settings icon
share icon
Pytanie

Jak powinien zachowywać się chrześcijanin względem przyjaciela, który ujawnia się jako gej?

Odpowiedź


Jako chrześcijanie żyjący w upadłym świecie, będziemy oczywiście mieć przyjaciół i/czy bliskich z różnych środowisk. We współczesnej kulturze, coraz bardziej prawdopodobne jest, że niektórzy z naszych niezbawionych przyjaciół ujawnią się jako „geje” i musimy odpowiednio na to zareagować.

Musimy zdać sobie sprawę z pewnych faktów na temat Boga i grzesznej natury ludzkiej, by mieć właściwą perspektywę wobec ludzi wokół nas, włączając w to przyjaciół, którzy mówią nam że są homoseksualistami. Jako chrześcijanie, dostrzegamy to, że wszyscy ludzie potrzebują miłości i łaski, włączając w to przyjaciół, którzy ujawniają się jako geje. I jako chrześcijanie, jesteśmy ambasadorami Chrystusa (2 Koryntian 5.20). Poprzez Chrystusa, mamy relację z żyjącym Bogiem i mamy nadzieję życia wiecznego, którą możemy się podzielić z innymi.

Nie powinniśmy zrywać więzi z niezbawionymi przyjaciółmi, którzy ujawniają się jako geje. Jezus dobrowolnie przebywał z grzesznikami, włączając w to prostytutki i ludzi z ówczesnego marginesu społecznego (zobacz Ew. Łukasza 5.30; 7.34). Jezus znał swojego Ojca, a On wiedział jaki jest człowiek (Ew. Jana 2.25). Dzięki temu Jezus był dobrze przygotowany do poprowadzenia do zbawienia tych, którzy byli daleko od Boga. My, jako chrześcijanie, również możemy być gotowi, jeśli studiujemy Biblię i podążamy za prowadzeniem Ducha Świętego.

Ważne, aby pamiętać, że Bóg jest całkowicie sprawiedliwy i równocześnie całkowicie kochający (2 Ks. Mojżeszowa 34.6-7). Bóg nie może przebaczyć grzechu bez odkupieńczej ofiary Swojego Syna. Każdy grzech jaki popełnia dana osoba musi zostać rozliczony i nie jest możliwe dla człowieka, by spłacić swój własny grzech. Jedynie poprzez Chrystusa istnieje przebaczenie grzechu.

Także mamy podążać za nakazem Piotra w postępowaniu z tymi, których postawił na naszej drodze, włączając w to przyjaciół, którzy ujawnili się jako geje: "Pana- Chrystusa pobożnie czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei. Ale [czyńcie to] z łagodnością i z szacunkiem. Zachowujcie czyste sumienie, aby ci, którzy obrzucają obelgami wasze uczciwe życie w Chrystusie, musieli się wstydzić swoich oszczerstw" (1 Piotra 3.15-16; tłum. Biblia Poznańska). Zatem mamy być przygotowani, aby przedstawiać prawdę na temat Boga, grzechu i zbawienia; prezentujemy prawdę z "łagodnością i szacunkiem"; i szanujemy Pana Jezusa Chrystusa ponad wszystko.

Przyjaciele, którzy ujawniają się jako geje powinni rozumieć, że nasze stanowisko odnośnie homoseksualizmu jest biblijnym stanowiskiem: zachowanie homoseksualne jest grzeszne (zobacz Rzymian 1.26-27). Powinni również rozumieć, że Biblia nie opisuje homoseksualizmu jako "większego" czy "lżejszego" grzechu aniżeli inny. I powinni wiedzieć, że zgodnie z Biblią, Boże przebaczenie jest dostępne dla wszystkich. Ewangelia jest "mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy" (Rzymian 1.16).

Gdy przyjaciel mówi nam, że on czy ona jest homoseksualny, powinniśmy okazać tej osobie miłość i szacunek bez potępiania jej za gejowski styl życia. Powinniśmy się modlić "w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy" (2 Tymoteusza 2.25). Powinniśmy być pewni, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i przejawiamy owoc Ducha Świętego. "Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych" (1 Piotra 3.15; tłum. Biblia Warszawska). I troszczymy się, aby nasza mowa była "zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu" (Kolosan 4.6; tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak powinien zachowywać się chrześcijanin względem przyjaciela, który ujawnia się jako gej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries