settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest szintoizm?

Odpowiedź


Szintoizm jest całkowicie japońską religią, której początki sięgają starożytnej historii Japonii. Jest to jedna z najstarszych światowych religii. Japończycy mają gorącą miłość dla swojego kraju i wierzą, że wyspy japońskie były pierwszym dziełem stworzenia. W rzeczywistości, szintoizm naucza, że żaden inny teren nie jest bożym terenem, co czyni Japonię wyjątkową w całym świecie. Nie dziwi zatem, że szintoizm nie zdobył dużej popularności poza Japonią.

Dwie podstawowe doktryny szintoizmu dotyczą tego, że Japonia jest krajem bogów, a ludzie Japonii są potomkami bogów. Koncepcja mówiąca o boskich potomkach pośród Japończyków oraz to, że kraj ma boskie korzenie ukuł przekonanie o wyższości względem innych krajów i innych ludzi. Za wyjątkiem kilku określonych sekt szintoizmu, religia ta nie ma założyciela, świętych pism czy określonego kodu postępowania. Oddawanie czci odbywa się w jednej z licznych świątyń w kraju, chociaż wielu Japończyków posiada w domach ołtarze ku czci jednego lub kilku bożków.

Słowo szinto pochodzi od chińskiego szen- tao, które oznacza "drogę bogów." Główną cechą szintu jest ruch kami, koncepcja świętej mocy zarówno w obiektach ożywionych jak i nieożywionych. W szinto jest przesłanie o obecności bogów i duchów w naturze. Bogów szinto jest zbyt wielu, by móc nadać im jakąś hierarchię, ale bogini słońca Amaterasu jest na zaszczytnej pozycji i jej największa świątynia znajduje się w odległości 320 km na południowy zachód od Tokyo. Szinto naucza, że Japończycy pochodzą od kami.

Religia szinto całkowicie nie współgra z biblijnym chrześcijaństwem. Po pierwsze koncepcja mówiąca o tym, że Japończycy i ich kraj zajmuje uprzywilejowane miejsce ponad innymi narodami zaprzecza biblijnemu nauczaniu, że Żydzi są ludem wybranym przez Boga: "Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością" (5 Ks. Mojżeszowa 7.6). Mimo iż Żydzi są nazwani Bożym ludem wybranym, to jednak nigdy nie zostali określeni lepszymi względem innych ludzi, i Biblia nie naucza jakoby bezpośrednio pochodzili od bogów.

Po drugie Biblia w jasny sposób naucza, że nie ma wielu bogów, ale jest tylko jeden Bóg: "Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga..." (Ks. Izajasza 45.5). Biblia również naucza, że Bóg nie jest bezosobową siłą, ale kochającym i troskliwym Ojcem dla tych, którzy się go boją (2 Koryntian 6.17-18). On sam stworzył wszechświat, którym suwerennie rządzi. Koncepcja bogów będących kamieniami, drzewami i zwierzętami zawiera dwa rodzaje kłamstw: politeizmu (przekonania, że jest wielu bogów) oraz animizm (przekonania, że bogowie obecni są pod postacią różnych rzeczy). To są kłamstwa, które pochodzą od ojca kłamstwa- szatana, który "chodzi wkoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć" (1 Piotra 5.8).

Po trzecie, szintoizm wywyższa pychę i uczucie nadrzędności wśród narodu japońskiego; tego rodzaju elitaryzm potępiony jest w Piśmie Świętym. Bóg nienawidzi dumy, ponieważ z tego powodu ludzie oddalają się od poszukiwania Boga w ich sercach (Psalm 10.4). Poza tym, nauczanie o podstawowych bóstwach i boskim pochodzeniu narodu japońskiego ograbia ich z potrzeby Zbawiciela. To jest naturalna konsekwencja założenia, że jedna rasa ma boskie pochodzenie. Biblia stwierdza niezaprzeczalnie, że "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzymian 3.23), że każdy z nas potrzebuje Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, i że nie ma "w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dzieje Apostolskie 4.12).

Podczas gdy szintoizm naucza, że kami może mieć relację z tymi, którzy dokonają rytualnego oczyszczenia i dzięki temu staną się tego godni, to jednak Bóg Biblii obiecuje być obecny w życiu każdego, kto poprosi o jego przebaczenie. Żadna forma osobistego oczyszczenia (osiąganie zbawienia poprzez dobre uczynki) nie sprawi, że człowiek stanie się godny przebywania w obecności Boga. Jedynie przelana krew Jezusa Chrystusa na krzyżu może dokonać oczyszczenia z grzechów i sprawić, że będziemy pojednani z Bogiem. "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest szintoizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries