settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o tchórzostwie lub byciu tchórzem?

Odpowiedź


Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Biblia ma bardzo niewiele do powiedzenia na temat tchórzostwa. Niektóre przekłady nie zawierają nawet tego słowa, podczas gdy w innych występuje ono tylko raz w Ks. Objawienia 21.8, w którym tchórz jest skazany na ogień piekielny wraz z mordercami i czarownikami. Inne tłumaczenia używają słowa bojaźliwy zamiast słowa tchórzliwy, ale czy to możliwe, że słowa te są synonimami? Jeśli tak, to co to oznacza dla nas, którzy wszyscy byliśmy bojaźliwi w takim czy innym czasie? Czy jesteśmy "tchórzami", o których mówi Ks. Objawienia 21.8?

W języku greckim słowo przetłumaczone jako "tchórzliwy" w Ks. Objawienia 21.8 oznacza bojaźliwość i nieśmiałość. Słownik definiuje również tchórza jako kogoś, komu brakuje odwagi do robienia rzeczy trudnych, niebezpiecznych lub nieprzyjemnych. Tchórz świadomie unika nieprzyjemnych sytuacji, robiąc wszystko, co w jego mocy, by ocalić własną skórę - oddając się w niewolę strachu. Tchórzostwo jest czasami powiązane z poczuciem winy: "Bezbożni uciekają, choć nikt ich nie ściga, ale sprawiedliwi są odważni jak lew" (Ks. Przyp. Salomona 28.1). Pismo Święte ma wiele do powiedzenia na temat bycia niewolnikiem strachu i zawiera historie niektórych pobożnych ludzi, którzy poddali się strachowi.

Piotr jest dobrym przykładem kogoś, kto kiedyś okazał tchórzostwo lub zniewolenie strachem. Trzykrotne zaparcie się Jezusa przez Piotra w celu ratowania własnego życia ujawniło strach, który wciąż był podporządkowany ludziom, a nie Bogu (Ew. Łukasza 22.54-62). Później, w czasach wczesnego kościoła, Piotr postanowił nie spożywać posiłków z poganami ze strachu przed "partią obrzezania" - judaizującymi (Galacjan 2.11-13). Jego strach przed krytyką ze strony żydowskich braci powstrzymywał go przed posłuszeństwem Bogu, który nakazał mu przyjmować pogan do wspólnoty wierzących, swobodnie jedząc i pijąc z nimi (Dz. Apostolskie 11.1-17). Pomimo okazjonalnego tchórzostwa Piotra, Jezus kochał go i nadal nazywał go uczniem (Ew. Łukasza 22.31-32; Ew. Jana 21.15-22). Dzięki przebaczeniu Jezusa i darowi Jego uświęcającego Ducha, Piotr nauczył się żyć życiem wielkiej wiary i odwagi, pomimo prześladowań (1 Piotra 4.12-19; Ew. Jana 21.17-19).

Jozue był człowiekiem, który poprowadził Izrael do podboju Kanaanu; biorąc pod uwagę wiele bitew, które stoczył i wygrał, nikt nigdy nie nazwałby go tchórzem. Jednak Jozue musiał zmagać się ze strachem, ponieważ Pan wielokrotnie mówił mu: "nie bój się", "miej odwagę" itp. (Ks. Jozuego 1.9, 18; 8.1). Była to zachęta przeciwko tchórzostwu, którą Jozue przekazał Izraelitom (Ks. Jozuego 10.25).

W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, w których Bóg mówi swojemu ludowi, aby "Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię" (5 Ks. Mojżeszowa 31.6; tłum. Biblia Warszawska). Jest to polecenie, a nie sugestia. Jak Bóg może oczekiwać, że nie będziemy się bać? To dlatego, że obiecuje nas wzmocnić i być z nami. Jego moc i obecność należą do nas (2 Tymoteusza 1.7; Psalm 37.27-28; Ew. Mateusza 28.18-20). Być może czasami odgrywamy tchórza, zniewalając się strachem tylko dlatego, że nie traktujemy poważnie Słowa Bożego; nie wierzymy, że On rzeczywiście jest z nami lub że nas wzmocni. Chociaż doświadczanie strachu jest czymś naturalnym, mamy przykazanie, by nie pozwolić, by strach nas kontrolował; zamiast tego mamy wołać do Boga pokoju, który obiecał, że będzie z nami i pomoże nam w potrzebie (Filipian 4.5b-9; Ks. Izajasza 51.12).

Jezus jest naszym najlepszym przykładem stawiania czoła strachowi, nie pozwalając mu kontrolować ani powstrzymywać Go przed posłuszeństwem Bogu (Ew. Łukasza 22.42-44). Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi przez wiarę w Chrystusa, nie musimy obawiać się potępienia wspomnianego w Ks. Objawienia 21.8 (zob. Rzymian 8.1). Jednak stwierdzenie, że tchórze zostaną wysłani do jeziora ognia przypomina nam, że życie w strachu nie jest znakiem ucznia Chrystusa. Musimy przyjść do Boga z naszymi obawami, prosząc Go, aby działał w nas Jego doskonały pokój (Filipian 4.6-7; Psalm 145.18). On chce, abyśmy prosili, a On nas nie zawiedzie (Ew. Mateusza 7.7-10; Ks. Izajasza 41.10; 2 Tymoteusza 4.17; Psalm 18.32-34).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o tchórzostwie lub byciu tchórzem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries