settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Teologia Zastępstwa?

Odpowiedź


Teologia Zastępstwa mówiąc ogólnie naucza o tym, że Kościół zastąpił miejsce Izraela w Bożym planie. Zwolennicy Teologii Zastępstwa wierzą, że Żydzi nie są już narodem wybranym w oczach Boga i Bóg nie ma żadnych konkretnych planów dla narodu izraelskiego. Różne poglądy na temat związku Kościoła z Izraelem można zawrzeć w dwóch stanowiskach: albo Kościół jest kontynuacją Izraela (Teologia Zastępstwa/ Teologia Przymierza) albo Kościół jest czymś zupełnie innym i różnym od Izraela (Dyspensacjonalizm/ Premillenaryzm).

Teologia Zastępstwa naucza, że Kościół jest zastępstwem Izraela i że wiele obietnic-nadanych Izraelowi w Biblii, spełnią się w Kościele, a nie w Izraelu. Zatem proroctwa biblijne, związane z błogosławieństwem i odnową Izraela w Ziemi Obiecanej, są „uduchowionymi” albo „przenośnymi” obietnicami Bożego błogosławieństwa dla Kościoła. Istnieje wiele problemów związanych z tym poglądem, chociażby kwestia dalszego istnienia narodu żydowskiego, a szczególnie odnowiony stan współczesnego Izraela. Gdyby Izrael był potępiony przez Boga, a naród żydowski nie miałby przyszłości, to jak wytłumaczylibyśmy ich ponadnaturalną odnowę po 2000 lat, mimo tak licznych prób ich zniszczenia? Jak wytłumaczymy powody „dlaczego” i „w jaki sposób” Izrael pojawił się z powrotem w XX wieku, po upływie 1900 lat?

Pogląd, że Izrael i Kościół są różnymi kwestiami, w jasny sposób przedstawia Nowy Testament. Zgodnie z Biblią, Kościół jest czymś odmiennym i różnym od Izraela, i te dwie rzeczy nigdy nie powinny być ze sobą mieszane czy używane zamiennie. W Piśmie Świętym czytamy, że Kościół jest nowym stworzeniem, powołanym do życia w dzień Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt), który będzie trwał aż do momentu Pochwycenia (Efezjan 1.9-11; 1 Tesaloniczan 4.13-17). Kościół nie ma związku z „życiem” czy błogosławieństwami Izraela. Przymierza, obietnice, ostrzeżenia są ważne jedynie względem Izraela. Izrael został tymczasowo odsunięty od realizacji Bożego planu, w trakcie tych 2000 lat ich rozproszenia.

Po Pochwyceniu (1 Tesaloniczan 4.13-18) Bóg na początku odnowi Izrael, jako naród wcześniej powołany do realizacji jego planu. Pierwszym etapem będzie Wielki Ucisk (Księga Objawienia rozdziały 6-19). Świat będzie osądzony za odrzucenie Chrystusa, podczas gdy Izrael będzie przygotowywany do Wielkiego Ucisku związanego z Powtórnym Przyjściem Mesjasza. Wówczas, gdy Chrystus powróci na ziemię, wraz z końcem ucisku Izrael będzie gotowy go przyjąć. Resztka Izraela, która przetrwa ucisk będzie zbawiona, a Pan odnowi swoje królestwo na ziemi, ze stolicą w Jerozolimie. Chrystus będzie Królem, Izrael narodem przywódczym, a przedstawiciele różnych narodów będą przybywać do Jerozolimy, aby oddać cześć i chwałę Królowi- Jezusowi Chrystusowi. Kościół powróci z Chrystusem i będzie rządził z nim dosłownie 1000 lat (Księga Objawienia 20.1-5).

Zarówno Stary jak i Nowy Testament podtrzymuje premillenarystyczne/ dyspensacjonalne rozumienie Bożego planu dla Izraela. Najmocniejszym argumentem premillenaryzmu jest to, że w Księdze Objawienia 20.1-7 znajdujemy jasne nauczanie, iż królestwo Chrystusa będzie trwało 1000 lat (wspomniane jest to sześciokrotnie). Po Wielkim Ucisku Pan powróci i ustanowi swoje królestwo z Izraelem. Chrystus będzie rządził na całej ziemi, a Izrael będzie narodem przywódczym. Kościół przez dokładnie (dosłownie) 1000 lat będzie z nim rządził. Kościół nie zastąpił Izraela w Bożym planie. Mimo, iż Bóg może skupiać się głównie na udzielaniu łaski, to jednak nie zapomniał On Izraela, którego pewnego dnia odnowi do pełnienia roli narodu wybranego (Rzymian 11).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Teologia Zastępstwa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries