settings icon
share icon
Pytanie

Czy tłumaczenie Nowego Świata jest zmienioną wersją Biblii?

Odpowiedź


Tłumaczenie Nowego Świata (TNŚ) jest opisane przez organizację Świadków Jehowy (Towarzystwo Strażnica) jako "tłumaczenie Pisma Świętego tłumaczone bezpośrednio z hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny angielski przez namaszczoną komisję świadków Jehowy." TNŚ to praca anonimowa "Komisji Tłumaczeniowej Biblii Nowego Świata". Świadkowie Jehowy twierdzą, że anonimowość jest konieczna, aby wszelka chwała przypadła tylko Bogu. Oczywiście ma to jeszcze dodatkowe korzyści- tłumacze są wolni od odpowiedzialności za ewentualnie popełnione błędy i uniemożliwia prawdziwym uczonym sprawdzenie ich akademickich kwalifikacji.

Tłumaczenie Nowego Świata jest unikatowe z jednego względu- jest pierwszą próbą systematycznego, zamierzonego przekształcenia całej Biblii w taki sposób, aby jej zmieniona i poprawiona wersja odpowiadała założeniom doktryny określonej grupy. Świadkowie Jehowy i Towarzystwo Strażnica zorientowali się, że ich wiara stoi w sprzeczności z Pismem. I zamiast ukształtować swoje poglądy na podstawie Pisma, postanowili zmienić Pismo Święte, aby swoim przesłaniem odpowiadało ich poglądom. "Komitet Tłumaczy Biblii Nowego Świata" zmienił wszelkie fragmenty, które nie zgadzały się z teologią Świadków Jehowy. Można to łatwo zaobserwować, bo wraz z pojawieniem się nowych edycji Tłumaczenia Nowego Świata, pojawiają się nowe zmiany w tekście biblijnym. Jako biblijni chrześcijanie wciąż wskazywaliśmy na podstawie Pisma jasne argumenty potwierdzające bóstwo Chrystusa (na przykład), Towarzystwo Strażnica publikowała nową edycję Tłumaczenia Nowego Świata w której dokonane były określone zmiany. Poniżej zamieściliśmy niektóre z ważniejszych przykładów takich zamierzonych zmian:

Tłumaczenie Nowego Świata w odniesieniu do greckiego słowa stauros ("krzyż") używa określenia "pal męki", ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Jezus został ukrzyżowany na krzyżu. Tłumaczenie Nowego Świata nie tłumaczy hebrajskiego słowa sheol albo greckiego słowa hades, gehenna, i tartarus jako "piekło", ponieważ Świadkowie Jehowy nie wierzą w piekło. TNŚ podaje tłumaczenie "obecność" zamiast "przyjście" dla greckiego słowa parousia, ponieważ ŚJ wierzą, że Chrystus już powrócił na początku lat 1900. W Kolosan 1,16 TNŚ wstawia słowo "inny" pomimo, iż w oryginalnej grece nie ma tam tego słowa. Dodano je po to aby wskazać, że "wszystkie inne rzeczy zostały stworzone przez Chrystusa" zamiast wersji oryginalnej, która brzmi "wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Chrystusa". Zabieg ten miał usprawiedliwić przekonanie ŚJ, że Chrystus został stworzony, ponieważ odrzucają wiarę w Trójcę Świętą.

Najbardziej znanym przekłamaniem w Tłumaczeniu Nowego Świata jest fragment z Ew. Jana 1,1. Oryginalny tekst grecki podaje "Słowo było Bogiem". TNŚ przekręca to i podaje "Słowo było bogiem". Tego rodzaju zmiany są związane z dołączaniem wstępnych założeń doktrynalnych do tłumaczonego tekstu, by kształtować sam tekst zamiast pozwolić aby tekst mówił sam za siebie. W Grece nie występuje rodzajnik nieokreślony (w języku angielskim jest "a" i "an"). Dlatego dodanie jakiegokolwiek rodzajnika nieokreślonego w tłumaczeniu musi być dodane przez tłumacza. Jest to akceptowalne w angielskim tak długo jak to nie zmieni znaczenia tekstu.

To jest bardzo dobre wytłumaczenie dlaczego theos nie ma rodzajnika nieokreślonego w Ew. Jana 1,1 i dlaczego Przekład Nowego Świata błędnie tłumaczy ten fragment. Istnieją trzy podstawowe zasady, które powinniśmy poznać, aby zrozumieć z jakiego powodu tak się dzieje.

1. W Grece porządek słów nie determinuje znaczenia słowa tak jak to jest w języku angielskim. W języku angielskim struktura zdania jest uporządkowana: podmiot- czasownik- rzeczownik. Dlatego "Harry called the dog" - Harry zawołał psa nie jest tym samym co "The dog called Harry"- pies zawołał Harrego. W Grece natomiast znaczenie słów jest zdeterminowane przez dodanie odpowiedniej końcówki do rdzenia słowa [podobnie jak w języku polskim- przypis tłum.]. W Ew. Jana 1,1 są dwie możliwe końcówki, które można dodać do podstawowego słowa theo jedna to "s" (theos) a druga to "n" (theon). Końcówkę "s" zwykle dodaje się do rzeczownika będącego podmiotem zdania, natomiast "n" zwykle wskazuje na rzeczownik jako dopełnienie bliższe [czyli rzeczownik, który poddawany jest akcji czasownika w zdaniu w stronie czynnej. W celu zidentyfikowania dopełnienia bliższego, musimy zadać pytanie: kto lub co uległo wpływowi czasownika; w przypadku powyższego przykładu "pies" jest dopełnieniem bliższym- przyp. wyj. tłum.]

2. Gdy rzeczownik działa jako mianownik predykatywny (w angielskim rzeczownik, który występuje po czasowniku "być" w odpowiedniej formie, takiej jak "jest"), to jego forma musi pasować do formy rzeczownika do której się odnosi, dzięki czemu czytelnik będzie wiedział do jakiego rzeczownika jest odniesienie. Zatem theo musi przyjąć końcówkę "s", ponieważ odnosi się do logos. Zatem w Ew. Jana 1.1 mamy dosłownie: kai theos en ho logos. Czy zatem podmiotem jest theos czy logos? Oba wyrazy mają końcówkę "s." Odpowiedź znajdziemy w kolejnej zasadzie.

3. W sytuacji gdy występują dwa rzeczowniki, które przyjmują taką samą końcówkę, to autor często użyje dodatkowo rodzajnika określonego do wyrazu, który jest w zdaniu podmiotem, aby w ten sposób uniknąć wątpliwości. Jan dodał rodzajnik określony do słowa logos "Słowo" zamiast do theos. Zatem to słowo logos jest podmiotem, a theos jest mianownikiem predykatywnym. W ten sposób w wersji anglojęzycznej Ew. Jana 1.1 brzmi: "a Słowo było Bogiem" (zamiast "a Bóg był słowem") [w polskich tłumaczeniach występuje wersja: "Bogiem było Słowo"- przyp. tłum.]

Najbardziej jednoznacznym dowodem na stronniczość świadków Jehowy jest ich niekonsekwencja w technice tłumaczenia. W całej Ewangelii Jana greckie słowo theon pojawia się bez rodzajnika określonego. Tłumaczenie Nowego Świata w żadnym przypadku nie odnosi się do tego jako "boga." 3 wersety niżej w Ew. Jana tłumaczenie Nowego Świata mówiąc o theos występującego bez rodzajnika, tłumaczy to używając słowa "Bóg." A jeszcze większa niekonsekwencja występuje w Ew. Jana 1.18, gdzie w tłumaczeniu Nowego Świata ten sam termin tłumaczony jest raz jako "Bóg" a raz jako "bóg", i dotyczy to jednego zdania.

Dlatego Towarzystwo Strażnicy nie ma żadnych podstaw biblijnych dla swojego tłumaczenia - opierają się wyłącznie na swoich teologicznych założeniach. I chociaż obrońcy Przekładu Nowego Świata mogą dowieść tego, że fragment z Ew. Jana 1,1 może być w taki sposób przetłumaczony, to jednak nie mogą udowodnić, że jest to właściwe tłumaczenie. Nie potrafią też wyjaśnić dlaczego Tłumaczenie Nowego Świata nie tłumaczy tej samej frazy z języka greckiego w ten sam sposób w innych miejscach Ewangelii Jana. Jest to podyktowane heretyckim założeniem związanym z odrzuceniem bóstwa Chrystusa, które sprawia, że Towarzystwo Strażnica niekonsekwentnie tłumaczy tekst grecki, przyzwalając aby ten błąd zachowywał pozory wiarygodności dla tych, którzy lekceważą fakty.

Jedynie wstępne założenia, pełne herezji przekonania Towarzystwa Strażnicy, są podstawą nieuczciwego i niespójnego tłumaczenia jakim jest Przekład Nowego Świata. Tłumaczenie Nowego Świata jest zdecydowanie bezwartościową wersją przekładu Bożego Słowa. We wszystkich innych tłumaczeniach [zarówno w językach angielskim jak i polskim- przyp. tłum.] można dostrzec drobne różnice, ponieważ żadne tłumaczenie nie jest perfekcyjne. Jednak inni tłumacze biblijni popełniają niewielkie błędy związane z przekładem słów greckich i hebrajskich na język polski. Przekład Nowego Świata w sposób zamierzony zmienia tekst, aby dopasować go do teologii Świadków Jehowy. Przekład Nowego Świata jest perwersją, a nie wersją Biblii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy tłumaczenie Nowego Świata jest zmienioną wersją Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries