settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Teologia Nowego Testamentu?

Odpowiedź


Teologia Nowego Testamentu jest poznawaniem tego, co Bóg objawił o sobie samym w Nowym Testamencie. System Teologii Nowego Testamentu omawia różne prawdy o których naucza Nowy Testamentu w swoich księgach na temat Boga i przedstawia je w uporządkowany sposób. Nowy Testament ujawnia nadejście Mesjasza przepowiedzianego w Starym Testamencie (Ks. Izajasza rozdział 9), odrzucenie Mesjasza przez Izrael, wypełnienie Prawa, narodziny kościoła nowotestamentowego (ciała Chrystusa), wiek kościoła, ewangelię o Jezusie Chrystusie oraz instrukcje dla wierzących w Jezusa Chrystusa.

Wyrażenie nowe przymierze (lub nowy testament) zostało użyte przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy (Ew. Łukasza 22.20). Paweł przytoczył nowe przymierze jako istotę służby do której został powołany (2 Koryntian 3.6). Stary Testament jest relacją powołania/ wybrania oraz historii narodu żydowskiego i zawiera Prawo Mojżeszowe, Stare Przymierze, którym Izrael był związany przez wiele lat. Nowy Testament dotyczy historii i zastosowania dzieła odkupienia Chrystusa od Prawa (Galacjan 4.4-5), wybawienie jakie zapewnił poprzez swoją śmierć na krzyżu (Efezjan 1.7). Ustanawiając Nowe Przymierze zastępuje Stare Przymierze (Hebrajczyków 8.6, 13).

Teologia jest nauką o doktrynach biblijnych, będące następstwem objawienia progresywnego, którego Bóg udzielił człowiekowi od początków czasów do końca ostatniej Księgi Objawienia. Teologia Nowego Testamentu zasadniczo dotyczy nauki o Chrystologii (refleksja nad osobą Jezusa Chrystusa- przyp. od tłum., eklezjologii (nauka o kościele- przyp. od tłum.) i soteriologii (dział zajmujący się kwestią zbawienia i postacią Jezusa Chrystusa jako Zbawcy- przyp. od tłum.). Dodatkowo, rozwija nasze zrozumienie eschatologii (nauka o rzeczach ostatecznych człowieka- przyp. od tłum.), pneumatologii (nauka o Duchu Świętym- przyp. od tłum.), angelologii (nauka o aniołach- przyp. od tłum.), hamartiologii (nauka o grzechu- przyp. od tłum.) i innych dziedzinach doktryny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Teologia Nowego Testamentu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries