settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy poddać się Duchowi Świętemu?

Odpowiedź


Chociaż w Biblii nie ma konkretnego wersetu o "poddaniu się Duchowi", idea ta jest obecna. List do Rzymian 6:13 mówi o poddaniu się Bogu, a List do Rzymian 6:19 o poddaniu naszych ciał "na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu". Jest to przeciwieństwo ulegania grzechowi i ciału.

Poddać się oznacza zrezygnować z czegoś lub ustąpić wobec jakiegoś żądania. Osoba poddana Duchowi Świętemu podporządkowuje się Jego woli i ulega Jego autorytetowi. Pismo Święte wspomina o chodzeniu w Duchu - podążaniu za Jego przewodnictwem i życiu we współpracy z Jego planem. Pismo Święte wspomina również o byciu napełnionym Duchem - byciu w pełni Mu poddanym i funkcjonowaniu w Jego mocy i wolności. Zarówno chodzenie w Duchu, jak i bycie Nim napełnionym wymaga poddania się Jego kontroli.

Uleganie Duchowi Świętemu znajduje swoje przeciwieństwo w zasmucaniu Go (Efezjan 4:30), gaszeniu Go (1 Tesaloniczan 5:19) lub opieraniu się Mu (Dzieje Apostolskie 7:51). Ci, którzy są poddani Duchowi Świętemu, nie będą robić tego, co Go obraża, nie będą tłumić Jego wpływu w swoich sercach i nie będą sprzeciwiać się Jego woli.

Kilka dobrych przykładów wierzących poddających się Duchowi Świętemu można znaleźć w Dziejach Apostolskich. Wierzący zgromadzeni w domu w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy byli tam posłuszni poleceniu zmartwychwstałego Pana, aby "pozostać w mieście, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości" (Łk 24:49). Ta moc przyszła w Osobie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich 2:4, kiedy "wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał". Ci uczniowie, poddani Duchowi Świętemu, głosili ewangelię tłumom i w ten sposób powstał kościół.

Pierwsza wyprawa na misje zagraniczne rozpoczął się, gdy kościół w syryjskiej Antiochii "odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem." (Dz 13:2). Ulegając Duchowi Świętemu, kościół "pościł i modlił się, ... włożył na nich ręce i wysłał ich" (Dz 13:3).

Podczas drugiej podróży misyjnej Paweł i jego towarzysze, Sylas i Tymoteusz, podróżowali przez Azję Mniejszą, głosząc ewangelię. Ale wtedy Duch zaczął ich przekierowywać: "I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. (7) A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im; (8) minąwszy Mizję, doszli do Troady." (Dz 16:6-8). Tej nocy w Troadzie Paweł miał wizję, która poprowadziła misjonarzy do Macedonii. Ewangelia dotarła do Europy, ponieważ Paweł i jego towarzysze byli poddani Duchowi Świętemu.

Duch Święty chciałby, abyśmy "dziękowali we wszystkich okolicznościach" (1 Tesaloniczan 5:18), wykonywali dobre uczynki (1 Piotra 2:15) i "byli uświęceni", unikając niemoralności seksualnej (1 Tesaloniczan 4:3). Duch Święty pragnie, abyśmy uważali się za umarłych dla grzechu i żywych dla Boga w Chrystusie (Rz 6:11). Pragnie, byśmy poznali miłość Chrystusa (Ef 3:18-19) i upodobnili się do obrazu Chrystusa (Rz 8:29). Chce, aby ci, którzy ufają Chrystusowi, byli pewni, że są dziećmi Bożymi (Rzymian 8:16). Gdy poddamy się Duchowi Świętemu, pozwalając Mu na pełną kontrolę nad naszym życiem, zobaczymy, że owoc Ducha Świętego jest w nas wydawany (List do Galacjan 5:22-23) i możemy oczekiwać "żniwa sprawiedliwości i pokoju" (List do Hebrajczyków 12:11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy poddać się Duchowi Świętemu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries