settings icon
share icon
Pytanie

Jak można powiedzieć, że mamy życie wieczne skoro i tak umieramy?

Odpowiedź


Słowo Boże zapewnia nas, że każdy kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa będzie miał życie wieczne (Ew. Jana 3.16; 6.47; 1 Jana 5.13). Greckie słowo przetłumaczone jako "wieczne" oznacza "wieczny, wiekuisty, na zawsze." Być może słowo nieustanny najlepiej wyjaśnia biblijną koncepcję życia wiecznego; to jest życie, które kiedyś się zaczęło, trwa stale w wieczności. To odnosi się do koncepcji, że życie człowieka nie jest tylko kwestią fizyczności. A raczej, prawdziwe życie istoty ludzkiej jest duchowe, i chociaż życie fizyczne się kończy, duchowe trwa przez wieczność. To jest nieustanny proces. To jest życie wieczne.

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w Ogrodzie z drzewem życia, z zamiarem że będą żyli w radości na wieki, zarówno fizycznie jak i duchowo, ale zgrzeszyli i sprowadzili na siebie i na wszystkie następne pokolenia fizyczną i duchową śmierć (Rzymian 5.12-14). Bóg później wygnał Adama i Ewę z Ogrodu i umieścił cherubina, aby strzegł drogi do drzewa życia, uczynił tak, ponieważ w swoim miłosierdziu nie chciał, aby człowiek żył na wieki pod przekleństwem grzechu. Ale grzech musi zostać ukarany i jedyną akceptowalną karą dla świętego Boga była wieczna kara (Ew. Marka 9.43-48). Jednak nasz miłosierny Bóg posłał swojego Syna jako doskonałą ofiarę, aby cierpiał i przyjął na siebie raz na zawsze, karę wymierzoną wobec ludzkości z powodu jej grzechu, zapewniając nam doskonałą drogę do drzewa życia dla każdego, kto w niego uwierzy (1 Jana 5.12; Ks. Objawienia 22.14).

Otrzymujemy życie wieczne poprzez odrzucenie własnych wysiłków i przyjęcie Jezusa Chrystusa do naszego serca jako Pana i Zbawiciela, gdy to czynimy stajemy się ludźmi narodzonymi na nowo i nowym stworzeniem w Chrystusie. Możemy nie odczuwać od razu zmiany, ale rzeczywiście dokonało się odrodzenie w sercu (Ew. Jana 3.6-7) i jesteśmy teraz uwolnieni od strachu przed śmiercią; mamy obietnicę Bożą, że nigdy nie umrzemy duchowo, ale zamiast tego będziemy żyli na wieki z naszym Panem Jezusem (1 Tesaloniczan 5.9-10). Później, gdy umrzemy fizycznie nasza dusza natychmiast będzie z Panem, a jeszcze później, podczas jego powtórnego przyjścia, Pan wzbudzi z martwych nasze ciała na spotkanie z nim w górze. Dla tych chrześcijan, którzy nadal będą żyli w czasie jego powrotu, ich ciała zostaną przemienione "w jednej chwili, w oka mgnieniu" i nie doświadczą nawet śmierci fizycznej (1 Koryntian 15.51-52).

Jezus Chrystus polecił apostołowi Janowi napisać ostatnią księgę Biblii, w której ponownie czytamy o drzewie życia: "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym" (Ks. Objawienia 2.7). Drzewo życia w Ks. Objawienia jest prawdopodobnie symbolicznym odniesieniem do Jezusa Chrystusa. To w Chrystusie pokładają ufność wszyscy chrześcijanie i to w Bożej mocy odpoczywamy, zapewnieni o naszym życiu wiecznym (1 Piotra 1.3-5). Jeden, prawdziwy Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, włączając w to życie i śmierć oraz nowonarodzenie, dotrzyma Słowa. Nasz Bóg jest pełen wszelkiej mocy, łaski i prawdy (Ew. Jana 1.14) i chce, abyśmy wiedzieli że nasza wieczność jest zapewniona: Jezus powiedział, "Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (Ew. Jana 11.25). Czy masz życie wieczne z Bogiem?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak można powiedzieć, że mamy życie wieczne skoro i tak umieramy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries