settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o szacunku?

Odpowiedź


Apostoł Piotr podsumowuje biblijne nauczanie na temat szacunku w swoim pierwszym Liście: "Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie" (1 Piotra 2.17). Fragment ten obejmuje cztery główne obszary naszego życia, ucząc nas, że jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy szanować wszystkich ludzi, innych chrześcijan, Boga i władze państwowe. Słowo szacunek jest tłumaczeniem greckiego słowa timēsate, oznaczającego "honor lub wartość". Dosłownie oznacza ono "przypisywać czemuś wielką wartość lub wysoką cenę". Co ciekawe, dzisiaj mamy tendencję do stawiania naszych wartości na naszych osobistych prawach i równości człowieka. Jednak biblijny szacunek jest czymś zupełnie innym, bardziej dotyczy postrzeganej nierówności, w której uznajemy, że niektóre rzeczy i niektórzy ludzie są ważniejsi od nas (por. Filipian 2.3).

Aby szanować każdego, wierzący muszą być świadomi, że Bóg stworzył wszystkich ludzi na swój obraz, niezależnie od tego, czy wierzą w Chrystusa. Powinniśmy okazywać każdemu z nich należyty szacunek i cześć, ponieważ ich dusze mają większą wartość niż wszystkie bogactwa świata (Ew. Łukasza 10.33-34; 1 Koryntian 10.33).

Miłowanie braci wierzących oznacza miłowanie wszystkich wierzących, bez względu na kolor skóry, narodowość, poglądy czy przynależność. Mamy pokazać światu, że kochamy naszych braci i siostry w Chrystusie. Apostoł Jan pisał o tej zasadzie wiele razy. Cytując Jezusa, pisze: "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Ew. Jana 13.34-35; por. 15.12; 1 List Jana 3.23).

Słowo strach jest tłumaczeniem greckiego słowa phobeisthe, oznaczającego "strach, lęk i szacunek". Słowo to sugeruje również, że nasz strach przed Nim prowadzi nas do całkowitego posłuszeństwa (3 Ks. Mojżeszowa 18.4; Psalm 119.67; Ew. Jana 14.15). Chociaż mamy czcić króla, powinniśmy "bać się" Boga (por. 5 Ks. Mojżeszowa 10.12; Ks. Izajasza 8.13). Najważniejsze jest to, że tylko Boga powinniśmy się "bać" w sensie okazywania Mu szacunku.

Czcimy i szanujemy nasze władze rządzące, ponieważ istnieją one z woli Boga (Rzymian 13.1-7). Taki szacunek należy okazywać niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Ci, którzy sprawują władzę, są Bożymi narzędziami do realizacji celu rządzenia i zasługują na szacunek, który Bóg im nadaje. Kiedy przestrzegamy zasad zawartych w tym fragmencie, nadajemy naszej wierze prawdziwą wiarygodność. Jako wierzący mamy szanować nasze władze i ich prawa jako takie. Nie możemy jednak przyznawać rządowi praw, które należą wyłącznie do Boga (Ew. Łukasza 20.25).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o szacunku?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries