settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest terapia poznawczo- behawioralna i czy jest biblijna?

Odpowiedź


Terapia poznawczo- behawioralna, która jest dzisiaj szeroko wykorzystywana, wywodzi sie z terapii behawioralnej. Chociaż wielu chrześcijan ogólnie nieufnie podchodzi do psychologii, teoria poznawczo-behawioralna wydaje się być bardziej zgodna z zasadami biblijnymi. Poniżej znajdują się krótkie wyjaśnienia terapii poznawczo-behawioralnej i biblijna analiza jej koncepcji.

Wyjaśnienie terapii poznawczo- behawioralnej

Albert Ellis, Aaron Beck i Donald Meichenbaum są związani z terapią poznawczo-behawioralną. Jak sama nazwa wskazuje, terapia poznawczo-behawioralna jest w pewnym sensie rozwinięciem behawioryzmu.Teoria poznawczo-behawioralna mówi, że ludzkie trudności wynikają z myśli. To nie zdarzenie, ale przekonanie danej osoby o tym wydarzeniu powoduje zaburzenia emocjonalne. Celem tego typu terapii jest rzucenie wyzwania irracjonalnym myślom i pomoc klientom w oddzieleniu samooceny od oceny ich zachowania – czyli odróżnieniu własnej tożsamości od działań. Zamiast być tym, co robisz, jesteś istotą, która robi rzeczy. Terapia poznawczo-behawioralna ma na celu pomóc klientom zaakceptować siebie pomimo niedoskonałości.

Terapia poznawczo- behawioralna oparta jest na poglądzie, że ludzie mają zarówno potencjał do racjonalnych jak i nieracjonalnych myśli. Ludzie są skłonni do pozytywów, takich jak szczęście, miłość, myślenie, samozachowawczość, rozwój i samorealizacja; są również podatni na negatywy, takie jak powtarzające się błędy, nietolerancja, unikanie myśli, obwinianie siebie i samozniszczenie. Terapeuci poznawczo-behawioralni stosują model ABC-DEF obejmujący „zdarzenie aktywujące”, które prowadzi do „przekonania”, które to prowadzi do „konsekwencji” emocjonalnej i behawioralnej. Cykl zostaje przerwany przez „sporną interwencję”, prowadzącą do „efektu” i nowego „odczucia.” Zasadniczo uważa się, że ludzkie zaburzenia emocjonalne są wynikiem internalizacji [uznanie za własne przekonania, które w rzeczywistości są przekonaniami innych osób w grupie- przyp. od tłumacza] negatywnych myśli. Dzięki restrukturyzacji poznawczej samodoskonalenie jest możliwe, gdy irracjonalny pogląd zostaje zastąpiony myśleniem konstruktywnym.

Biblijny komentarz na temat terapii poznawczo- behawioralnej

Rzymian 12.2 oraz 2 Koryntian 10.5 są biblijnymi tekstami wspierającymi podejście poznawczo- behawioralne. Bóg instruuje nas, abyśmy strzegli naszych myśli. Szatan jest "ojcem kłamstwa" (Ew. Jana 8.44); jeśli nasze myśli nie są mocno osadzone na prawdzie, to jesteśmy bardziej podatni na jego zwiedzenie. Jakuba 2.14 mówi również o tym jak nasze przekonania wpływają na nasze zachowania.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że teoria poznawczo-behawioralna jest bardziej zorientowana na użyteczność przekonania klienta niż na jego prawdziwość. Zamiast zastępować kłamstwa prawdą, terapia poznawczo-behawioralna po prostu zastępuje nieprzydatne myśli pomocnymi. Otwiera to szeroko drzwi do relatywizmu.

Kognitywno- behawioralny pogląd na ludzką naturę jest niewłaściwy. Teoria jest zakorzeniona w naturalizmie a zatem nie uznaje tego, co duchowe i nie akceptuje koncepcji Boga. Mimo to w pewnym sensie pogląd poznawczo-behawioralny nawiązuje do faktu, że istoty ludzkie posiadają grzeszną naturę. Chociaż również sugeruje, że ludzie są zdolni do zbawienia siebie samych. Nie jesteśmy. Rewizja naszych myśli nas nie zbawi.

Jednocześnie cel terapii poznawczo-behawioralnej związany z samoakceptacją nie jest z natury niebiblijny. Jesteśmy zaakceptowani przez Boga w naszej niedoskonałości (Efezjan 2.1-10; Kolosan 2.13; Rzymian 5.6-8). Jednak, nie jesteśmy pozostawieni niedoskonałymi. Ważna jest równowaga prawdy naszego usprawiedliwienia z procesem uświęcenia.

Terapia poznawczo- behawioralna może mieć niektóre użyteczne techniki dla chrześcijan, którzy chcą poskromić swoje myśli lub poprawić inne obszary wymagające samokontroli. Może być również przydatny w ujawnianiu kłamstw wroga, aby chrześcijanie nie dali się nabrać na samookaleczenia lub autodestrukcyjne zachowania. Jednakże, aby uwolnić się od fałszywych myśli i prawdziwie wzrastać, musimy być ugruntowani w Bożej prawdzie i uświęceni mocą Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest terapia poznawczo- behawioralna i czy jest biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries