settings icon
share icon
Pytanie

Czy wojna w niebie z 12 rozdziału Ks. Objawienia opisuje oryginalny upadek szatana czy bitwę aniołów w czasach ostatecznych?

Odpowiedź


Ostatnia wielka bitwa aniołów i ostateczne wydalenie szatana z nieba opisane jest w Ks. Objawienia 12.7-12. W tym fragmencie, Jan widzi wielką wojnę, która stawia Michała i aniołów Boga przeciwko smokowi (szatanowi) i jego upadłym aniołom lub demonom. To odbędzie się w czasach ostatecznych, w trakcie ucisku. Szatan, w swojej wielkiej pysze i zwiedzeniu, że może być jak Bóg, poprowadzi ostateczny bunt przeciwko Bogu. Smok i jego demony przegrają bitwę i zostaną wyrzuceni z nieba na wieki.

Wiemy, że ta bitwa jest jeszcze w perspektywie przyszłości ze względu na kontekst 12 rozdziału Ks. Objawienia. Werset 6 mówi, że kobieta (Izrael) ucieka przed smokiem (szatanem) "uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni." Werset 7 rozpoczyna się od słów: "I nastąpiła walka na niebie." Podczas gdy Izrael ucieka, w niebie wybucha wojna. Ucieczka kobiety z Ks. Objawienia 12.6 odpowiada wezwaniu Jezusa, aby Żydzi mieszkający w Judei „uciekali w góry", gdy zobaczą ohydę spustoszenia (Mateusz 24:16). W połowie ucisku, Antychryst ukarze swoje prawdziwe oblicze, szatan zostanie ograniczony do ziemi, a Izrael będzie pod ochroną boską przez 1260 dni (trzy i pół roku, czyli przez drugą połowę czasu trwania ucisku).

Powszechne nieporozumienie dotyczy tego, że szatan i jego demony zostały zamknięte w piekle po upadku szatana. Na podstawie wielu fragmentów biblijnych jasne jest, że szatan nie został pozbawiony nieba po swoim pierwszym buncie. W Ks. Joba 1.1-2.8 pojawia się przed Bogiem, aby oskarżyć Joba o ukryte motywy jego uwielbienia Boga. W Ks. Zachariasza 3, szatan ponownie pojawia się przed Bogiem, aby oskarżyć Jozuego, arcykapłana. Również prorok Micheasz odnosi się do wizji złych duchów stojących w obecności Boga w 1 Ks. Królewskiej 22.19-22. Zatem, nawet po upadku, szatan nadal miał jakiś dostęp do nieba.

W tym czasie, szatan wraz ze swoimi aniołami nadal ma ograniczony dostęp do nieba i przeciwstawia się aniołom Bożym (Ks. Daniela 10.10-14). Ale w bitwie opisanej w 12 rozdziale Ks. Objawienia, szatan i jego współpracownicy stracą dostęp do nieba (werset 8) i będą ograniczeni do tej planety (werset 9). Jego wolność zostanie ograniczona, szatan "pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele" (werset 12).

W niebie nastanie wielka radość, skoro odwieczny oskarżyciel już na wieki zostanie powstrzymany przed oczernianiem wybranych. Jednak, mieszańcy ziemi będą cierpieli okrutnie po tym wydarzeniu, ze względu na zemstę szatana i Boży sąd jaki pozostanie na ziemi.

Bitwa pomiędzy Michałem a szatanem będzie kluczowa. Gdy Boskie święte anioły pokonają demoniczne hordy, donośny głos w niebie powie: "Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem" (Ks. Objawienia 12.10). Święcie Boży również będą współweselić się tym zwycięstwem: "A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć" (werset 11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy wojna w niebie z 12 rozdziału Ks. Objawienia opisuje oryginalny upadek szatana czy bitwę aniołów w czasach ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries