settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest wolnomularstwo (masoneria) i w co wierzą wolnomularze?

Odpowiedź


Zauważ proszę, że w tym artykule nie twierdzimy, że każdy zaangażowany w wolnomularstwo praktykuje kult czy to, że wszyscy masoni wierzą w opisane poniżej kwestie. Chcemy podkreślić to, że wolnomularstwo w swoim rdzeniu nie jest organizacją chrześcijańską. Jest wielu chrześcijan, którzy opuścili wolnomularstwo po tym jak odkryli prawdę dotyczącą podstawowych wierzeń tej organizacji. Jest w tej organizacji wielu dobrych i pobożnych mężczyzn, prawdziwie wierzących w Chrystusa. Jednak twierdzimy, że są tam, ponieważ nie rozumieją na czym polega prawdziwa masoneria. Każda osoba powinna modlić się o mądrość od Boga, aby móc rozróżnić prawdę od fałszu i to, czy powinni być zaangażowani w działalność tej organizacji. Artykuł ten został sprawdzony i zatwierdzony przez byłego Mistrza Błękitnej Loży.

Wolnomularze, Wschodnia Gwiazda i inne podobne "tajne" organizacje wydają się być nieszkodliwymi spotkaniami. Wielu spośród członków takich organizacji promuje wiarę w Boga. Jednakże po bliższym przyjrzeniu się dostrzegamy, że jedynym wymogiem wiary nie jest wiara w prawdziwego, żywego Boga, ale raczej wiara w istnienie "Najwyższej Istoty", która zawiera także "bogów" islamu, hinduizmu czy jakiejkolwiek innej religii świata. Niebiblijne i anty-chrześcijańskie wierzenia oraz praktyki są w organizacji częściowo ukryte i dla osób z zewnątrz mogą wydać się zgodne z chrześcijaństwem. Poniżej przedstawiamy zestawienie tego co mówi Biblia na temat "oficjalnych" stwierdzeń wolnomularstwa.

Zbawienie od grzechu:
Pogląd biblijny: Jezus stał się ofiarą przed Bogiem, gdy przelał swoją krew i umarł jako zapłata (przebłaganie) za grzechy wszystkich tych, którzy kiedykolwiek uwierzą (Efezjan 2,8-9; Rzymian 5,8; Ew. Jana 3,16).

Pogląd masonerii: Proces przyłączenia do Loży Masońskiej wymaga od chrześcijan, aby ignorowali wyjątkowość Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zgodnie z wolnomularstwem człowiek zostanie zbawiony i pójdzie do nieba dzięki dobrym uczynkom i osobistemu rozwojowi.

Pogląd na temat Biblii:
Nauczanie biblijne: Ponadnaturalna inspiracja Pisma- że jest bezbłędne i nauczanie oraz autorytet Słowa jest absolutnym, najwyższym i ostatecznym źródłem. Biblia jest Słowem Boga (2 Tymoteusza 3,16; 1 Tesaloniczan 2,13).

Pogląd masoński: Biblia jest tylko jedną z kilku "Woluminów Świętego Prawa" wszystkie one w wolnomularstwie są uznawane za równorzędnie ważne. Biblia uznawana jest za ważną księgą przez tych członków masonerii, którzy uznają się za chrześcijan, tak jak Koran jest ważny dla muzułmanów. Biblia nie jest uznawana za jedyne źródło Słowa Bożego ani też jako jedyne objawienie Boga, ale jako jedna z wielu ksiąg religijnych. Biblia jest dobrym przewodnikiem dotyczącym moralności. Pismo Święte jest używane głównie jako symbol bożej woli, która również może być odkrywana w innych świętych księgach takich jak Koran czy Vedach.

Doktryna o Bogu:
Pogląd biblijny: Jest tylko jeden Bóg. Różne imiona Boga odnoszą się do Boga Izraela i objawiają różne jego atrybuty. Czczenie innych bogów czy wzywanie innych bóstw jest bałwochwalstwem (2 Ks. Mojżeszowa 20,3). Apostoł Paweł mówił o bałwochwalstwie jako o ohydnym grzechu (1 Koryntian 10,14), apostoł Jan stwierdził, że bałwochwalcy zostaną ukarani w piekle (Ks. Objawienia 21,8).

Pogląd masonerii: Każdy członek musi wierzyć w bóstwo. Różne religie (chrześcijaństwo, judaizm, islam, i inne...) odnoszą się do tego samego Boga, tylko nazywają go różnymi imionami. Wolnomularstwo zachęca ludzi ze wszystkich religii aby wierzyli, że nawet gdy używają różnych imion w odniesieniu do boga "Nienazwanego o tysiącu imion", to modlą się do jednego Boga i Ojca wszystkich.

Doktryna o Jezusie i Trójcy:
Pogląd biblijny: Jezus był Bogiem w ludzkiej postaci (Ew. Mateusza 1,18-24; Ew. Jana 1,1). Jezus jest drugą osobą Trójcy (Ew. Mateusza 28,19; Ew. Marka 1,9-11). Podczas swojej służby na ziemi był On w pełni człowiekiem (Ew. Marka 4,38; Ew. Mateusza 4,2) i w pełni Bogiem (Ew. Jana 20,28; Ew. Jana 1,1-2; Dzieje Apostolskie 4,10-12). Chrześcijanie powinni modlić się w imieniu Jezusa i głosić o nim innym ludziom, bez względu na sprzeciw niechrześcijan (Ew. Jana 14,13-14, 1 Jana 2,23; Dzieje Apostolskie 4,18-20).

Pogląd masoński: Jezus Chrystus nie jest jedyny ani też nie należy do Trójcy, którą stanowią Ojciec, Syn i Duch Święty; zatem nie ma nauczania, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Powoływanie się na imię Jezusa podczas modlitwy i wspomnienie o Jezusie w Loży jest uważane za antymasońskie. Sugerowanie, że Jezus jest jedyną drogą do Boga jest uważane za sprzeczne z wartościami tolerancji. Imię Jezus w wersetach biblijnych podczas rytuałów masońskich musi być pomijane. Jezus stoi na równi z innymi religijnymi przywódcami.

Natura ludzka i grzechu:
Pogląd biblijny: każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, jest totalnie zdeprawowany i potrzebuje Zbawiciela od jego grzechów (Rzymian 3,23; 5,12; Psalm 51,5; Efezjan 2,1). Biblia zaprzecza jakoby ludzkość mogła sama osiągnąć moralną doskonałość (1 Jana 1,8-10; Rzymian 1,18-25).

Pogląd masoński: Poprzez symbole i emblematy masoni uczą, że człowiek nie jest grzeszny lecz "niedoskonały w swej naturze." Człowiek jest zdolny do poprawy swojego charakteru i zachowania na różne sposoby, włączając w to akty miłosierdzia, moralne życie, zaangażowanie w wolontariat. Człowieczeństwo posiada zdolność przejścia z niedoskonałości do osiągnięcia totalnej doskonałości. Moralna i duchowa doskonałość leży w zasięgu możliwości mężczyzny i kobiety.

Gdy chrześcijanin składa przysięgę w masonerii przyjmuje poniższe doktryny, które Bóg objawił, że są fałszywe i grzeszne:

1. Zbawienie może być osiągnięte przez dobre uczynki.

2. Jezus jest tylko jednym z wielu objawionych proroków.

3. Masoni nie mogą wspominać o Jezusie w Loży.

4. Masoni trafiają do Loży będąc w duchowej ciemności i ignorancji, podczas gdy Biblia mówi, że chrześcijanie są już w świetle, są dziećmi światłości oraz, że Światło Świata- Jezus Chrystus mieszka w nich.

5. Poprzez wymóg aby chrześcijanie składali masońską przysięgę, wolnomularze skłaniają chrześcijan do bluźnierstwa i używania imienia Pana na daremno.

6. Masoneria uczy, że Wielki Architekt Wszechświata, którego uważają za prawdziwego Boga wszechświata jest reprezentowany we wszystkich religiach na świecie przez ich bogów.

7. Masoneria wymusza na chrześcijanach uniwersalne podejście do modlitwy, wymagają aby używali "ogólnego" imienia aby nie obrazić niewierzących braci masońskich.

8. Poprzez złożenie przysięgi masońskiej i utożsamianie się z doktryną Loży, chrześcijanie utwierdzają fałszywą ewangelię przed innymi członkami Loży, którzy widzą tylko masoński plan zbawienia i osiągnięcia nieba. Będąc z kolei członkami tak synkretycznej organizacji muszą wielokrotnie godzić się na kompromisy w świadectwie ich chrześcijańskiego życia.

9. Poprzez poddanie się masońskim zasadom chrześcijanie zgadzają się zanieczyścić swój umysł, swojego ducha i swoje ciało przez tych, którzy służą fałszywym bogom i wierzą w fałszywą doktrynę.

Jak możesz zauważyć masoneria stoi w sprzeczności z jasnym nauczaniem Pisma. Masoneria również wymaga tego, aby ludzie byli zaangażowani w aktywności jakie Biblia potępia. W rezultacie chrześcijanie nie powinni być członkami jakiegokolwiek tajemniczego stowarzyszenia czy organizacji, która ma coś wspólnego z wolnomularstwem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest wolnomularstwo (masoneria) i w co wierzą wolnomularze?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries