settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest teoria spisków Iluminatów?

Odpowiedź


Spisek Iluminatów jest teorią spiskową, która utrzymuje, że istnieje społeczność "globalnej elity", która albo panuje w świecie albo zabiega o przejęcie kontroli nad światem. Jak z większością teorii spiskowych, przekonania odnośnie spisku Iluminatów znacznie się różnią. W rezultacie nie jest praktycznie możliwe, aby przedstawić streszczenie spisku Iluminatów. Spopularyzowane w ostatnich książkach i filmach, spisek Iluminatów zdecydowanie osiągnęło status "fikcyjnego kultu."

Jeśli ktoś próbowałby podsumować teorię spiskową Iluminatów, brzmiałaby tak: Iluminaci zaczynali jako tajny zakon pod kierownictwem księży jezuitów. Później rada pięciu mężczyzn, po jednym na każdy punkt pentagramu, utworzyła coś, co nazwano „Starożytnymi i Oświeconymi Prorokami Bawarii”. Byli to wysokiego szczebla lucyferiańscy masonowie, mocno zaangażowani w mistycyzm i wschodnie dyscypliny mentalne, dążący do rozwinięcia supermocy umysłu. Ich rzekomym planem i celem jest dominacja nad światem dla ich pana (a którego różnie definiują). Iluminaci są rzekomo głównymi siłami motywacyjnymi zachęcającymi do globalnego zarządzania, ogólnoświatowej etyki religijnej i scentralizowanej kontroli światowych systemów gospodarczych. Organizacje takie jak ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Międzynarodowy Trybunał Karny są postrzegane jako macki Iluminatów. Według teorii spisku Iluminatów, Iluminaci są siłą napędową wysiłków mających na celu pranie mózgu naiwnych mas poprzez kontrolę myśli i manipulację wierzeniami, poprzez prasę, programy edukacyjne i przywództwo polityczne narodów.

Iluminaci rzekomo mają prywatną radę elitarną, łączącą delegatów kontrolujących największe światowe banki. Tworzą inflacje, recesje i depresje oraz manipulują rynkami światowymi, wspierając niektórych przywódców i zamachy stanu oraz osłabiając innych w celu osiągnięcia ich ogólnych celów. Przypuszczalnym celem spisku Iluminatów jest tworzenie, a następnie zarządzanie kryzysami, które ostatecznie przekonają masy, że globalizm, ze scentralizowaną kontrolą ekonomiczną i ogólnoświatową etyką religijną, jest niezbędnym rozwiązaniem problemów świata. Ta struktura, zwykle znana jako „Nowy Porządek Świata”, będzie oczywiście rządzona przez Iluminatów.

Czy spisek Iluminatów ma jakieś podstawy z chrześcijańskiej/biblijnej perspektywy? Być może. W Biblii jest wiele proroctw dotyczących czasów ostatecznych, które w większości są interpretowane jako wskazujące na jeden światowy rząd czasów ostatecznych, jeden światowy system monetarny i jedną światową religię. Wielu interpretatorów proroctw biblijnych postrzega ten Nowy Porządek Świata jako kontrolowany przez antychrysta- fałszywego mesjasza czasów ostatecznych. Jeśli spisek Iluminatów i Nowy Porządek Świata mają jakąkolwiek ważność i rzeczywiście mają miejsce- to chrześcijanin powinien pamiętać o jednym fakcie: Bóg suwerennie zezwolił na wszystkie te wydarzenia i nie są one poza Jego ogólnym planem. Bóg sprawuje kontrolę, a nie Iluminaci. Żaden plan lub schemat opracowany przez Iluminatów nie mógłby w żaden sposób zapobiec, ani nawet przeszkodzić suwerennemu planowi Boga dla świata.

Jeśli rzeczywiście jest trochę prawdy w spisku Iluminatów, Iluminaci są niczym innym jak pionkami w rękach szatana, narzędziami, którymi można manipulować w jego konflikcie z Bogiem. Los Iluminatów będzie taki sam, jak los ich pana, szatana/Lucyfera, który zostanie wrzucony do jeziora ognia, aby cierpieć męczarnie dniem i nocą, na wieki wieków (Ks. Objawienia 20.10). W Ew. Jana 16.33 Jezus powiedział: „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” Wszystko, co chrześcijanie muszą zrozumieć na temat spisku Iluminatów, streszcza się w słowach 1 Jana 4.4, „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest teoria spisków Iluminatów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries