settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o sztuce?

Odpowiedź


Pierwsza wzmianka o sztuce w Biblii znajduje się w 2 Ks. Mojżeszowa rozdział 31. Bóg poleca Mojżeszowi stworzenie namiotu dla Arki Przymierza i wspomina o kilku rzemieślnikach, których wybrał do stworzenia "artystycznych projektów", aby upiększyć namiot. Bóg mówi: "W sercach wszystkich, którzy są zręczni, umieściłem umiejętności". W tym fragmencie dowiadujemy się dwóch rzeczy o Bożym spojrzeniu na sztukę: On ją lubi i jest jej źródłem. On chce, aby ludzie tworzyli piękne rzeczy, a ich umiejętności w tym zakresie pochodzą od Niego.

Później, w 1 Ks. Królewskiej w rozdziale 6, widzimy Salomona tworzącego świątynię dla Pana. W wersecie 4 "artystyczne ramy" zostały wykonane dla domu. Potwierdza to fakt, że Bóg pragnie piękna i lubi być nim otoczony. Gdyby Salomon nie uważał, że Bóg jest uwielbiony przez piękno, nigdy nie zadałby sobie trudu stworzenia "artystycznych" ram okiennych. W Pieśni nad Pieśniami piękno oblubienicy porównane jest do "dzieła rąk mistrza" (Pieśń nad Pieśniami 7.1). Bóg jest stwórcą; On jest artystą, którego ręce tworzą piękno. Wynika z tego, że każde piękno, które tworzymy, oddaje chwałę Bogu, naszemu Stwórcy.

To jednak wymaga zdefiniowania czym jest piękno. Sztuka, która jest tworzona po to, by szokować lub przerażać, gloryfikować lub wywoływać grzech (przemoc, pożądanie, chciwość) nie może być nazywana "piękną". Wciąż jest to "sztuka", ale nie sztuka, która chwali Boga. Używając 2 Ks. Mojżeszowej 31.3 jako przewodnika, sztuka, która chwali Boga powinna wykazywać "umiejętności, zdolności i ... kunszt". Sztuka, która wzoruje się na Bożym dziele, będzie kreatywna, inteligentna i dobrze wykonana. Będzie miała wartość.

Bóg nie włoży w serce artysty chęci tworzenia rzeczy, które wywołają grzeszne reakcje u innych (Ew. Marka 9.42). Bóg nie poprowadzi człowieka do tworzenia rzeczy, które są sprzeczne z Jego naturą. Rzemieślnicy tworzący bożki mogą być zręczni (Ks. Izajasza 40.19), ale wykorzystują swoje umiejętności do wypaczania Bożej chwały, a nie do jej uczczenia. Nie oznacza to jednak, że cała sztuka musi przypominać Kaplicę Sykstyńską lub że może przedstawiać tylko tematy biblijne, takie jak Jezus na krzyżu lub uczniowie w łodzi. „Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg" (Psalm 50.2), Jego świętość jest piękna (1 Ks. Kronik 16.29 i Psalm 29.2). Tworząc sztukę uwielbiającą Boga, celem artysty powinno być wzniesienie duszy człowieka ku niebu i rozświetlenie na nowy sposób wieloaspektowego piękna Bożej świętości, mocy i łaski.

Istnieją dosłownie miliony sposobów, na jakie artyści mogą przedstawić Bożą chwałę. Ich kreatywność i umiejętności, które Bóg umieścił w sercach, głowach i rękach artystów, poprowadzą ich do stworzenia sztuki, która pomoże nam przekroczyć brzydotę i zanieczyszczenie tego świata. Niezależnie od środka - farby, ołówka, tkanin, marmuru, metalu, dramatu, muzyki itp. - artyści mają wspólną misję i są szczególną i cenną częścią królestwa Bożego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o sztuce?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries