settings icon
share icon
Pytanie

Czy to prawda, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu?

Odpowiedź


Czy wszystko dzieje się z jakiegoś powodu? Krótka odpowiedź brzmi "tak"; ponieważ Bóg jest suwerenny, i nie ma przypadkowych, pozbawionych kontroli wydarzeń. Boży cel może być przed nami ukryty, ale możemy być pewni, że każde wydarzenie ma swój cel, który mu przyświeca.

Był powód ślepoty człowieka w Ew. Jana 9, mimo iż uczniowie błędnie go zidentyfikowali (Ew. Jana 9.1-3). Był powód dla jakiego źle postąpiono z Józefem, mimo iż cel braci w tym co uczynili był zupełnie inny od Bożego celu gdy do tego dopuszczał (1 Ks. Mojżeszowa 50.20). Był powód śmierci Jezusa- przedstawiciele władzy w Jerozolimie mieli swoje powody, oparte na złym zamiarze, a Bóg miał swój, oparty na sprawiedliwości. Suwerenność Boga rozciąga się nawet na najbiedniejsze stworzenia: "A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię" (Ew. Mateusza 10.29).

Kilka czynników pomaga nam zrozumieć, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu: prawo przyczyny i skutku, doktryna o grzechu pierworodnym i opatrzność Boża. Wszystkie te rzeczy pokazują, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, a nie tylko jako zbieg okoliczności czy przypadkowe działanie.

Po pierwsze istnieje naturalne prawo przyczyny i skutku, znane również jako prawo siania i żniwa. Paweł mówi, "Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" (Galacjan 6.7-8). To oznacza, że każde działanie jakie podejmujemy lub słowo jakie wypowiadamy, dobre czy złe, mają określone, nieuniknione efekty jakie po nich następują (Kolosan 3.23-25). Ktoś może zapytać, "Dlaczego jestem w więzieniu? Czy jest jakiś powód?" a odpowiedź może być, "Dlatego, że okradłeś dom swojego sąsiada i zostałeś przyłapany." To jest przyczyna i skutek.

Wszystko to co robimy jest albo inwestowaniem w ciało albo inwestowaniem w Ducha. Będziemy żąć, co sialiśmy i będziemy żąć proporcjonalnie do tego co sialiśmy. "Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie" (2 Koryntian 9.6). Wierzący, który chodzi w Duchu i "sieje" w Duchu będzie zbierał duchowy plon. Jeśli jego sianie było hojne, plon będzie obfity, jeśli nie w tym życiu, z pewnością w życiu przyszłym. Inaczej, ci, którzy "sieją" dla ciała będą zbierać bez pełnego błogosławieństwa Bożego, zarówno w tym życiu jak i przyszłym (Ks. Jeremiasza 18.10; 2 Piotra 2.10-12).

Powód dla którego niektóre rzeczy się dzieją może często wskazywać na pierwotny grzech w Ogrodzie Eden. Biblia jasno mówi, że świat jest pod przekleństwem (1 Ks. Mojżeszowa 3.17), które przyniosło ułomności, choroby, katastrofy naturalne oraz śmierć. Wszystkie te rzeczy, mimo iż pod ostateczną kontrolą Bożą, są czasem wykorzystywane przez szatana, by zadawać ludziom nieszczęście (zobacz Joba 1-2; Ew. Łukasza 9.37042; 13.16). Ktoś może zapytać, "Dlaczego zachorowałem na tą chorobę" "Czy jest jakiś powód? i odpowiedź może być jedna lub kilka następujących: 1) "Ze względu na to, że żyjemy w upadłym świecie, wszyscy podlegamy chorobom"; 2) "Ponieważ Bóg Ciebie doświadcza i wzmacnia Twoją wiarę"; 3) "Ponieważ, z miłości, Bóg dyscyplinuje Ciebie zgodnie z tym co mówi fragment Hebrajczyków 12.7-13 oraz 1 Koryntian 11.29-30."

Mamy zatem tak zwaną opatrzność Bożą. Doktryna o opatrzności utrzymuje, że Bóg po cichu i w niewidzialnych działaniach zarządza wydarzeniami poprzez świat naturalny. Bóg, w swojej opatrzności, realizuje swoje cele poprzez naturalne procesy w świecie fizycznym i społecznym. Każdy efekt można przypisać naturalnej przyczynie i to bez śladu cudu. Najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić, aby wyjaśnić powód dlaczego pewne rzeczy się dzieją w biegu naturalnych wydarzeń jest wskazanie na "zbieg okoliczności."

Wierzący twierdzą, że Bóg zarządza zbiegiem okoliczności. Niewierzący wyśmiewa takie pomysły, ponieważ wierzy, że naturalne przyczyny mogą w pełni wyjaśnić takie wydarzenia bez odnoszenia ich do Boga. A jednak naśladowcy Chrystusa są całkowicie zapewnieni o tej głębokiej prawdzie: "Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru" (Rzymian 8.28).

Księga Estery ukazuje Boską opatrzność w działaniu. Wygnanie Waszti, wybór Estery, spisek zabójców, duma Hamana, odwaga Mordochaja, bezsenność króla, żądza krwi Zeresza i czytanie zwoju- wszystko w księdze wydarzyło się, aby Boża opatrzność wypełniła się wobec ludu. Mimo, iż Bóg nigdy nie jest wspomniany w Ks. Estery, jego opatrzność, poprzez "zbieg okoliczności" jest łatwa do zobaczenia (gołym okiem).

Bóg zawsze działa w życiu swojego ludu i w swojej dobroci zawsze przywiedzie ich do dobrego końca (zobacz Filipian 1.6). Wydarzenia, które określają nasze życie nie są po prostu produktem naturalnych przyczyn czy działania przypadku. Są zaplanowane przez Boga i zamierzone dla naszego dobra. Często niedomagamy w tym, by dostrzec, Boże ukryte prowadzenie lub ochronę w miarę rozwoju wydarzeń w naszym życiu. Jednak, gdy patrzymy na wydarzenia z przeszłości, możemy dostrzec jego działanie znacznie lepiej, nawet w chwilach tragicznych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy to prawda, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries