Czym jest teologia moralna?


Pytanie: Czym jest teologia moralna?

Odpowiedź:
Teologia moralna jest terminem używanym przez Kościół Rzymskokatolicki, aby opisać naukę o Bogu z perspektywy tego jak człowiek musi żyć, by mógł przebywać w Bożej obecności lub zdobyć jego przychylność. Teologia dogmatyczna zajmuje się nauczeniem i oficjalną doktryną Kościoła Rzymskokatolickiego, natomiast teologia moralna dotyczy celu życia i tego jak ten cel można osiągnąć. Zatem celem czy osiągnięciem teologii moralnej jest, mówiąc w skrócie, to jak człowiek powinien żyć.

Teologia moralna porusza takie kwestie jak wolność, świadomość, miłość, odpowiedzialność i prawo. Teologia moralna dąży do ustalenia pewnych ogólnych zasad, które pomogłyby poszczególnym osobom podejmować właściwe decyzje i prowadzić codzienne życie w zgodzie z teologią dogmatyczną kościoła. Teologia moralna w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego jest tożsama z tym, co w Protestantyzmie odnosi się do etyki chrześcijańskiej. Teologia moralna porusza różnorodne pytania dotyczące życia i próbuje zdefiniować co to znaczy by żyć jak chrześcijanin wyznania rzymskokatolickiego. Teologia moralna skupia się na różnych moralnych wyborach, definiowaniu tego co słuszne a co nie, czym jest dobro a czym zło, wady i zalety.

English
Powrót na polską stronę główną
Czym jest teologia moralna?