settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać praw Starego Testamentu?

Odpowiedź


By właściwie odpowiedzieć na to pytanie musimy zrozumieć, że zakon Starego Testamentu został nadany narodowi Izraelskiemu, nie chrześcijanom. Niektóre prawa nadane zostały Izraelitom, by nauczyli się posłuszeństwa wobec Boga i tego, co robić, by mu się podobać (np. Dziesięć Przykazań), niektóre miały pokazać, jak uwielbiać Boga (składanie ofiar), niektóre miały im po prostu pomóc nie upodabniać się do innych narodów (nakazy dotyczące jedzenia i ubrania). Żadne z praw Starego Testamentu nie dotyczy nas dzisiaj. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, położył kres prawom Starego Testamentu (Listy świętego Pawła do Rzymian 10:4; Galacjan 3:23-25; Efezjan 2:15).

W miejsce starotestamentowego zakonu został nam nadany Zakon Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 6:2), który polega na tym, by „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy ” (Ewangelia wg św. Mateusza 22:37-40). Jeśli będziemy robić te dwie rzeczy, spełnimy wszystko, czego chce od nas Chrystus: „Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 List św. Jana 5:3). Teoretycznie nawet Dziesięć Przykazań nie dotyczy chrześcijan. Jednak dziewięć z Dziesięciu Przykazań jest powtórzone w Nowym Testamencie (wszystkie z wyjątkiem święcenia dnia Sabatu). Oczywiście jeśli będziemy kochać Boga, nie będziemy uwielbiali innych bogów ani nie oddamy czci bożkom. Jeśli będziemy kochać bliźnich, nie będziemy ich mordercami, nie będziemy kłamać, cudzołożyć czy przywłaszczać sobie czyjejś własności. Nie jesteśmy zatem pod żadnym nakazem Starego Testamentu. Mamy kochać Boga i naszych bliźnich, a wtedy wszystko inne będzie na właściwym miejscu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać praw Starego Testamentu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries