settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o światowości?

Odpowiedź


Słownikowa definicja słowa "światowy" to "odnoszący się do świata doczesnego lub jemu poświęcony". Światowość jest więc stanem, w którym zajmujemy się sprawami doczesnymi, szczególnie zaniedbując sprawy duchowe. Biblia ma wiele do powiedzenia na temat światowości, z których żadna nie jest dobra.

Paweł utożsamia światowość z duchową niedojrzałością w 1 Koryntian 3.1-3, gdzie zwraca się do wierzących w kościele w Koryncie w związku z ich światowym zachowaniem. Chociaż byli wierzącymi - nazywa ich "braćmi" - byli duchowymi niemowlętami, które nie mogły zrozumieć głębokich rzeczy Bożych, którymi Paweł chciał się z nimi podzielić. Nigdy nie posunęli się naprzód poza naukę podstaw wiary i najwyraźniej byli zadowoleni z pozostania w tym stanie. Ten brak dojrzałości doprowadził do tego, że zachowywali się tak, jakby nadal byli częścią niezbawionego świata. Kłócili się między sobą o to, który z nich jest większy z powodu tego, za którym z apostołów podążali (1 Koryntian 1.11-13; 3.4), podczas gdy w rzeczywistości nie podążali za żadnym z nich, kierując się własnymi żądzami i pragnieniem wywyższenia się ponad innych. Paweł zachęcał ich do dorastania i dojrzewania w wierze, aby przestali postępować w sposób światowy.

Listy Nowego Testamentu przedstawiają światowość jako dokładne przeciwieństwo pobożności. Światowa mądrość wcale nie jest mądrością (1 Koryntian 3.18-19). Jest raczej głupotą, zwłaszcza mądrość świata w kwestii religii. Widzimy to dzisiaj w niekończących się dyskusjach na temat "duchowości" prowadzonych przez ludzi, których duchowa mądrość opiera się jedynie na światowych iluzjach. Prawdziwa mądrość pochodząca od Boga jest zestawiona z głupią "mądrością" świata w całym Piśmie Świętym. Przesłanie krzyża jest głupstwem dla tych, którzy mają światową mądrość i giną (1 Koryntian 1.18), ponieważ prawdziwa mądrość nie pochodzi z ludzkich filozofii, ale ze Słowa Bożego. Świat zawsze sprzeciwia się prawdziwej pobożności.

Co więcej, Paweł odnosi się do "światowego smutku" (2 Koryntian 7.10), który jest przeciwieństwem pobożnego smutku wynikającego z prawdziwej skruchy. Boży smutek jest tym, co odczuwamy z powodu naszego grzechu, gdy widzimy go tak, jak widzi go Bóg i gdy nasz pogląd na niego jest zgodny z Jego poglądem. Z drugiej strony, światowy smutek nie wynika z wiedzy o grzechu przeciwko świętemu Bogu, ale raczej z okoliczności, w jakich znajdują się ludzie światowi. Światowy smutek wynika z miłości do samego siebie i może wynikać z utraty przyjaciół lub własności, z rozczarowania lub wstydu i hańby. Ale gdy okoliczności się poprawią, światowy smutek znika. Boży smutek jest jednak łagodzony jedynie przez zwrócenie się do Chrystusa, który jako jedyny zapewnia wolność od smutku, kary i mocy grzechu.

Wreszcie, Pismo Święte wyraźnie rozróżnia przyjaźń z Bogiem od przyjaźni ze światem. Jakuba 4.4 mówi nam, że "przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga". Dalej mówi, że "kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (tłum. Biblia Warszawska). Apostoł Jakub używa mocnych słów "nienawiść" i "wróg", aby podkreślić, że możemy być w świecie lub w królestwie, ale nie w obu, ponieważ znajdują się one na przeciwnych krańcach spektrum. Ci, którzy wybierają światowość, wybierają życie w obozie wroga, ponieważ wszystko, co jest ze świata, znajduje się pod kontrolą szatana (1 Jana 5.19). Jest on władcą tego świata, a kiedy wybieramy świat, zaciągamy się do jego złej armii i stajemy się wrogami Boga.

Dla chrześcijanina wybór jest jasny. Aby uniknąć światowości, musimy dojrzewać w wierze, wzrastając we wszystkim w Chrystusie, abyśmy nie byli już duchowymi niemowlętami, miotanymi przez kłamstwa świata (Efezjan 4.14-15). Musimy poznać różnicę między mądrością Bożą a głupotą światowej mądrości, a to można osiągnąć jedynie poprzez uważne i pilne studiowanie Słowa, szukanie Bożej mądrości w modlitwie (Jakuba 1.5) i cieszenie się społecznością innych dojrzałych wierzących, którzy mogą zachęcić nas do odrzucenia światowości i przyjęcia pobożności.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o światowości?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries