settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ucisk świętych?

Odpowiedź


Ucisk świętych, mówiąc najprościej, jest życiem świętych w czasie prześladowań. Wierzymy, że kościół zostanie pochwycony przed uciskiem, ale Biblia wskazuje, że ogromna liczba ludzi w trakcie ucisku zawierzy Jezusowi Chrystusowi. W swojej wizji nieba, Jan widzi dużą liczbę tych świętych, którzy byli uciskani przez Antychrysta: "Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach" (Ks. Objawienia 7.9). Gdy Jan zapytał kim oni są, powiedziano mu, "To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka" (werset 14).

Czas Wielkiego Ucisku będzie okresem wielkiego zmagania dla niegodziwych, ze względu na sąd Boży. To będzie również okres wielkiego prześladowania wierzących- świętych- z powodu prześladowania Antychrysta (Ks. Objawienia 13.7). Daniel widział Antychrysta jak "rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich" (Ks. Daniela 7.21). Oczywiście, wieczne zbawienie świętych jest zapewnione: Daniel również widział, "Aż pojawił się Przedwieczny i przeprowadzono sąd, przyznając rację świętym Najwyższego. A potem nadszedł czas i święci posiedli królestwo" (Ks. Daniela 7.22, tłum. Biblia Warszawsko-Praska; por. Ks. Objawienia 14.12-13).

Święci w ucisku usłyszą ewangelię z kilku różnych źródeł. Pierwszym jest Biblia; będzie wiele kopii Biblii pozostałych na świecie, a gdy rozpocznie się Boży sąd, wiele osób prawdopodobnie zareaguje odszukaniem Biblii, aby sprawdzić, czy proroctwa się wypełniają. Wielu świętych w ucisku usłyszy również ewangelię od dwóch świadków (Ks. Objawienia 11.1-13). Biblia mówi, że tych dwóch świadków będzie prorokować "przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [trzy i pół roku]" (werset 3) i dokonywać wielkich cudów (werset 6). I potem będzie 144 000 żydowskich misjonarzy, którzy są odkupieni i zapieczętowani przez Boga w czasie Wielkiego Ucisku (Ks. Objawienia 7.1-8). Zaraz po ich zapieczętowaniu w 7 rozdziale Księgi Objawienia, czytamy o wielu świętych w ucisku, którzy są zbawieni z każdego zakątka świata (werset 9-17).

Święci w ucisku będą służyć swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi w środku rozpaczliwego otoczenia. Wierni do końca, wielu z tych wierzących umrze z powodu wiary. Ale w swojej śmierci: „odnieśli zwycięstwo dzięki krwi Baranka oraz dzięki słowu swojego świadczenia. Nie trzymali się uporczywie swojego życia, lecz [dobrowolnie] poszli na śmierć" (Ks. Objawienia 12.11, tłum. Biblia Warszawsko- Praska). I Bóg ich nagrodzi: "Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu" (Ks. Objawienia 7.15-17)

Uwielbiamy Boga, że wielki dzień trudu będzie też wielkim dniem łaski. Nawet gdy Bóg wymierza swoją karę na niewierzących, to będzie odnawiał Izrael w jego wierze i udzielał łaski dla wszystkich, którzy wierzą, zarówno Żydom jak i poganom. Bożym pragnieniem zawsze było ratowanie ludzi, i zbawienie nadal będzie dostępne w trakcie ucisku. Nie czekaj jednak do tego czasu; przyjmij już teraz Jezusa (Ew. Jana 1.12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ucisk świętych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries