Co to jest teologia dogmatyczna?


Pytanie: Co to jest teologia dogmatyczna?

Odpowiedź:
Teologia dogmatyczna bierze swoją nazwę z greckiego i łacińskiego słowa dogma, które gdy odniesione do teologii, oznacza po prostu "doktrynę lub zbiór doktryn potwierdzonych formalnie i autorytatywnie." Zasadniczo, teologia dogmatyczna odnosi się do oficjalnej lub "dogmatycznej" teologii jako rozpoznanej przez zorganizowane ciało kościelne, takie jak Kościół Rzymskokatolicki, Holenderski Kościół Reformowany itp.

Chociaż uważa się, że termin teologia dogmatyczna po raz pierwszy pojawił się w 1659 r. w tytule książki L. Reinhardta, to termin ten stał się bardziej rozpowszechniony po Reformacji i został użyty do oznaczenia artykułów wiary, które Kościół oficjalnie sformułował. Dobrym przykładem teologii dogmatycznej jest zbiór twierdzeń doktrynalnych lub dogmaty sformułowane przez wczesne sobory kościelne, które próbowały rozwiązać problemy teologiczne i przeciwstawić się heretyckiemu nauczaniu. Creda lub dogmaty, które pojawiały się po soborach kościelnych uznawane były za autorytatywne i wiążące dla wszystkich chrześcijan, ponieważ kościół je oficjalnie potwierdził. Jednym z celów teologii dogmatycznej jest umożliwienie kościołowi sformułowanie i przekazanie doktryny, która uznana jest za istotną dla chrześcijaństwa i która, jeśli odrzucona, stanowiłaby herezję.

Teologia dogmatyczna jest czasami mylona z teologią systematyczną i te dwa terminy są niekiedy używane zamiennie. Istnieje jednak subtelna, lecz ważna różnica pomiędzy nimi dwoma. Aby zrozumieć różnicę pomiędzy teologią systematyczną a teologią dogmatyczną, ważne jest, aby zauważyć, że termin "dogmaty" podkreśla nie tylko twierdzenia z Pisma Świętego, ale również kościelne- związane z oficjalnym nauczaniem danego kościoła. Fundamentalna różnica pomiędzy teologią systematyczną a teologią dogmatyczną jest taka, że teologia systematyczna nie wymaga oficjalnego potwierdzenia lub wzmocnienia określonej denominacji, kościoła czy urzędu nauczycielskiego danego kościoła, podczas gdy teologia dogmatyczna jest bezpośrednio związana z konkretną denominacją lub kościołem. Teologia dogmatyczna zwykle omawia te same doktryny i często stosuje ten sam zarys i strukturę jak teologia systematyczna, ale robi to z określonej pozycji teologicznej, związanej z konkretnym wyznaniem lub kościołem.

English


Powrót na polską stronę główną
Co to jest teologia dogmatyczna?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga