settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę być wypełniony Duchem Świętym?

Odpowiedź


Kluczowy werset, który mówi o wypełnieniu Duchem Świętym w naszym czasie pochodzi z Ewangelii wg św. Jana 14:16, gdzie Jezus obiecał, że Duch Święty wypełni wierzących, i że to wypełnienie będzie stałe. Ważne jest rozróżnienie między wypełnieniem Duchem Świętym a Jego chrztem, którym wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Chrzest w Duchu Świętym nie jest dla kilku wierzących, lecz raczej dla wszystkich wierzących. Jest wiele odnośników w Piśmie Świętym, które potwierdzają to twierdzenie. Po pierwsze Duch Święty jest darem, danym nam wszystkim w Jezusie, żaden warunek nie został postawiony przez naszego Pana, by otrzymać Ducha Świętego, poza wiarą w Niego (Ewangelia wg św. Jana 7:37-39). Po drugie Duch Święty jest nam dany w chwili zbawienia. List św. Pawła do Efezjan 1:13 mówi, że Duch Święty jest dany przy lub po zbawieniu. List św. Pawła do Galatów 3:2 podkreśla tę samą prawdę, mówiąc, że pieczęć i chrzest w Duchu Świętym dotyczy wszystkich wierzących. Po trzecie, Duch Święty chrzci wierzących na zawsze. Duch Święty jest dany wierzącym jako całkowicie za darmo, jako potwierdzenie ich przyszłego wywyższenia w Chrystusie (2 List św. Pawła do Koryntian 1:22; List św. Pawła do Efezjan 4:30).

To wypełnienie Duchem Świętym kontrastuje z poleceniem wypełniania się Duchem Świętym, które możemy odnaleźć w Liście wg św. Pawła do Efezjan 5:18. Powinniśmy być całkowicie poddani Duchowi Świętemu, tak by mógł On w pełni nami rozporządzać, i w tym znaczeniu, wypełnił nas. List św. Pawła do Rzymian 8:9 i do Efezjan 1:13-14 mówi, że On mieszka w każdym wierzącym, lecz może być także zasmucony (Efezjan 4:30), a Jego działanie może zostać powstrzymane (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:19). Kiedy pozwalamy, by to się działo, nie doświadczamy pełni Ducha Świętego, który chce, lecz nie może, w nas pracować, ani nie czujemy Jego mocy w nas, czy Jego działania przez nas. Być wypełnionym Duchem Świętym oznacza, że chcemy, by zajął się każdą częścią naszego życia, tak by nas prowadził i kontrolował. Jego moc wtedy może działać przez nas, tak że to, co robimy, robimy w wierności dla Boga. Wypełnienie Duchem Świętym nie sprowadza się jedynie do zewnętrznych czynów, dotyczy także motywów naszych działań i najskrytszych myśli. Psalm 19:14 mówi: „Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku.”

Grzech oddziela nas od pełnego wypełnienia Duchem Świętym, a posłuszeństwo Bogu podtrzymuje pełnię Ducha Świętego. I choć naszą modlitwą powinna być prośba o ciągłe wypełnienie Duchem Świętym, modlitwa o pełnię Ducha nie kończy dzieła Ducha Świętego. Jedynie nasze posłuszeństwo Bogu sprawia, że Duch Święty może działać w wolności w nas. A ponieważ zgrzeszyliśmy, nie możemy być cały czas pełni Ducha. Powinniśmy natychmiastowo i całkowicie zwalczyć grzech z naszego życia, i odnowić nasze ślubowanie całkowitego poddania się pod prowadzenie Ducha Świętego i Jego kierownictwo.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę być wypełniony Duchem Świętym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries