settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat wychowywania dzieci?

Odpowiedź


Bóg stworzył rodzinę. Jego zamiarem było, aby mężczyzna i kobieta pobrali się na całe życie i wychowywali dzieci, które będą znały i wywyższały Boga (Ew. Marka 10.9; Ks. Malachiasza 2.15). Adopcja jest również Bożym pomysłem i On wzoruje się na tym, gdy przyjmuje (adoptuje) nas na swoje dzieci (Rzymian 8.15, 23; Efezjan 1.5). Bez względu na sposób, w jaki wchodzą do rodziny, dzieci są darem Bożym i On troszczy się o to, jak zostaną wychowane (Psalm 127.3; 34.11; Ks. Przypowieści Salomona 23.13-14). Gdy Bóg obdarza nas darami, On również daje nam jasne wskazówki odnośnie ich wykorzystania.

Gdy Bóg wyzwolił Izraelitów z ucisku, nakazał im, aby nauczali swoje dzieci tego wszystkiego, czego dla nich dokonał (5 Ks. Mojżeszowa 6.6-7; 11.19). Jego zamiarem było, aby pokolenia które po nich nastaną przestrzegały jego przykazań. Gdy jedno pokolenie nie zaszczepia Praw Bożych w następnym, społeczeństwo szybko się rozpada. Rodzice nie tylko mają obowiązki wobec swoich dzieci, ale również zadanie od Boga, aby wszczepiać jego wartości i prawdy w ich życie.

W kilku miejscach Pismo Święte podaje konkretne wskazówki dla rodziców na temat tego jak wychowywać swoje dzieci. Efezjan 6.4 mówi, "A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana." Istnieje kilka sposobów w jakich rodzice mogą prowokować swoje dzieci do gniewu. Niektórzy rodzice ustalają niemożliwe wymagania, tak że dziecko wątpi czy kiedykolwiek je osiągnie. Niektórzy rodzice drażnią się, wyśmiewają się lub poniżają swoje dzieci jako sposób kary, która nie czyni nic oprócz prowokowania ich do gniewu. Niespójność również może prowadzić do złości skoro dziecko nie jest nigdy pewne konsekwencji swojego postępowania. Hipokryzja prowokuje dzieci do złości, gdy rodzice wymagają zachowania od dzieci, którego rodzice sami nie wybierają dla siebie.

"Napominać i wychowywać je w karności, dla Pana" oznacza, że rodzice powinni trenować swoje dzieci w Bożej drodze. Jako Ojciec, Bóg jest "nierychły do gniewu" (4 Ks. Mojżeszowa 14.18; Psalm 145.8), cierpliwy (Psalm 86.15), przebaczający (Ks. Daniela 9.9). Jego dyscyplina ma na celu doprowadzenie nas do pokuty (Hebrajczyków 12.6-11). Jego instrukcja znajduje się w jego Słowie (Ew. Jana 17.17; Psalm 119.97) i pragnie, aby rodzice wypełniali swoje domy jego prawdą (5 Ks. Mojżeszowa 6.6-7).

On również dyscyplinuje swoje dzieci (Ks. Przypowieści Salomona 3.11; Hebrajczyków 12.5) i oczekuje od ziemskich rodziców, aby czynili to samo (Ks. Przypowieści Salomona 23.13). Psalm 94.12 (tłum. Biblia Gdańska) mówi, "Błogosławiony jest mąż, którego ty ćwiczysz, Panie! a zakonu twego uczysz go." Słowo ćwiczysz pochodzi z rdzenia słowa uczeń. Ćwiczyć kogoś oznacza czynić kogoś uczniem. Boża dyscyplina jest zamierzona, aby "stali się podobni do obrazu Syna jego" (Rzymian 8.29). Rodzice mogą wpajać wartości i życiowe lekcje, których się nauczyli. Kiedy rodzice praktykują pobożne życie i podejmują decyzje kierowane przez Ducha (Galacjan 5.16, 25), mogą zachęcać swoje dzieci do naśladowania ich przykładu. Właściwa, spójna dyscyplina przynosi "błogi owoc sprawiedliwości" (Hebrajczyków 12.11). Brak dyscypliny skutkuje w znieważeniu zarówno rodziców jak i dziecka (Ks. Przypowieści Salomona 10.1). Ks. Przypowieści Salomona 15.32 mówi, że ten który ignoruje dyscyplinę "gardzi własnym życiem." Bóg sprowadził sąd na kapłana Heliego, ponieważ pozwolił aby jego synowie znieważyli Pana, "a on ich nie strofował" (Ks. Samuela 3.13).

Dzieci są "darem Pana" (Psalm 127.3). On umieszcza je w rodzinach i daje rodzicom wskazówki jak mają być wychowani. Celem dobrego rodzicielstwa jest ukształtowanie mądrych dzieci, które będą znały i wielbiły Boga swoim życiem. Ks. Przypowieści Salomona 23.24 pokazuje rezultat końcowy wychowania dzieci zgodnie z Bożym planem: "Ojciec sprawiedliwego bardzo się raduje; kto zrodził mądrego, cieszy się."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat wychowywania dzieci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries