settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia mówi o tym jaki jest właściwy wiek na zawarcie małżeństwa?

Odpowiedź


Biblia nie określa żadnego konkretnego wieku, by osoba mogła być w związku małżeńskim; raczej mówi ogólnie, że małżeństwo jest dla tych, którzy są „dorośli” (zobacz Ks. Rut 1.12-13). Zarówno język jak i kultura Biblii silnie potwierdzają koncepcję, że dojrzałość płciowa jest absolutnym minimum, jest warunkiem, który musi być spełniony zanim ktoś stanie się czyimś współmałżonkiem. To wpisuje się w jeden historyczny cel małżeństwa- poczęcie i wychowywanie dzieci. Dowody biblijne wskazują, że ci, którzy są zbyt młodzi na rodzenie dzieci nie są kandydatami do małżeństwa, chociaż nie ma wyraźnie podanego wieku w Biblii.

Rozsądne jest przyjrzenie się praktykom starożytnego judaizmu pod kątem kulturowych rozważań na temat właściwego wieku zawarcia małżeństwa. Zgodnie z tradycją, chłopcy nie byli uznawani za "mężczyzn" i tym samym nie byli gotowymi do zawarcia małżeństwa, aż do 13 roku życia. Dziewczęta nie były uznawane za "kobiety" aż do 12 roku życia. Te lata mniej więcej przypadają na początki dojrzewania. Chociaż te lata mogą nam się wydawać zbyt młode, to w sensie historycznym nie są one nietypowymi latami na zawieranie małżeństwa. Dopiero w ciągu ostatniego stulecia średni wiek zawierania małżeństwa przesunął się na późne lata dwudzieste i na początek lat trzydziestych.

Ważne jest również, aby przypomnieć, że dojrzałość- często używana jako punkt odniesienia dla dopuszczania współżycia seksualnego i małżeństwa- jest mocno kulturowe. We współczesnych krajach Zachodu, nie oczekuje się od ludzi niezależności aż do ich lat dwudziestych, czy nawet później. Jednak przez większość historii ludzkości oczekiwano, że ludzie "dorosną" znacznie wcześniej. Wiek wychodzenia za mąż/ żenienia się był zwykle młody jako, że oczekiwano, że każdy będzie społecznie i emocjonalnie dojrzały znacznie wcześniej niż dzisiaj.

Język hebrajski także wspiera ideę, że dojrzałość jest wymogiem na prawne zatwierdzenie małżeństwa. Ks. Ezechiela rozdział 16 zawiera metaforę Bożej relacji z Izraelem. W tym fragmencie, Bóg troszczy się o Izrael zobrazowany jako osierocona dziewczyna w różnych etapach rozwoju. Pan najpierw widzi jej narodziny, później ogląda jej wzrastanie: "Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość..." (Ks. Ezechiela 16.7-8; tłum. Biblia Warszawska). W tej ilustracji, z chwilą gdy dziewczyna osiągnęła dojrzałość fizyczną- jakiś czas po tym (a nie podczas tego dojrzewania), gdy "nadszedł czas miłości"- stała się gotowa na małżeństwo.

Hebrajski, jak inne języki, używa innych słów dla młodszych i starszych członków tej samej płci. Na'ar odnosi się do młodego mężczyzny, podczas gdy yeled odnosi się do chłopca w wieku 12 lat i młodszych. Dla kobiet, na'arah oznacza "kobietę w wieku odpowiednim do zawarcia małżeństwa", podczas gdy yaldah odnosi się do dziewczyny w wieku 11 lat i młodszych- zbyt młodej na małżeństwo. Ponownie, słowa te i definicje wydają się wspierać koncepcję , że początek dojrzewania jest warunkiem zawarcia małżeństwa. Do tego czasu chłopiec lub dziewczynka nie są w wieku, w którym mogą zawrzeć małżeństwo.

Nowy Testament ma nawet mniej do powiedzenie odnośnie wieku zawierania małżeństwa. Jednak nadal istnieją wskazówki w Nowym Testamencie w języku greckim podobnie jak w języku hebrajskim. Na przykład, 1 Koryntian 7.36 używa słowa hyperakmos w odniesieniu do rodzaju żeńskiego. W tym przypadku, to jest młoda kobieta, która jest zaręczona. Hyperakmos dosłownie oznacza "dojrzały", powszechny eufemizm w wielu kulturach na opisanie zdolności kobiety do rodzenia dzieci. Włączenie tego słowa przez Pawła zdecydowanie wskazuje, że wiek do zawarcia małżeństwa był czasem po okresie dojrzewania, gdy kobieta w pełni dojrzała. Ale Pismo Święte nigdzie nie ustanawia definitywnie wieku odpowiedniego na małżeństwo: dojrzałość fizyczna jest konieczna, ale to kiedy dziewczyna osiąga dojrzałość może się różnić. Dwunastolatka w Ew. Marka 5.41-42 jest nadal "małą dziewczynką" i oczywiście niegotowa do małżeństwa.

Jak w przypadku wielu kwestii, właściwy wiek na zawieranie małżeństwa ma element kulturowy, którego Biblia wyraźnie nie pomija. To, co określa właściwy wiek na zawarcie małżeństwa może się różnić w zależności od kultury i nadal mieści się w granicach biblijnego postępowania. Najważniejsze jest to, że pedofilia i małżeństwa zawierane z dziećmi są nie do zaakceptowania. Osoba musi być w pełni dojrzała, aby zawarła małżeństwo; on czy ona muszą być wystarczająco dojrzali fizycznie do seksualności i poczęcia dziecka. Ponad to Biblia nie określa minimalnego wieku na małżeństwo.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia mówi o tym jaki jest właściwy wiek na zawarcie małżeństwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries