settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest wieczna śmierć?

Odpowiedź


Krótko mówiąc, wieczna śmierć jest losem, który czeka wszystkich ludzi, którzy ostatecznie odrzucają Boga, odrzucają ewangelię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i pozostają w swoim grzechu i nieposłuszeństwie. Śmierć fizyczna jest doświadczeniem jednorazowym. Z drugiej strony, śmierć wieczna jest wieczna. Jest to śmierć, która trwa przez wieczność, śmierć duchowa, która jest doświadczana w sposób ciągły. Tak jak życie duchowe dzięki łasce przez wiarę w Chrystusa (Efezjan 2:8-9) jest życiem wiecznym, tak śmierć wieczna nigdy się nie kończy.

Najważniejsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: "Czy Biblia naucza doktryny o wiecznej śmierci?". Jeśli Biblia nie naucza o wiecznej śmierci, to możemy się spakować i wrócić do domu, ponieważ nie ma potrzeby dalszej debaty na ten temat. Słowo Boże, Biblia, jest nieomylną regułą wiary i praktyki, i jako takie musimy wierzyć i nauczać tylko tego, czego wyraźnie naucza, a Biblia wyraźnie naucza doktryny wiecznej śmierci. Możemy wskazać kilka fragmentów, które wyraźnie to stwierdzają, ale dla naszych celów potrzebne będą tylko trzy, jeden ze Starego Testamentu i dwa z Nowego.

- "A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie." (Daniela 12:2)

- "I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego". (Mateusza 25:46)

- "I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego". (Objawienie 20:15). W wersecie 10 czytamy, że Jezioro Ognia płonie "na wieki wieków".

Wszystkie te trzy fragmenty (a można by dodać więcej) mają jako główny kontekst scenę sądu ostatecznego. Innymi słowy, kiedy Chrystus powróci, nastąpią trzy rzeczy: 1) powszechne zmartwychwstanie "żywych i umarłych"; 2) sąd ostateczny; oraz 3) inauguracja stanu wiecznego. Każdy z tych fragmentów pokazuje, że podczas sądu ostatecznego wszystkich ludzi, Jezus oddzieli sprawiedliwych od niegodziwców. Sprawiedliwi zostaną wprowadzeni do ostatecznego stanu chwały, podczas gdy niegodziwcy zostaną wysłani do jeziora ognia na wieczną karę i męki. Należy również zauważyć (szczególnie we fragmentach Daniela i Mateusza), że ten sam przymiotnik ("wieczny") jest używany do określenia zarówno "życia", jak i "kary / potępienia". To, co jest prawdą o jednym (życiu), musi być prawdą o drugim (karze), że oba są wieczne i trwają wiecznie.

Doktryna wiecznej śmierci nie jest popularną doktryną do nauczania lub głoszenia. Takie postępowanie często naraża nas na szyderstwa i kpiny. Nie wolno nam jednak pozwolić, by odciągnęło nas to od tego, czego tak jasno naucza Biblia, a mianowicie, że z powodu narodzenia się w grzechu i występkach, znajdujemy się pod sprawiedliwym potępieniem Boga za nasz grzech. Jeśli nie przyjmiemy zbawczego przesłania Jezusa Chrystusa, zginiemy w naszym grzechu i występkach i będziemy pod sprawiedliwym sądem Bożym za nasz grzech - wieczną śmiercią. Jest to otrzeźwiająca doktryna i wymaga najwyższej staranności i współczucia w jej prezentacji.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest wieczna śmierć?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries