settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest trybunał Chrystusa?

Odpowiedź


List św. Pawła do Rzymian 14:10 - 12 mówi: „Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga”. 2 List św. Pawła do Koryntian 5:10 mówi nam: „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre”. Kiedy patrzymy na kontekst obu tych wersetów, staje się jasne, że odnoszą się one do chrześcijan, nie zaś do ludzi niewierzących. Trybunał Chrystusa jest więc sądem, przy którym wierzący będą odpowiadali za swoje życie przed Chrystusem. Trybunał Chrystusa nie służy temu, by określić, czy ktoś dostąpi zbawienia; zbawienie zostało nam dane, kiedy Chrystus poniósł ofiarę, na którą to my zasługiwaliśmy ( 1 List św. Jana 2: 2), i kiedy uwierzyliśmy w Niego ( Ewangelia wg św. Jana 3:16). Wszystkie nasze grzechy zostały nam przebaczone i nigdy nie zostaniemy za nie potępieni ( List św. Pawła do Rzymian 8: 1). Nie powinniśmy patrzeć na trybunał Chrystusa jak na moment, w którym Bóg będzie osądzał nasze grzechy, ale raczej jak na chwilę, w której Bóg będzie nagradzał nas za nasze życie. Owszem, jak powiada Pismo Święte, będziemy musieli odpowiedzieć za nasze życie. Nasza odpowiedzialność dotyczyć będzie przede wszystkim grzechów, które popełniamy. Jednakże to nie będzie najważniejsze w sądzie przy wielkim tronie Chrystusa.

W trakcie sądu Chrystusa wierzący zostaną nagrodzeni na podstawie tego, czy wiernie służyli Chrystusowi ( 1 List św. Pawła do Koryntian 9: 4 - 27; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2: 5). Rzeczy, z których najprawdopodobniej będziemy sądzeni, to na ile byliśmy posłuszni Wielkiemu Posłaniu ( Ewangelia wg św. Mateusza 28:18 - 20), czy odnosiliśmy zwycięstwo nad grzechem ( List św. Pawła do Rzymian 6: 1 - 4), jak kontrolowaliśmy nasz język ( List św. Jakuba 3: 1 - 9), itp. Biblia mówi, że wierzący otrzymają korony za różne rzeczy, zależnie od wierności w służbie Chrystusowi ( 1 List św. Pawła do Koryntian 9: 4 - 27; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2: 5). Różne korony zostały opisane w 2 Liście św. Pawła do Tymoteusza 2: 5; 2 Liście św. Pawła do Tymoteusza 4: 8; Liście św. Jakuba 1:12; 1 Liście św. Piotra 5: 4; i w Apokalipsie 2:10. List św. Jakuba 1:12 jest dobrym podsumowaniem tego, co powinniśmy myśleć o trybunale Chrystusa: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest trybunał Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries