settings icon
share icon
Pytanie

Czy z biblijnego punktu widzenia mężczyzna może być ojcem pozostającym w domu?

Odpowiedź


Temat ojców pozostających w domu może być stosunkowo gorący, ponieważ niektórzy znani pastorzy nauczają, że grzechem jest być ojcem pozostającym w domu, podczas gdy inni nauczają czegoś przeciwnego. Kto więc ma rację? Co Biblia naprawdę mówi na ten temat?

Głównym wersetem odnoszącym się do kwestii ojców pozostających w domu jest 1 Tymoteusza 5.8: "A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego" (tłum. Biblia Tysiąclecia). Jak zawsze, zasadą numer jeden w dokładnej interpretacji Biblii jest uwzględnienie kontekstu i niezwykle ważne jest, abyśmy zastosowali tę zasadę tutaj.

Chociaż 1 Tymoteusza 5.8 nie określa ojców pozostających w domu, wyraża istotną zasadę. Paweł przeczy prawdzie, którą właśnie przedstawił w wersecie 4: "Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy; to bowiem podoba się Bogu" (tłum. Biblia Warszawska). Dzieci powinny troszczyć się o swoich rodziców i dziadków. Ci, którzy nie dbają o swoich krewnych, są gorsi niż niewierzący, ponieważ nie żyją zgodnie ze swoją wiarą. Paweł powtarza tę zasadę w wersecie 8, ponieważ najwyraźniej wielu członków kościoła w Efezie łamało to zalecenie.

Wyrażenie „jeśli kto nie dba” w 1 Tymoteusza 5.8 jest warunkowym stwierdzeniem pierwszego stopnia w oryginale, które można by lepiej przetłumaczyć jako "Gdy ktoś z was nie zapewnia" lub "Ponieważ niektórzy z was nie zapewniają". Słowo zapewniać pochodzi od greckiego pronoeo, co oznacza "planować wcześniej". Wskazuje ono, że do zapewnienia opieki rodzinie konieczna jest uprzednia przemyślana decyzja.

Jeśli tata pozostający w domu uchyla się od obowiązku zapewnienia bytu swojej rodzinie, to grzeszy. Brak zapewnienia lub zaplanowania potrzeb swojej rodziny czyni wierzącego winnym dwóch rzeczy. Po pierwsze, "zaparł się wiary". Nie odnosi się to do utraty osobistego zbawienia. Paweł nie ocenia tutaj ostatecznego przeznaczenia duszy, ale bieżące działania. Osoba, która odmawia utrzymania swojej rodziny, żyje wbrew temu, w co twierdzi, że wierzy i zaprzecza zasadzie współczującej miłości leżącej u podstaw wiary chrześcijańskiej (Ew. Jana 13.35; Rzymian 5.5; 1 Tesaloniczan 4.9). Innymi słowy, prawdziwym nakazem dla ojców pozostających w domu i dla wszystkich jest to, że nie może być sprzeczności między wiarą a postępowaniem.

Po drugie, brak zapewnienia lub zaplanowania odpowiedniej ochrony rodzinie przez wierzącego czyni go w praktyce "gorszym od niewierzącego". Nawet poganie wiedzieli, jak ważne jest zapewnienie opieki swoim rodzicom. Dla wierzących niedostosowanie się do tego standardu jest niewybaczalne. Spoczywa na nas większa odpowiedzialność, ponieważ mamy Boże przykazanie miłości i Bożą moc, która nam to umożliwia.

Co powinniśmy z tego wszystkiego wyciągnąć? Po pierwsze, Paweł nie kieruje tego polecenia tylko do mężczyzn lub ojców pozostających w domu, ale do wszystkich. Po drugie, 1 Tymoteusza 5.8 nie ma bezpośrednio nic wspólnego z pracą poza domem. Mężczyzna powinien być na tyle przezorny, by robić to, co konieczne, by zaspokoić potrzeby swojej rodziny. Dla niektórych może to oznaczać pracę poza domem; dla innych może to oznaczać pracę w domu, co robi wielu ojców pozostających w domu. Dla innych, dbanie o rodzinę może oznaczać wspieranie i umożliwienie pracy zawodowej swojej żonie, która zapewnia główne źródło dochodu. Jest wiele żon, które zarabiają więcej niż ich mężowie i są chętne i szczęśliwe z zapewniania głównego źródła utrzymania. Nie ma biblijnych podstaw, by ganić taki sposób funkcjonowania.

Konkluzja jest następująca: mężczyzna, który uchyla się od swojego naturalnego obowiązku zadbania o rodzinę lub któremu brakuje dalekowzroczności, by się o nią zatroszczyć, żyje niezgodnie ze swoją religią. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy jest on ojcem pozostającym w domu, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jedno z małżonków ma zamiar pracować, podczas gdy drugie pozostaje w domu, lepiej jest, aby mąż był głównym żywicielem rodziny, a żona zajmowała się domem, ale w żadnym wypadku nie jest to nakaz biblijny.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy z biblijnego punktu widzenia mężczyzna może być ojcem pozostającym w domu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries