settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat umiaru?

Odpowiedź


Umiar unika ekstremów, ćwiczy powściągliwość związaną z samokontrolą. Umiar jest dobrą rzeczą, ale życie z umiarem jest wyzwaniem. Wiele rzeczy z kultury zachodu mocno jest skażona nadmiarem. Biblia naucza, że nadmiar nie wpływa na nas za dobrze, i pomaga nam zrozumieć jak i dlaczego powinniśmy żyć z umiarem.

Dobrą księgą w Biblii na temat umiaru jest Ks. Kaznodziei. Król Salomon był najmądrzejszym królem jaki kiedykolwiek rządził Izraelem i eksperymentował z nadmiarem. Możemy dużo się nauczyć z wniosków tego mądrego króla. W Ks. Kaznodziei 2 Salomon wymienia wiele różnych projektów i przyjemności o które zabiegał: "I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im; nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela, owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud" (werset 10). A mimo to, na koniec, pozostał nieusatysfakcjonowany: "Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto: wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem" (werset 11). Salomon nie tylko poddaje testowi ograniczenia przyjemności, on czyni podobnie z rzeczami, które normalnie postrzegamy jako dobre, takie jak mądrość (Ks. Kaznodziei 1.12-18) i ciężką pracę (Ks. Kaznodziei 2.17-23). Wniosek Salomona był taki, że każdy jego wysiłek sam w sobie okazał się marnością. Darem Boga jest cieszyć się życiem i jego darami (Ks. Kaznodziei 5.19). Ale szanowanie wartości tych rzeczy bardziej niż Boga, sprawia, że wciąż pragniemy tego, czego tak naprawdę potrzebują nasze serca- Jego.

Nawet dobre rzeczy mogą stać się dla nas kamieniem potknięcia, jeśli są używane bez umiaru. Czekolada jest dobra, ale zbyt duża jej ilość jest niezdrowa. Sen jest konieczny, ale Biblia mówi, że zbyt długie spanie prowadzi do ubóstwa (Ks. Przyp. Salomona 6.9-11). Dzieci z natury są nieumiarkowane- chcą w kółko słuchać tej samej historii, chcą zjeść za dużo jednej rzeczy, brakuje im powściągliwości w wyrażaniu emocji. Częścią dojrzałości jest uczenie się powiedzenia "nie" dla samego siebie, np. aby uczyć się wartości umiaru.

Jednym z najczęstszych tematów dotyczących umiaru jest picie alkoholu. Efezjan 5.18 nakazuje, "I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha." Zrównoważ to z faktem, że sam Jezus nie stronił całkowicie od picia alkoholu (zob. Ew. Mateusza 11.19) i stwierdzeniem Pawła do Tymoteusza, "Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania" (1 Tymoteusza 5.23). Zestawiając te dwa wersety ze sobą, jasne jest, że Biblia przyzwala na picie alkoholu, ale zdecydowanie zabrania picia do momentu upicia się, które jest nadmiarem. Niektórzy ludzie stwierdzają, że lepiej jest w ogóle nie pić i to również jest całkowicie do przyjęcia.

Ćwiczenie się w umiarze jest dobrą dyscypliną. W rzeczywistości, samokontrola jest jedną z cech, którą Duch Święty sprawia w życiu wierzącego (Galacjan 5.22-23). Gdy nie żyjemy z umiarem- gdy brakuje nam samokontroli w określonych obszarach naszego życia- może to wskazywać, że nie dopuszczamy Boga w pełni do tej sfery. Nie musimy żyć klęską. Bóg nie potępia swoich dzieci (Rzymian 8.1) i otrzymaliśmy zwycięstwo nad każdym grzechem (Dz. Apostolskie 13.38-39). Dodatkowo, Duch Święty chce obdarzyć nas samokontrolą. Gdy poddajemy się Bogu jako "żywe ofiary" (Rzymian 12.1), On zaspokoi potrzeby, które sami staramy się zaspokoić (1 Tymoteusza 6.17). Owcom, które podążają za Dobrym Pasterzem "niczego nie brak" (Psalm 23.1).

Świat odwołuje się do pożądliwości ciała i rozwija kłamstwo, że to, czego potrzebujemy, to więcej przyjemności, więcej rzeczy, więcej rozrywki itp. To, czego naprawdę potrzebujemy to relacji z Bogiem. Bóg stworzył nas, abyśmy go potrzebowali i pragnęli ponad wszystko inne (zob. Ew. Mateusza 4.4). Wszystko inne musi być z umiarem.

Jedynym obszarem w którym nie potrzebujemy się martwić o umiar jest sam Bóg. Mamy kochać Boga bez ograniczeń (Ew. Łukasza 10.27). Nigdy nie możemy mieć zbyt dużo Boga i nigdy nie możemy Go za bardzo kochać. A im więcej go prosimy, aby nas napełniał i przenikał nasze życie swoim Duchem Świętym, tym łatwiej zaczynamy żyć z umiarem w innych kwestiach.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat umiaru?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries