraca uwagę Dawid, "Rozpaliło się serce moje we mnie, Gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim: Daj mi, Panie, poznać kres mój I jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy!" (Psalm 39.4-5). Apostoł Jakub powtarza to: "wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika" (Jakuba 4.14). Rzeczywiście, nasz czas na ziemi jest ulotny- tak naprawdę, jest nieskończenie mały w porównaniu z wiecznością. Aby żyć, tak jak Bóg chce abyśmy żyli, ważne jest, abyśmy jak najlepiej wykorzystywali nasz wyznaczony czas.

Mojżesz modli się, "Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!" (Psalm 90.12). Dobrym sposobem zdobywania mądrości jest uczyć się żyć każdego dnia perspektywą wieczności. Nasz Stwórca włożył wieczność w nasze serca (Ks. Kaznodziei 3.11). Wiedząc o tym, że będziemy musieli zdać relacje przed Jedynym, który obdarzył nas czasem powinno nas motywować do wykorzystywania go mądrze. C.S. Lewis rozumiał to w ten sposób: "Jeśli przeczytasz historię, przekonasz się, że chrześcijanie, którzy zrobili najwięcej dla obecnego świata, to właśnie ci, którzy myśleli najwięcej o (świecie) następnym.”

W swoim liście do Efezjan, Paweł ostrzegał świętych, "Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe" (Efezjan 5.15-16). Życie w mądry sposób łączy się z ostrożnym wykorzystaniem swojego czasu. Wiedząc o tym, że żniwo jest wielkie, a robotników niewielu (Ew. Łukasza 10.2), a to, że czas szybko się kurczy, powinno nam pomóc lepiej wykorzystać nasz czas do świadczenia, zarówno słowami, jak i przykładem. Mamy spędzać czas na kochaniu innych czynami i w prawdzie (1 Jana 3.17-18).

Nie ma wątpliwości, że odpowiedzialności i presja tego świata domaga się naszej uwagi. Mnóstwo rzeczy, które pociągają nas w różnych kierunkach sprawiają, że nasz czas jest łatwo pochłaniany przyziemnymi, mniejszymi sprawami. Te starania, które mają wieczną wartość często są odsuwane na bok. Aby nie utracić skupienia, potrzebujemy ustalić priorytety i wytyczyć cele. Dodatkowo, w miarę możliwości musimy delegować. Przypomnij sobie teścia Mojżesza- Jetro, który mądrze nauczał go, aby delegował niektóre ze swoich wyczerpujących obowiązków (2 Ks. Mojżeszowa 18.13-22).

Jeśli chodzi o naszą etykę pracy, pamiętamy, że Bóg wykonał całą swoją pracę w ciągu sześciu dni, a siódmego odpoczął.Ten stosunek pracy do odpoczynku rzuca światło na oczekiwania naszego Stwórcy w stosunku do naszej własnej etyki pracy. Rzeczywiście, Ks. Przyp. Salomona 6.-10-11 odsłania pogardę Pana dla gnuśnego zachowania: "Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny" (zob. również Ks. Przyp. Salomona 12.24; 13.4; 18.9; 20.4; 21.25; 26.14). Poza tym, Przypowieść o talentach (Ew. Mateusza 25.14-30) ilustruje tragedię zmarnowanych sposobności jak również znaczenie wiernej pracy aż do przyjścia Pana. Powinniśmy pilnie pracować w naszym ziemskim zatrudnieniu, ale nasza "praca" nie ogranicza się do tego, co robimy dla celów zarobkowych. W rzeczywistości, naszym podstawowym skupieniem we wszystkim co robimy, powinno być oddawanie Bogu chwały (Kolosan 3.17). Kolosan 3.23-24 mówi, "Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie." Jezus mówił o gromadzeniu skarbów w niebie (Ew. Mateusza 6.19-21). Nie mamy pracować do upadłego w pogoni za ziemskim bogactwem (Ew. Jana 6.27). Raczej, powinniśmy oddawać najlepsze co mamy dla tego, do czego Bóg nas powołał. We wszystkich naszych staraniach- naszych relacjach, naszej pracy, naszych studiach, służeniu innym, szczegółach administracyjnych naszego życia, dbania o zdrowie naszego ciała, rekreacji itp.- naszym podstawowym skupieniem jest Bóg. To On powierzył nam ten czas na ziemi i On jest jedynym, który kieruje tym, jak go spędzimy.

Należy zauważyć, że odpoczynek jest uprawnionym i potrzebnym wykorzystaniem czasu. Nie możemy zaniedbać spędzania czasu z Bogiem, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Jesteśmy zdecydowanie powołani do inwestowania czasu w relacje z innymi i ciężkiej pracy nad rzeczami związanymi z życiem doczesnym. Ale również nie możemy zaniedbywać odświeżenia jakie On nam daje podczas czasu odpoczynku. Odpoczynek nie jest straconym czasem; to jest odświeżenie, które przygotowuje nas do lepszego wykorzystania czasu. To nam również przypomina, że ostatecznie Bóg sprawuje kontrolę i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Starając się dobrze gospodarować czasem, mądrze jest planować regularne przerwy na odpoczynek.

A co najważniejsze, potrzebujemy zaplanować regularny- codzienny- czas z Bogiem. To On jest tym, który wyposaża nas do wypełniania zadań jakie nam daje. To On jest tym, który prowadzi nasze dni. Najgorszą rzeczą jaką moglibyśmy zrobić to zarządzać naszym czasem tak, jakby należał do nas. Czas należy do niego, zatem proś go o mądrość, aby jak najlepiej go wykorzystać, później postępuj z wiarą, będąc wrażliwym na jego poprawki kursu i otwarty na przerwy zamierzone przez Boga w trakcie tej drogi.

Jeśli szukasz sposobu, aby zmienić wykorzystanie czasu, pierwszym krokiem jest refleksja. Podejmij przemyślane staranie, aby rozważyć twoje zarządzanie czasem. Ten artykuł przekazuje kilka wskazówek tego, co Bóg mówi o czasie. Byłoby mądre dalsze przestudiowanie tematu w Piśmie Świętym. Rozważ, jakie rzeczy Bóg uważa za wartościowe. Rozważ to, do czego Cię konkretnie powołał. Rozważ, ile czasu obecnie inwestujesz w te rzeczy. Rozważ to, co jeszcze zabiera Twój czas. Stwórz listę priorytetów i odpowiedzialności i poproś Boga, aby Cię prowadził w odniesieniu do jakichkolwiek zmian, jakie potrzebujesz uczynić. Rozważanie swoich priorytetów i wykorzystania czasu to dobra praktyka, w którą warto regularnie się angażować. Niektórzy uważają, że celowe, coroczne przeglądanie zarządzanie czasem jest pomocne.

W odniesieniu do czasu, Biblia radzi, że potrzebujemy skupić naszą uwagę na tym, co jest wieczne w przeciwieństwie do ulatujących przyjemności tego przemijającego świata. W związku z tym powinniśmy kroczyć naprzód z uwagą i boskim przeznaczeniem, gdy bieg naszego życia zmierza ku ostatecznemu celowi Boga. Czas spędzony z Bogiem i poznawanie go, poprzez czytanie jego Słowa i modlitwę nigdy nie jest zmarnowany. Czas spędzony na wzmacnianie ciała Chrystusa i kochanie innych miłością Bożą (Hebrajczyków 10.24–25; Ew. Jana 13.34–35; 1 Jana 3.17–18) jest czasem dobrze spędzonym. Czas zainwestowany w dzielenie się ewangelią, aby inni mogli poznać zbawienie w Jezusie niesie owoc wieczności (Ew. Mateusza 28.18-20). Powinniśmy żyć tak, jakby każda minuta się liczyła- ponieważ tak faktycznie jest.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat zarządzania czasem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries