settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat uzależnienia od seksu?

Odpowiedź


Koncepcja uzależnienia seksualnego jako zaburzenia psychicznego podobnego do innych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych lub podobnego do innych uzależnień, takich jak alkoholizm czy używanie nielegalnych narkotyków, jest niedawnym pomysłem. Poprzednio osoba- mężczyzna czy kobieta- która była rozwiązła, mówiono, że jest niemoralna i pełna żądzy. Teraz kwestia jest taka, że gdy Biblia mówi, że grzechem jest rozwiązły seks poza małżeństwem, to jest on etykietowany jako zaburzenie psychologiczne. Dla niektórych, jest to wymówka, wyjaśnienie jasnego grzechu. Zatem, czy jest coś takiego jak uzależnienie od seksu, a jeśli tak, co mówi Biblia na ten temat?

Po pierwsze, powiedzmy, że seks poza małżeństwem jest zawsze grzechem (Dz. Apostolskie 15.20; 1 Koryntian 5.1; 6.13, 18; 10.8; 2 Koryntian 12.21; Galacjan 5.19; Efezjan 5.3; Kolosan 3.5; 1 Tesaloniczan 4.3; Judy 7). Nie ma takiej możliwości, gdy słuszne jest odbycie seksu poza małżeństwem. Gdy to powiedzieliśmy, ważne jest, aby zauważyć, że seks jest rzeczywiście uzależniający. Osoba, która regularnie odbywa stosunek seksualny, prawie zawsze uzależnia się od niego psychicznie i fizjologicznie. Seks pomiędzy mężem i żoną w małżeństwie jest czysty (Hebrajczyków 13.4) i jest to ustanowiony przez Boga sposób uwalniania napięcia "uzależnienia od seksu." Czy małżeństwo powinno dopuścić do tego, aby uzależnić się do tego stopnia, że seks staje się obsesją, przeszkodą w innych aspektach życia? Oczywiście, że nie. Czy niewłaściwe jest, aby mąż i żona pragnęli regularnego seksu ze sobą wzajemnie? Oczywiście, że nie. Seks w małżeństwie nie jest grzechem. Mąż i jego żona mają biblijne przyzwolenie do uprawiania seksu tak często jak chcą, w duchu wzajemnej zgody (1 Koryntian 7.5).

Grzech sam w sobie jest uzależniający. Większość, jeśli nie wszystkie grzechy są uzależniające, jeśli popełniane regularnie. Kłamanie, nadmierne picie alkoholu, palenie, obżarstwo, gniew, pornografia itp. mogą wszystkie stać się nawykowe. Ostatecznie, każdy z nas, w naszych upadłych ciałach, mamy uzależnienie od grzechu. Niemoralny seks, tak jak inne grzechy, mogą prowadzić do "stale wzrastającej niegodziwości" (Rzymian 6.19). Tak jak zażywanie nielegalnych narkotyków prowadzi do coraz silniejszych ilości narkotyków potrzebnych do osiągnięcia tego samego „haju”, tak niemoralny seks może prowadzić do coraz częstszych i „dzikich” stosunków w celu uzyskania takiej samej satysfakcji. Tak, jest coś takiego jak uzależnienie od seksu. Osoba może rzeczywiście stać się psychologicznie i fizjologicznie uzależniona od częstego, dzikiego, eksperymentalnego a nawet obscenicznie niemoralnego seksu.

Fakt, że seks jest uzależniający i biblijna prawda, że grzech uzależnia, razem prowadzą do wniosku, że uzależnienie seksualne rzeczywiście istnieje. Fakt, że uzależnienie od seksu istnieje jednak, nie zmienia faktu, że jest grzechem. To jest bardo ważne, aby rozpoznać uzależnienie od seksu jako grzech, a nie wmawiać, że jest to zaburzenie psychologiczne. Równocześnie, nie powinniśmy minimalizować wielkiej siły jaką uzależnienie od seksu może wywierać na człowieka. Jak ze wszystkimi grzesznymi uzależnieniami, jedynym prawdziwym lekarstwem na uzależnienie od seksu jest Jezus Chrystus. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak im chwały Bożej (Rzymian 3.23). Z powodu naszego grzechu wszyscy zasługujemy na wyrok wiecznej śmierci (Rzymian 6.23). Jezus, który był Bogiem w ludzkiej postaci, zapłacił za nas wieczną/nieskończoną karę (2 Koryntian 5.21). Jeśli w pełni zaufamy Jego poświęceniu w naszym imieniu, jako pełnej zapłaty za nasz grzech, przyjmując Go z wiarą jako Zbawiciela, obiecuje On, że wszystkie nasze grzechy zostaną przebaczone. Następnie Bóg czyni nas nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17) i rozpoczyna proces dostosowywania nas do Jego woli (Rzymian 12.1-2), włączając w to umożliwienie nam przezwyciężenia grzechu i przełamania wszelkich nałogów grzechu, jakie mamy.„Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rzymian 7:24-25).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat uzależnienia od seksu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries