settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są niektóre symbole Ducha Świętego w Biblii?

Odpowiedź


Biblia przedstawia różne symbole Ducha Świętego, z których każdy przedstawia różne atrybuty Jego natury lub aspekty Jego dzieła.

Gołębica jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym symbolem Ducha Świętego w Piśmie Świętym: "A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. (17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem." (Mt 3:16-17; zob. także Mk 1:10; Łk 3:22; J 1:32). Gołębica jest kojarzona z Bożym błogosławieństwem i przyjemnością oraz wyraża łagodność, niewinność, czystość i cierpliwość Ducha Świętego (Mt 10:16; Ps 68:13).

Duch Święty jest przedstawiany jako pieczęć lub zastaw wyrażający Bożą własność wierzącego: "W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego." (Efezjan 1:13-14; zob. także 2 Koryntian 1:22). Duch Święty jako pieczęć lub zastaw jest zabezpieczeniem wierzącego w Chrystusie, dowodem na to, że należy on do Boga na zawsze (J 6:37; Ef 4:30).

Olej jest znakiem aprobaty, namaszczenia i mocy Ducha Świętego: "Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność" (Łukasza 4:18; zob. także Dzieje Apostolskie 10:38; 1 Samuela 16:13; Izajasza 61:1). Biblijne sceny namaszczania olejem izraelskich królów i kapłanów są obrazem Bożego wyboru i błogosławieństwa. Nowy Testament używa namaszczenia olejem jako obrazu błogosławieństwa Ducha Świętego dla wszystkich wierzących: "A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko." (1 Jana 2:20).

Podkreślając oczyszczenie, ogień jest symbolem mocy i obecności Ducha Świętego: "Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem." (Mt 3:11; zob. także Wj 3:2; Iz 4:4; Łk 3:16-17; 1 Tes 5:19). W dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie ujrzeli "języki ognia", które spoczęły na nich i zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2:3-4).

Niewidzialna, wszędzie obecna moc i życiodajne wpływy Ducha Świętego są wyrażane w Biblii jako wiatr lub oddech: "Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha." (Jana 3:8; por. 20:22). Znaczenie greckich i hebrajskich słów oznaczających "ducha" jest synonimem "oddechu" lub "wiatru". Potężnemu wylaniu Ducha Świętego towarzyszył szum potężnego, pędzącego wiatru w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2:2).

Woda symbolizuje oczyszczającą naturę nowych narodzin z Ducha Świętego: "Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." (Jana 3:5; zob. także Ezechiela 36:25-27). Woda wyraża również gaszący pragnienie, zaspokajający duszę, życiodajny charakter Ducha Świętego (J 4:14; zob. także Iz 12:3; 44:3).

Podobnie jak woda, deszcz jest symbolem odświeżenia przez Ducha Świętego: "Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!" (Ozeasza 6:3). Podobnie, rzeki w Biblii symbolizują obfitość i dobrobyt, które wypływają z Ducha Świętego: "A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej." (Jana 7:37-38; zob. także Psalm 1:3). Również symbol rosy ilustruje orzeźwienie i obfitość Ducha Świętego (Rdz 27:28; Iz 18:4).

W Biblii wino jest czasem symbolem dającej radość obecności Ducha Świętego. Niektórzy z bardziej cynicznych obserwatorów, którzy obserwowali wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, myśleli, że uczniowie są pijani winem. Ale apostoł Piotr wyjaśnił: "ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, (16) ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: (17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny" (Dzieje Apostolskie 2:15-17).

Ubranie jest również symbolem Ducha Świętego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział uczniom, aby czekali w Jerozolimie, "aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka" (Łk 24:49). Strona bierna czasownika wskazuje, że osoba nie ubiera się sama. Apostołowie mieli pozostać w Jerozolimie, dopóki nie zostaną "przyobleczeni" przez Boga mocą Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są niektóre symbole Ducha Świętego w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries