settings icon
share icon
Pytanie

Jakie trzy "biada" występują w Ks. Objawienia?

Odpowiedź


Biada oznacza "smutek, udrękę, nieszczęście”; te trzy "biada" z Ks. Objawienia są ostatecznym sądem Bożym ogłoszonym wobec złych mieszkańców ziemi, aby zachęcić ich do pokuty (Ks. Objawienia 9.20). Te trzy "biada" są rzeczywiście, czasem wielkiego smutku i nieszczęścia dla tych, którzy przysięgli wierność antychrystowi w czasach ostatecznych.

Liczba 7 jest znacząca w Ks. Objawienia, a trzy "biada" wystąpią na koniec siedmioletniego okresu ucisku, tuż przed drugim przyjściem Chrystusa. Sądy Boże podczas ucisku są zobrazowane jako siedem pieczęci, otwartych jedna po drugiej. Siódma pieczęć odsłania siedem sądów trąb. Piąta, szósta i siódma trąba nazwane są trzema "biada" (Ks. Objawienia 8.13).

Pierwsza "biada" jest ukazana po piątym sądzie trąby. To nieszczęście dotyczy czegoś w rodzaju szarańczy, która ma zdolność żądlenia jak skorpion (Ks. Objawienia 9.3). Zasadniczo, nie jest to przyjęte dosłownie jako szarańcza, z powodu ich opisu i ponieważ pochodzą z Otchłani i mają demoniczne moce (Ks. Objawienia 9.3, 7-8, 11). Te stworzenia mają przyzwolenie do skrzywdzenia jedynie tych ludzi, którzy nie mają "pieczęci Bożej na swoich czołach" (Ks. Objawienia 9.4). Tych, którzy noszą Bożą pieczęć jest 144000 (Ks. Objawienia 7.3-4) lub, być może, wszyscy wierzący podczas tego czasu (Efezjan 4.30). Ta demoniczna szarańcza może dręczyć niewierzących przez pięć miesięcy (Ks. Objawienia 9.5) bolesnymi użądleniami. Chociaż ofiary będą pragnąć śmierci (Ks. Objawienia 9.6), nie otrzymają tego uwolnienia.

Drugie "biada" objawia się po szóstym sądzie trąby. Biada ta rozpoczyna się, gdy głos nakazuje "Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem" (Ks. Objawienia 9.14). Ci czterej aniołowie są demonami, które zostały wyrzucone z nieba wraz z szatanem. Bóg trzyma ich teraz uwięzionych, aż do wyznaczonego czasu (Ks. Objawienia 9.15; por. Judy 1.6; 2 Piotra 2.4). Ci aniołowie i ich armie, liczące dwieście milionów, zostaje uwolnionych, aby zabić jedną trzecią ludzkości (Ks. Objawienia 9.15-16).

Po przejściu drugiego biada (Ks. Objawienia 11.14) następuje wyraźny podział w księdze z zapowiedzią z nieba, "nastało królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca [Chrystusa]" (Ks. Objawienia 11.15. tłum. Biblia Poznańska). Innymi słowy, ten ostateczny stan sądu będzie końcem, a sprawiedliwość zostanie odnowiona na ziemi.

Trzecie "biada" ukazane jest po siódmym sądzie trąby. To"biada" jest równoległe do trąby, która brzmi w 2 rozdziale Ks. Joela i sygnalizuje wypełnienie się Bożego planu dla całego świata. To trzecie biada oznacza zakończenie Bożego sądu nad grzechem; zajmuje Ks. Objawienia do 19-go rozdziału, kiedy Królestwo Chrystusa zostaje ustanowione na ziemi.W tę trzecią i ostatnią "biada" włączono siedem „czasz” Bożego gniewu, opisanych w Ks. Objawienia 16.1-21. Ta seria wyroków jest największym horrorem, jaki mieszkańcy ziemi kiedykolwiek widzieli. Jezus powiedział, "A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota..." (Ew. Mateusza 24.22).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie trzy "biada" występują w Ks. Objawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries