settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że jesteśmy poczęci w grzechu?

Odpowiedź


Druga Księga Samuela 11 opowiada o tym, jak Dawid nie tylko dopuścił się cudzołóstwa z Batszebą, ale także spiskował w celu zabicia jej męża. Czując ciężar swojego grzechu, Dawid napisał kilka psalmów, które bezpośrednio wyrażają jego żal i pragnienie Bożego przebaczenia. Natan, prorok Boga i zaufany przyjaciel Dawida, udaje się do Dawida w sprawie jego grzechów. To właśnie podczas tej rozmowy Dawid został w pełni przekonany o swoim grzechu i zdał sobie sprawę z głębi swojej deprawacji. W rezultacie powstał Psalm 51, w którym w wersecie 5 Dawid stwierdza, co następuje: "Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja." (Biblia Warszawska). Czy wszyscy ludzie są poczęci w grzechu? A może Dawid był szczególnym przypadkiem?

Grzech pierworodny

Grzech jest pominięciem celu wyznaczonego przez Boga. Jest sprzeczny z Bożym prawem: "Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem." (1 Jana 3:4). Kiedy ktoś nie przestrzega Bożych przykazań, popełnia grzech. Pierwszym przykładem grzechu człowieka w Biblii jest upadek Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Bóg dał im wyraźne polecenie: "Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz." (Rdz 2:16-17). Mimo że Adam i Ewa mogli swobodnie korzystać z ogromnego bogactwa, które Bóg im zapewnił, pokusa zakazanego owocu była zbyt duża. Księga Rodzaju 3 opisuje ich grzech i sprawiedliwą Bożą karę. Adam i Ewa mieli wybór między posłuszeństwem lub nieposłuszeństwem Bożemu przykazaniu. Zdecydowali się zgrzeszyć. Następnie Adam "zrodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz" (Rdz 5:3). Podobieństwo to obejmowało grzeszną naturę. Pod tym względem wszystkie dzieci Adama zostały "poczęte w grzechu".

Przekazana natura grzechu

W Liście do Rzymian 3:23 czytamy: "Wszyscy bowiem zgrzeszyli i brak im chwały Bożej". Dlaczego wszyscy grzeszą? Skąd bierze się grzeszna natura? Paweł udziela odpowiedzi: "Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli" (Rzymian 5:12). Fragment ten odnosi się do grzechu pierworodnego Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Grzeszna natura jest wrodzona wszystkim ludziom od momentu, gdy Adam jawnie nie posłuchał Bożego przykazania i zjadł zakazany owoc. Adam, będąc pierwszym człowiekiem, a zatem ojcem rasy ludzkiej, przekazał tę grzeszną naturę wszystkim, którzy przyszli po nim. Od tego czasu grzech jest naszym dziedzictwem po Adamie.

"Poczęty w grzechu"

Patrząc ponownie na Psalm 51:5, Dawid powiedział: "W grzechu poczęła mnie matka moja". Nie oznacza to, że został poczęty nieślubnie. Werset ten mówi raczej o tym, że matka Dawida tak jak wszyscy miała grzeszną naturę. Odziedziczyła grzeszną naturę po swoich rodzicach, a oni po swoich, i tak dalej przez całą linię genealogiczną aż do Adama i Ewy. Psalm 58:3 stwierdza tę samą prawdę: "Bezbożni są odstępcami już od łona matki, Kłamcy błądzą już od samego urodzenia". Narodziny człowieka oznaczają, że na ziemi pojawia się kolejny grzesznik. Każdy jest "poczęty w grzechu".

Jedynym wyjątkiem wśród osób urodzonych z grzeszną naturą jest Jezus Chrystus. Jezus, urodzony z dziewicy Syn Boży, był bezgrzeszny od momentu swojego poczęcia. Pierwszy List Piotra 2:22 mówi o bezgrzesznej naturze Jezusa: "Nie popełnił grzechu i nie znaleziono podstępu w jego ustach".

Poczęty w grzechu - podsumowanie

Istoty ludzkie grzeszą, ale nie jest to jedyny powód, dla którego są grzesznikami. Rodzą się grzesznikami. Dawid zdał sobie z tego sprawę i wyraził to w Psalmie 51:5 jako fakt, że został poczęty w grzechu. Wszyscy ludzie są podobnie poczęci w grzechu; to znaczy, że wszyscy mamy wrodzoną grzeszną naturę. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje rozwiązanie tego problemu. W Adamie umieramy, ale w Chrystusie żyjemy. "Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa". (Rz 5:17).

Chociaż wszyscy rodzą się grzesznikami i zasługują na śmierć, wszyscy mają szansę na zbawienie. Bóg oferuje nam dar życia wiecznego przez wiarę w Jezusa Chrystusa (J 3:1-18). Przekleństwo grzechu, które wszyscy ludzie odziedziczyli po "pierwszym człowieku Adamie", może zostać złamane przez wiarę w "ostatniego Adama" (1 Koryntian 15:45).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że jesteśmy poczęci w grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries