settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest teologia wyzwolenia czarnoskórych?

Odpowiedź


Teologia wyzwolenia czarnoskórych jest odłamem południowoamerykańskiej teologii wyzwolenia, która w dużej mierze jest humanistyczną próbą zastosowania teologii chrześcijańskiej wśród biedoty. Teologia wyzwolenia czarnoskórych skupia się ogólnie na Afrykańczykach oraz Afroamerykanach w odniesieniu do uwolnienia ich spod wszelkich form dyskryminacji i niesprawiedliwości, czy to rzeczywistej czy potencjalnej, zarówno społecznej, politycznej, ekonomicznej czy religijnej.

Celem Teologii Wyzwolenia Czarnoskórych jest „uczynienie chrześcijaństwa czymś realnym dla czarnoskórych.” Głównym błędem tej teologii jest cel na którym się skupia. Teologia Wyzwolenia Czarnoskórych próbuje skupić chrześcijaństwo na wyzwoleniu spod niesprawiedliwości społecznej tu i teraz, aniżeli na tej pośmiertnej. Jezus nauczał zupełnie inaczej: „Królestwo moje nie jest z tego świata…” (Ew. Jana 18.36). Czy czarnoskórzy/ Afrykańczycy a szczególnie Afroamerykanie byli traktowani niesprawiedliwie i źle na przestrzeni historii? Oczywiście! Czy jednym z efektów ewangelii powinno być zakończenie rasizmu, dyskryminacji, stereotypów i nierówności? Po raz drugi, tak, oczywiście (Galacjan 3.28)! Czy uwolnienie od niesprawiedliwości społecznej jest głównym celem ewangelii? Nie.

Przesłanie ewangelii brzmi w ten sposób: Każdy z nas jest skażony grzechem (Rzymian 3.23). Wszyscy zasługujemy na wieczne oddzielenie od Boga (Rzymian 6.23). Jezus umarł na krzyżu, biorąc na siebie karę na jaką my zasłużyliśmy (1 Koryntian 5.21; 1 Jana 2.2), zapewniając nam zbawienie. Jezus po trzech dniach zmartwychwstał, wskazując że jego śmierć była wystarczającą zapłatą za grzech (1 Koryntian 15.1-4). Jeśli złożymy naszą ufność w Jezusie jako naszym Zbawicielu, wszystkie nasze grzechy będą nam przebaczone, i po śmierci będziemy mogli wejść do królestwa (Ew. Jana 3.16). Tak brzmi przesłanie ewangelii. To powinno być w centrum naszego zainteresowania. Takie jest lekarstwo na chorobę jaka owładnęła ludzkość.

Gdy człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17), i Duch Święty który odtąd w nim przebywa rozpoczyna proces uświęcenia i upodabniania go do obrazu Chrystusa (Rzymian 12.1-2). Jedynie poprzez tą duchową przemianę rasizm może być prawdziwie pokonany. Teologia wyzwolenia czarnoskórych przegrywa, ponieważ rozprawia się z symptomami bez prawdziwego wykrycia choroby. Grzech jest chorobą; rasizm jest jednym z wielu symptomów. Przesłanie ewangelii dotyczy tego, że Jezus odkupił nasze grzechy swoją ofiarą na krzyżu, co może być naszym udziałem przez wiarę. Koniec rasizmu nastąpi, gdy ludzie prawdziwie przyjmą Jezusa jako Zbawiciela, chociaż ewangelia konkretnie nie skupia się na rasizmie.

Przez to, że Teologia wyzwolenia czarnoskórych tak bardzo koncentruje się na kwestiach rasowych, to zdaje się zupełnie oddzielać wspólnoty chrześcijan czarnoskórych od białych, co jest całkowicie niebiblijne. Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby zjednoczyć wszystkich, którzy w niego wierzą w jeden, powszechny Kościół, swoje ciało, w którym jest Głową (Efezjan 1.22-23). Członkowie Ciała Chrystusa dzielą tą samą więź z innymi chrześcijanami, bez względu na ich pochodzenie, rasę czy narodowość. „Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie.” (1 Koryntian 12.35). Powinniśmy być jednomyślni, dzieląc jedność Chrystusa, mając jeden cel, wywyższając Boga przez wypełnianie poleceń Chrystusa, by iść na cały świat, opowiadając innym o nim, zwiastując przesłanie ewangelii, i nauczając innych by przestrzegali jego przykazań (Ew. Mateusza 28.19-20). Jezus przypomina nam o dwóch przykazaniach, aby kochać Boga i swoich bliźnich, bez względu na rasę (Ew. Mateusza 22.36-40).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest teologia wyzwolenia czarnoskórych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries