Czym jest teologia praktyczna?


Pytanie: Czym jest teologia praktyczna?

Odpowiedź:
Teologia praktyczna, jak wskazuje sama jej nazwa, jest nauką teologii w taki sposób, aby była jak najbardziej użyteczna i łatwa w zastosowaniu. Innym sposobem jest powiedzenie, że jest to studiowanie teologii, aby można było ją wykorzystać i ma ona odniesienie do spraw życia codziennego. Jedno seminarium określa Program Teologii Praktycznej jako "poświęconej praktycznemu zastosowaniu głębi myśli teologicznej" i że "głównie dotyczy subdyscyplin takich jak teologia pastoralna, homiletyka i edukacja chrześcijańska pośród wielu innych." Inne seminarium postrzega cel teologii praktycznej jako pomaganie w przygotowaniu studentów do tłumaczenia zdobytej wiedzy w efektywnej służbie z ludźmi. Wiąże się to zarówno z życiem osobistym i rodzinnym, jak i administracją i edukacją w kościele. Twierdzą, że celem teologii praktycznej jest rozwijanie ludzi z umiejętnością efektywnego komunikowania prawd Pisma Świętego, którzy mają wizję wzrostu duchowego wierzących będąc równocześnie przywódcami, którzy im służą.

Niektórzy uznają teologię praktyczną po prostu jako bardziej techniczną nazwę na doktrynę życia chrześcijańskiego. Jej nacisk położony jest na to, jak całe nauczanie Pisma Świętego powinno wpływać na sposób w jaki żyjemy w dzisiejszym świecie. Nacisk teologii praktycznej nie polega po prostu na kontemplowaniu czy zrozumieniu doktryn teologicznych, ale wykraczaniu poza to, by wykorzystywać te doktryny w codziennym życiu chrześcijańskim w taki sposób, abyśmy "przyczyniali się do tego, by świat stał się tym, czym Bóg zamierza."

Przesłanką stojącą za programem teologii praktycznej jest to, aby przyszli przywódcy/ liderzy chrześcijańscy byli wyposażani nie tylko w wiedzę teologiczną, ale również w niezbędne umiejętnościami zawodowe do efektywnego służenia w świecie współczesnym. Te programy często używają głoszenia Słowa Bożego, edukacji chrześcijańskiej, poradnictwa czy programów ze specjalistami różnych dziedzin medycznych, aby zapewnić możliwości, wyposażyć i przygotować przyszłych liderów chrześcijańskich do służby.

English


Powrót na polską stronę główną
Czym jest teologia praktyczna?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga