settings icon
share icon
Pytanie

Co oznacza fragment 4 Ks. Mojżeszowa 32.23 (tłum. Biblia Tysiąclecia), gdy mówi "Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was"?

Odpowiedź


Co oznacza fragment 4 Ks. Mojżeszowa 32.23 (tłum. Biblia Tysiąclecia), gdy mówi "Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was"?

Odpowiedź: 4 Ks. Mojżeszowa 32.23 mówi, "wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was". To jest ciekawie brzmiące ostrzeżenie, szczególnie jeśli czytane w oderwaniu od kontekstu. Zatem, przyjrzyjmy się temu kontekstowi, szczególnie całemu rozdziałowi 32 z 4 Ks. Mojżeszowej, by zobaczyć co jeszcze ma do powiedzenia w temacie tego, że nasz grzech nas dosięgnie.

Stwierdzenie, "wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was” znajduje się w historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. Po 40 letniej tułaczce na pustyni, plemiona Izraela w końcu przygotowywały się do przejścia przez rzekę Jordan, aby dotrzeć do Ziemi Obiecanej. Do pomocy każdemu plemieniu w podbiciu przydzielonego mu terytorium, potrzebni byli mężczyźni w wieku wojskowym ze wszystkich dwunastu plemion, co wymagało sporo czasu i przygotowań.

Zanim Izraelici przekroczyli rzekę Jordan, plemiona Gada i Rubena dały znać, że podoba im się tu gdzie są, na wschodzie Jordanu. Ziemia tam była idealna do hodowli bydła (4 Ks. Mojżeszowa 32.1) i liderzy tych plemion zgłosili się do Mojżesza o pozwolenie osiedlenia się na wschodniej części, a nie w Kanaanie. Mojżesz na początku powiedział "nie": "Jakże to! To bracia wasi mają pójść na wojnę, a wy chcecie tu pozostać?" (werset 6). Oskarżył ich później o utratę pragnienia wejścia do Ziemi Obiecanej, jak uczyniło to poprzednie pokolenie: "Tak postąpili ojcowie wasi" (werset 8). I przypomniał im, że to ten właśnie grzech spowodował gniew Pana, który tlił się wobec nich przez 40 lat i ostrzegł ich, że ryzykują sprowadzeniem nieszczęścia na cały naród raz jeszcze (wersety 13-15).

Ale Gad i Ruben mieli inny zamiar, jak wyjaśnili. Zapytali Mojżesza, czy mogą zostawić swoje stada i rodziny w osadach, podczas gdy mężczyźni uzbroją się i wyruszą na wojnę w Kanaanie. Po zapewnieniu, że nie opuszczają swoich rodaków, Mojżesz zgodził się na ich prośbę. Powiedział im, że muszą walczyć, dopóki ziemia nie zostanie podbita, i dopiero wtedy będą mogli wrócić do swojej ziemi na wschód od Jordanu. Mojżesz wówczas dodał ostrzeżenie: "Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was" (4 Ks. Mojżeszowa 32.23).

Gdy Mojżesz powiedział "wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was" nie miał na myśli, że "każdy dowie się o ich grzechu." Gdyby plemiona nieprzekraczające Jordan nie dotrzymały obietnicy, byłby to grzech przeciwko Panu i całemu narodowi, a ich grzech byłby oczywisty dla wszystkich. Ostrzeżenie Mojżesza, że mogą być pewni, że grzech ich dosięgnie, wskazuje na dziwną, ale prawdziwą naturę grzechu.

W kilku miejscach w Biblii, grzech opisany jest pojęciami, które sprawiają wrażenie, jakby był żywą istotą z własnym umysłem i wolą. Bóg poetycko ostrzega Kaina, że "Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować" (1 Ks. Mojżeszowa 4.7). Jakub wyjaśnia, używając przenośni, że "każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć" (Jakuba 1.14-15). Paweł w Rzymian 7.14-25 opisuje grzech jako coś co z nim żyje, zniewalając go wobec jego woli i czyniąc to, czego on sam nie chce i potępia: "A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie" (werset 20).

W stwierdzeniu "wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was" ukazana jest tajemnica grzechu. Natura grzechu jest taka, że czy inni odkryją Twój grzech czy nie, Twój grzech "odkryje ciebie." Nie możesz uciec od konsekwencji. Grzech sam w sobie niesie moc odpłacenia grzesznikowi, a odpłatą za grzech jest piekło. Nawet nie myśl o bawieniu się grzechem. Nie da się go oswoić, prześcignąć ani strząsnąć. Nieważne jak czujesz się bezpiecznie, jeśli jesteś grzesznikiem, twój grzech cię dosięgnie.

Ostrzeżenie Mojżesza skierowane do plemion Izraela "wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was" jest powtórzone przez Pawła: "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny" (Galacjan 6.7-8). Jedynym sposobem, aby uciec od konsekwencji grzechu jest otrzymanie przebaczenia za swój grzech przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Rzymian 10.9; 1 Jana 2.2; Ks. Objawienia 1.5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co oznacza fragment 4 Ks. Mojżeszowa 32.23 (tłum. Biblia Tysiąclecia), gdy mówi "Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was"?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries