settings icon
share icon
Pytanie

Czy są jakieś warunki, aby modlitwa została wysłuchana?

Odpowiedź


Niektórzy ludzie chcieliby aby modlitwy były wysłuchiwane bez żadnych warunków. Jednak w biblijnym ujęciu modlitwa musi spełniać pewne warunki. Prawdą jest, że Jezus powiedział, "I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie" (Ew. Mateusza 21.22). Ale nawet w tym stwierdzeniu, mamy podany jeden warunek modlitwy: wiarę. Gdy badamy Biblię, odnajdujemy tam, że istnieje jeszcze więcej warunków.

Oto dziesięć biblijnych wskazówek dotyczących modlitwy odnoszących się do jej warunków:

1) Módl się do Ojca Niebieskiego (zobacz Ew. Mateusza 6.9). Ten warunek modlitwy może wydawać się oczywisty, ale jest ważny. Nie modlimy się do fałszywych bożków, do samych siebie, do aniołów, do Buddy czy do Dziewicy Maryi. Modlimy się do Boga Biblii, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie i którego Duch zamieszkuje w nas. Przychodzenie do niego jako naszego "Ojca" wskazuje po pierwsze na to, że jesteśmy jego dziećmi- dzięki wierze w Chrystusa (zobacz Ew. Jana 1.12).

2) Módl się o dobre rzeczy (zobacz Ew. Mateusza 7.11). Nie zawsze rozumiemy czy rozpoznajemy to, co jest dobre, ale Bóg wie, i jest chętny aby obdarzyć swoje dzieci tym, co jest dla nich najlepsze. Paweł modlił się trzy razy o uzdrowienie ze swojej dolegliwości, a Bóg za każdym razem mówił mu, "Nie." Z jakiego powodu kochający Bóg odmawiał uleczenia Pawła? Ponieważ Bóg miał coś lepszego dla niego, mianowicie, życie przeżywane w łasce. Paweł przestał się modlić o uzdrowienie i zaczął radować się w swojej słabości (2 Koryntian 12.7-10).

3) Módl się o potrzebne rzeczy (zobacz Filipian 4.19). Nadanie pierwszeństwa królestwu Bożemu jest jednym z warunków modlitwy (Ew. Mateusza 6.33). Obietnica dotyczy tego, że Bóg zabezpieczy wszystkie nasze potrzeby, a nie wszystkie nasze zachcianki. To jest różnica.

4) Módl się sprawiedliwym sercem (zobacz Jakuba 5.16). Biblia mówi o posiadaniu czystego sumienia jako warunku wysłuchanej modlitwy (Hebrajczyków 10.22). Ważne jest, abyśmy wyznawali nasze grzechy Panu. "Gdybym w swym sercu nosił złe zamiary, to Bóg by mnie nie wysłuchał" (Psalm 66.18; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

5) Módl się z wdzięcznego serca (zobacz Filipian 4.6). Częścią modlitwy jest postawa wdzięczności.

6) Módl się zgodnie z wolą Bożą (zobacz 1 Jana 5.14). Ważnym warunkiem modlitwy jest to, aby modlić się zgodnie z wolą Bożą. Jezus modlił się w taki sposób za każdym razem, nawet w Getsemane: "Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie" (Ew. Łukasza 22.42). Możemy modlić się ile chcemy, z wielką szczerością i wiarą o XYZ, ale jeśli Bożą wolą jest ABC, to źle się modlimy.

7) Módl się w imieniu Jezusa Chrystusa (zobacz Ew. Jana 16.24). Jezus jest powodem dla którego możemy przychodzić przed tron łaski (Hebrajczyków 10.19-22), i jest On naszym pośrednikiem (1 Tymoteusza 2.5). Warunkiem modlitwy jest to, że modlimy się w jego imieniu.

8) Módl się wytrwale (zobacz Ew. Łukasza 18.1). W rzeczywistości, módl się bez przystanku (1 Tesaloniczan 5.17). Jednym z warunków skutecznej modlitwy jest to, że się nie poddajemy

9) Módl się bezinteresownie (zobacz Jakuba 4.3). Nasze motywy są ważne.

10) Módl się z wiarą (zobacz Jakuba 1.6). Bez wiary, nie można podobać się Bogu (Hebrajczyków 11.6), który jedynie może dokonywać rzeczy niemożliwych (Ew. Łukasza 1.37). Bez wiary, po co się modlić?

Modlitwa Jozuego o zatrzymanie słońca, tak zuchwała na ile sama prośba, spełniała wszystkie te warunki modlitwy (Ks. Jozuego 10.12-14). Modlitwa Eliasza o wstrzymanie deszczu- i jego późniejsza modlitwa, aby spadł deszcz- spełniała wszystkie te warunki (Jakuba 5.17-18). Modlitwa Jezusa, gdy stał przed grobem Łazarza, spełniała te warunki (Ew. Jana 11.41). Oni wszyscy modlili się do Boga, zgodnie z jego wolą, dla dobrych i ważnych spraw, z wiarą.

Przykłady Jozuego, Eliasza i Jezusa uczą nas, że gdy nasze modlitwy są zgodne z suwerenną wolą Boga, wspaniałe rzeczy się wydarzą. Nie ma powodu, aby powstrzymywać się z powodu gór, bo one ustąpią (Ew. Marka 11.23). Walka, przed którą stoimy, polega na tym, aby nasze modlitwy były zgodne z wolą Bożą, aby nasze pragnienia odpowiadały Jego. Zgodność pomiędzy Bożą wolą a naszą jest celem. Chcemy dokładnie tego, czego On chce; nic więcej, nic mniej. I nie chcemy niczego, czego On nie chce.

Bogobojna, skuteczna modlitwa ma swoje warunki i Bóg zaprasza nas do takiej modlitwy. Kiedy możemy modlić się o wielkie rzeczy? Gdy wierzymy, że Bóg chce czegoś wielkiego. Kiedy możemy modlić się zuchwale? Gdy wierzymy, że Bóg chce dokonać czegoś odważnego. Kiedy powinniśmy się modlić? Cały czas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy są jakieś warunki, aby modlitwa została wysłuchana?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries