settings icon
share icon
Pytanie

Czy wiek przyzwolenia jest pojęciem biblijnym?

Odpowiedź


Wiek przyzwolenia to termin prawny odnoszący się do wieku, w którym dana osoba może legalnie zgodzić się na małżeństwo lub aktywność seksualną. Wiek przyzwolenia różni się w zależności od kraju, a w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od stanu. Wiek przyzwolenia w Nigerii wynosi 11 lat, podczas gdy wiek przyzwolenia w Korei Południowej wynosi 20 lat. Prawo islamskie określa wiek przyzwolenia na 9 lat, ale tylko w ramach małżeństwa. W Stanach Zjednoczonych wiek przyzwolenia waha się od 16 do 18 lat. Mediana wieku przyzwolenia na całym świecie wynosi 16 lat. Stosunki seksualne z osobą poniżej wieku przyzwolenia są uznawane za gwałt ustawowy, a sprawca może być ścigany niezależnie od tego, czy akt był za obopólną zgodą.

Wiek przyzwolenia nie jest terminem biblijnym, ale przepisy ustanawiające wiek przyzwolenia odzwierciedlają biblijne pragnienie ochrony dzieci. W hebrajskiej kulturze czasów biblijnych oczekiwanie dojrzałości pojawiło się dość wcześnie. Chłopcy w wieku 13 lat zwykle rozpoczynali praktyki u starszych krewnych płci męskiej, ucząc się zawodu. Gdy dziewczynka przeszła okres dojrzewania, była uważana za zdolną do małżeństwa i mogła zostać zaręczona ze starszym mężczyzną, który był w stanie ją utrzymać (zaręczyny różniły się od faktycznego małżeństwa). Kiedy starożytny Izrael przeprowadzał spis ludności lub wzywał mężczyzn do tworzenia armii, minimalny wiek wynosił 20 lat (Liczb 1:3; Wyjścia 30:14; 2 Kronik 25:5).

Celem przepisów dotyczących wieku przyzwolenia jest ochrona niewinności i niedojrzałości dzieci. Aktywność seksualna jest wydarzeniem zmieniającym życie, które Bóg zaprojektował w celu skonsumowania zobowiązania na całe życie w małżeństwie (Rdz 2:24; 1 Kor 7:39). Wiek przyzwolenia pomaga również chronić dzieci przed seksualnymi drapieżnikami, którzy chcą je wykorzystać. W rzeczywistości kampanie przeciwko handlowi ludźmi w przeszłości naciskały na podniesienie wieku przyzwolenia jako środka ochrony bezbronnej młodzieży i wspierania stabilności społecznej. Przepisy dotyczące wieku przyzwolenia dają rządom większe uprawnienia do aresztowania drapieżników i powstrzymania wykorzystywania nieletnich.

Chociaż Biblia nie określa wieku przyzwolenia, koncepcja ta jest biblijna. Seks nigdy nie powinien być wymuszony (to znaczy bez zgody), a osoby narażone na wykorzystanie muszą być chronione. Biblijne jest powstrzymywanie działań pedofilów, zapobieganie wiktymizacji dzieci i zniechęcanie do wykorzystywania seksualnego w ogóle. Przepisy dotyczące wieku przyzwolenia pomagają to wszystko osiągnąć.

Rodzice mają obowiązek przygotować swoje dzieci do małżeństwa i ekspresji seksualnej, która oddaje cześć Bogu. List do Efezjan 6:4 mówi rodzicom, by "wychowywali [dzieci] w nauce i pouczeniu Pana". Kiedy Boży plan czystości seksualnej jest ceniony w rodzinie, dziecko może dorastać wiedząc, że wiek przyzwolenia jest tym momentem w dorosłości, kiedy ma mądrość, by wybrać małżonka "na dobre i na złe".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy wiek przyzwolenia jest pojęciem biblijnym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries