settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest misterium paschalne?

Odpowiedź


Słowo pascha pochodzi od hebrajskiego słowa określającego wydarzenie z Księgi Wyjścia, w którym anioł śmierci przeszedł nad wszystkimi domami, które miały krew baranka na nadprożu i słupach drzwi, ale przyniósł śmierć pierworodnym we wszystkich domach, które nie miały krwi. Słowo tajemnica odnosi się do czegoś, co nie może być poznane inaczej niż przez łaskę i objawienie - człowiek nie może sam tego zrozumieć (zob. 1 Koryntian 2:14).

Razem terminy te są używane w odniesieniu do cierpienia, śmierci, pogrzebu, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Misterium paschalne obejmuje ostatecznego Baranka Paschalnego, który umarł, aby Boży sąd "ominął" tych, którzy przez wiarę zastosowali Jego krew.

W Kościele katolickim kładzie się nacisk na "tajemnicę"; jednak protestanci zgodziliby się również, że znaczenia dzieła Chrystusa nie można pojąć, dopóki Bóg nie objawi go jednostce przez łaskę. Paweł wyjaśnia: "Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. (19) Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. (20) Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? (21) Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. (22) Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, (23) my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, (24) natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. (25) Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie." (1 Koryntian 1:18-25).

Podsumowując, termin tajemnica paschalna odnosi się po prostu do wydarzeń śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz ich znaczenia dla nas, które możemy naprawdę zrozumieć tylko wtedy, gdy nasze serca są do tego uzdolnione przez łaskę Bożą. Dla nas, którzy wierzymy, ewangelia jest rzeczywiście mocą Bożą, a śmierć Jezusa jest najwspanialszym, najpotężniejszym i najważniejszym wydarzeniem w historii. Inni, którzy nie wierzą, widzą to inaczej. Richard Dawkins, jeden z wojujących "nowych ateistów", twierdzi, że śmierć Chrystusa za nas jest obrzydliwą myślą, a idea zmartwychwstania Jezusa jest głupia i nieistotna. Dawkins posuwa się nawet do stwierdzenia, że nawet gdyby Jezus zmartwychwstał, nie miałoby to dla niego żadnego znaczenia.

Fakt "tajemnicy" wyjaśnia, w jaki sposób dwie osoby mogą spojrzeć na te same wydarzenia i dojść do tak rozbieżnych wniosków - jedna podchodzi do nich wyłącznie z punktu widzenia ludzkiego rozumu, a druga podchodzi do nich poprzez wgląd dany przez Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest misterium paschalne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries