settings icon
share icon
Pytanie

Trychotomia versus dychotomia człowieka- który pogląd jest poprawny?

Odpowiedź


Biblia naucza, że ludzkość posiada ciało fizyczne, duszę oraz ducha. W odniesieniu do tego jak te dwa aspekty natury ludzkiej się łączą ze sobą i odnoszą do siebie wzajemnie, istnieją cztery główne teorie. Dwa z tych poglądów, monizm antropologiczny oraz hylemorfizm antropologiczny, zajmuje się głównie tym jak te trzy części ludzkości łączą się ze sobą, aby utworzyć naturę ludzką. Dwa inne modele, dychotomia (dualizm antropologiczny) oraz trychotomia, zajmuje się rozróżnieniem pomiędzy duszą ludzką oraz duchem. Rozróżnienie pomiędzy materialnymi (fizycznymi) i niematerialnymi (duchowymi) aspektami natury ludzkiej jest proste. Rozróżnienie pomiędzy dwoma niematerialnymi aspektami natury ludzkiej jest trudniejsze.

Podczas gdy są w Biblii wersety, które używają terminów duszy i ducha zamiennie (Ew. Mateusza 10.28; Ew. Łukasza 1.46-47; 1 Koryntian 5.3; 7.34), to inne jej fragmenty nie przedstawiają duszy i ducha jako dokładnie tych samych rzeczy. Istnieją również fragmenty, które wskazują na podział pomiędzy duszą a duchem (Rzymian 8.16; 1 Tesaloniczan 5.23; Hebrajczyków 4.12). Hebrajczyków 4.12 stwierdza, "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca." Ten werset mówi nam o dwóch rzeczach: 1) istnieje punkt rozdzielający duszę i ducha oraz 2) punkt rozdzielający jest dostrzegalny tylko dla Boga. Mając te wersety w pamięci, ani dychotomiczna ani trychotomiczna interpretacja nie może być dokładnie udowodniona. Czy niematerialny aspekt natury ludzkiej wiąże duszę i ducha? Tak. Czy dusza i duch są całkowicie ujednolicone i złączone (dychotomia) czy blisko złączone, ale oddzielne (trychotomia)? Niejasne.

Ci, którzy wierzą, że natura ludzka jest trychotomią zazwyczaj wierzą następująco: ciało fizyczne jest tym, co łączy nas ze światem fizycznym istniejącym dookoła nas, dusza jest istotą naszego istnienia, a duch jest tym, co łączy nas z Bogiem. Z tego powodu niezbawiony może być określony jako duchowo martwy (Efezjan 2.1; Kolosan 2.13), podczas gdy może w pełni być fizycznie i "na duszy" żywy. Ci, którzy wierzą, że natura ludzka jest dychotomią będą mieli podobne zrozumienie ciała, ale będą postrzegać ducha jako część duszy, która łączy się z Bogiem. Zatem kwestia dychotomii versus trychotomii dotyczy zasadniczo tego, czy dusza i duch są różnymi aspektami niematerialnej natury ludzkiej, czy też duch jest po prostu częścią duszy, przy czym dusza jest całą niematerialną częścią natury ludzkiej.

Trychotomia versus dychotomia człowieka- który pogląd jest poprawny? Wydaje się nierozsądne bycie dogmatycznym w tym temacie. Obie teorie są biblijnie prawdopodobne. Żadna z interpretacji nie jest herezją. To jest prawdopodobnie kwestia, której nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć naszym ludzkim ograniczonym umysłem. To, czego możemy być pewni, to fakt, że natura ludzka składa się z ciała, duszy i ducha. Czy dusza i duch są tożsame czy jednak w jakimś sensie różne, nie jest kwestią jaką Bóg postanowił człowiekowi całkowicie objaśnić w swoim Słowie. Bez względu na to, czy wierzysz w dychotomię czy trychotomię, powierz swoje ciało jako żywą świątynię (Rzymian 12.1), podziękuj Bogu za ocalenie Twojej duszy (1 Piotra 1.9) i uwielbiaj Boga w duchu i w prawdzie (Ew. Jana 4.23-24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Trychotomia versus dychotomia człowieka- który pogląd jest poprawny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries