settings icon
share icon
Pytanie

Co to są święte korony, które wierzący mogą otrzymać w niebie?

Odpowiedź


Nowy Testament wspomina o pięciu świętych koronach, które otrzymają wierzący w nagrodę. Są to niezniszczalne korony, korona radości, korona sprawiedliwości, korona chwały i korona życia. Greckie słowo przetłumaczone jako „korona” to stephanos (źródłosłów męczennika Szymona) i oznacza „flagę lojalności, nagrodę w grze publicznej albo symbol honoru.” Korony były powszechne za czasów starożytnych, podczas greckich gier; wieniec lub girlanda liściasta była nakładana na głowę zwycięzcy zawodów atletycznych. Ten atletyczny zaszczyt jest przenośnią użytą w Nowym Testamencie mówiącą o nagrodach niebiańskich jakie Bóg obiecał tym, którzy pozostaną mu wierni. 1 Koryntian 9.24-25 najlepiej określa to w jaki sposób można otrzymać te korony.

1) Niezniszczalna Korona (1 Koryntian 9.24-25) „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy.” Wszystkie rzeczy na tym świecie ulegają zniszczeniu. Jezus ostrzega nas, abyśmy nie gromadzili skarbów na ziemi „gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną” (Ew. Mateusza 6.19). To jest analogiczne do tego, co powiedział Paweł mówiąc o wieńcach atletycznych, które wkrótce się skruszą i rozpadną. Tak się nie stanie z niebiańskimi koronami; wytrwałość zwycięży niebiańską nagrodę, „ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was” (1 Piotra 1.3-5).

2) Korona Radości (1 Tesaloniczan 2.19) „Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia?”

Apostoł Paweł mówi nam w Filipian 4.4 „radujcie się w Panu zawsze” za obfite błogosławieństwo Boga jakie na nas spływa. Jako chrześcijanie w tym ziemskim życiu mamy znacznie więcej powodów do radości aniżeli inni. Łukasz mówi nam również, że teraz jest większa radość w niebie (Ew. Łukasza 15.7). Korona radości będzie naszą nagrodą, gdzie Bóg „otrze wszelką łzę […] i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Ks. Objawienia 21.4).

3) Korona Sprawiedliwości (2 Tymoteusza 4.8) „A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.” Dziedziczymy tą koronę dzięki sprawiedliwości Chrystusa; bez niej nie moglibyśmy jej otrzymać. A ponieważ zdobywa się ją sprawiedliwością, a nie siłą i kłamstwem jak niekiedy korony tego świata- to jest to korona wieczna, przyobiecana wszystkim tym, którzy kochają Pana i wyczekują z utęsknieniem na jego powtórne przyjście. Poprzez nasze wytrwałe przezwyciężanie zniechęcenia, prześladowań, cierpień czy nawet śmierci, mamy zapewnienie, że naszą nagrodą jest wieczność spędzona z Chrystusem (Filipian 3.20). Ta korona nie jest dla tych, którzy pokładają swoją ufność we własnej sprawiedliwości. Postawa taka podkreśla jedynie arogancję i pychę, a nie pragnienie bycia z Panem.

4) Korna chwały (1 Piotra 5.4) „A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.” Słowo chwała jest ciekawym wyrazem, odnoszącym się do samej natury Boga i jego działań. Okazuje jego majestat i światłość. Przypomnij sobie historię ukamienowania Szymona, który mógł spojrzeć w niebo i ujrzeć chwałę Boga (Dzieje Apostolskie 7.55-56). Słowo to również oznacza, że uwielbienie i chwała jaką okazujemy Bogu tylko jemu się należy ze względu na to kim On jest (Ks. Izajasza 42.8; 48.11; Galacjan 1.5). Wierzący są niesamowicie błogosławieni, bo mogą wejść do królestwa i otrzymać koronę chwały, by i upodobnić się do samego Chrystusa. Tak jak powiedział apostoł Paweł „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rzymian 8.18).

5) Korona życia (Ks. Objawienia 2.10) „Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, I będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.” Korona ta jest dla wszystkich wierzących, ale szczególnie drogocenna dla tych, którzy doświadczają długotrwale cierpienia, prześladowań czy śmierci ze względu na Jezusa. W Piśmie Świętym słowo życie często wskazuje na właściwą relację z Bogiem. Jezus powiedział „Ja przyszedłem, aby [owce moje] miały życie i obfitowały” (Ew. Jana 10.10). Podobnie jak powietrze, jedzenie czy woda potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała, tak potrzebujemy Jezusa w naszym duchowym życiu. On jest tym, który zaopatruje nas w „wodę żywota.” On jest „chlebem życia” (Ew. Jana 4.10; 6.35). Nasze życie tu na ziemi kiedyś się skończy. Mamy jednak niesamowitą obietnicę, dla wszystkich którzy przyjdą do niego poprzez Jezusa: „A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny” (1 Jana 2.25).

Jakub mówi, że korona ta jest dla każdego, kto kocha Boga (Jakuba 1.12). Pytanie zatem jakie przychodzi na myśl brzmi: jak okazujemy naszą miłość do Boga? Apostoł Jan odpowiada: „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5.3). Jako jego dzieci musimy przestrzegać jego przykazań, wiernie być mu posłusznymi. Zatem, mimo iż w tym życiu będziemy doświadczać prób, cierpienia, rozterek serca czy innych trudności, to jednak jedynie „patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hebrajczyków 12.2) możemy pójść naprzód i otrzymać koronę życia, która na nas czeka.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to są święte korony, które wierzący mogą otrzymać w niebie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries