settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe?

Odpowiedź


Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe jest organizacją kierowaną przez przywódców Świadków Jehowy. Towarzystwo Strażnica powstało w 1886 roku i obecnie znajduje się w Brooklyn'ie, w Nowym Yorku. Strażnica ma niesamowitą kontrolę nad swoimi członkami i nawet wydała swoje własne tłumaczenie Biblii zwane Tłumaczeniem Biblii Nowego Świata. Towarzystwo od swojego powstania było zarządzane przez kilku przewodniczących i uważa się za znacznego konkurenta ewangelicznego chrześcijaństwa. Uważają siebie za jedynych, prawdziwych uczniów Boga Jahwe, a w swoim nauczaniu odrzucają a nawet sprzeciwiają się kilku fundamentalnym doktrynom historycznego chrześcijaństwa.

Zacznijmy od tego, że Strażnica myli się w jednej z najważniejszych kwestii religijnych: Kim jest Jezus Chrystus? Towarzystwo Strażnica uczy, że Jezus Chrystus tak na prawdę jest pierwszym stworzeniem Boga Jahwe, Chrystus nie jest Bogiem wcielonym tak jak uczy Biblia (Tytusa 2,13; Kolosan 2,9). Dlatego też postrzegają Chrystusa jako stworzenie, a nie jak uczy nas Biblia- jako Stworzyciela wszystkich rzeczy (Kolosan 1,16-17; Jana 1,1-3). Powtarzają błąd arianizmu, który został potępiony jako herezja przez Kościół na Soborze w Nicei którą łatwo obalić przez szczere czytanie Pisma.

Od swojego powstania, Strażnica odrzuca biblijne nauczanie o Trójcy (jeden Bóg istniejący w trzech równych sobie, wiecznych Osobach) oraz twierdzi, że Bóg chrześcijaństwa jest satanistyczną podróbką. Charles Taze Russell, założyciel Świadków Jehowy i dawny prezydent Towarzystwa nawet odnosił się do chrześcijańskiej koncepcji Boga jako do "diabła we własnej osobie". Bóg Strażnicy nie jest biblijnym Bogiem, z tego też powodu nie jest w stanie zbawić ludzi od ich grzechów.

Aby móc usprawiedliwić swoje doktryny w oparciu o egzegezę tekstu biblijnego, Towarzystwo wydało swoje własne tłumaczenie Pisma w 1961 roku. Tłumaczenie to znane jest jako Biblia Nowego Świata i jest traktowane przez Świadków Jehowy jako jedyne wierne tłumaczenie tekstu biblijnego. Biblia Nowego Świata (BNŚ) jest wyjątkowe, ponieważ jest pierwszym intencjonalnym tłumaczeniem, aby wydać pełną wersję Biblii edytowanej i korygowanej dla szczególnego celu, aby zgadzała się z określonym zakresem doktrynalnym. Naukowcy zajmujący się starożytną greką z różnych środowisk teologicznych wciąż krytykują BNŚ jako nierzetelne i przekłamane tłumaczenie kluczowych fragmentów tekstu biblijnego.

Ostatnio dr Bruce Metzger, profesor który zajmował się językami Nowego Testamentu w Princeton Theological Seminary i autor wielu uznanych książek z zakresu krytyki teksu, stwierdził: "Świadkowie Jehowy wprowadzili do swojego tłumaczenia Nowego Testamentu kilka błędnych interpretacji greki." Dr Robert Countess, który obronił doktorat z tłumaczenia Biblii Nowego Świata powiedział, że tłumaczenie Strażnicy "jest wyjątkowo niespójne i wciąż próbuje trzymać się z dala od doktrynalnych rozważań nad rzeczywistym tekstem. Tłumaczenie to musi być postrzegane jako radykalnie stronnicze tłumaczenie. Właściwie w wielu przypadkach jako nieuczciwe."

Innym powodem, aby odrzucić twierdzenia Strażnicy są ich fałszywe proroctwa, które co jakiś czas są ogłaszane. Towarzystwo Strażnica kilka razy przepowiadało koniec świata, a ostatnie daty pochodziły z 1946 r., 1950r. i roku 1975. Ich fałszywe przepowiednie są oczywistymi kłamstwami potwierdzając tym samym, że nie są "prawdziwym prorockim głosem od Boga na ziemi w tym czasie." Historia fałszywych proroctw Towarzystwa stoi w jawnej sprzeczności ze standardami prawdziwego proroka: " Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go." (5 Ks. Mojżeszowa 18,22)

Strażnica zakazuje udziału w służbie wojskowej, świętowania świąt czy honorowanie flagi państwowej. Źródłem ich tak restrykcyjnego zachowania jest fałszywe twierdzenie, że są oni jedyną prawdziwą organizacją ludu Jehowy. Strażnica postrzega tego typu praktyki jako zwiedzenie szatana, aby prowadzić ludzi jak najdalej od Jehowy. Strażnica uważa cały "światowy system" (jakakolwiek aktywność nie związana ze Strażnicą) za powiązany z szatanem dlatego jest przez nich zakazany. To dotyczy także zakazu transfuzji krwi, którą Strażnica mylnie interpretuje jako zakazaną przez Pismo. Strażnica twierdzi, że transfuzja "może wydłużyć czas doczesnego życia, ale kosztem życia wiecznego poddanego Chrystusowi." Towarzystwo źle interpretuje biblijny zakaz spożywania krwi (1 Ks. Mojżeszowa 9,4; Dzieje Apostolskie 15,28-29) i wyklucza wszelkie współczesne metody transfuzji krwi. Zakaz ten w praktyce kosztował życie wielu członków Świadków Jehowy i ich dzieci.

Mimo wciąż powtarzających się fałszywych proroctw, praktykowania izolacji religijnej i rażąco złego tłumaczenia Biblii, by usprawiedliwić własną teologię, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe- Strażnica rok rocznie zdobywa nowych wyznawców. Zadaniem wiernych chrześcijan, którzy opierają się na prawdziwych biblijnych zasadach jest to, aby byli gotowi wskazać na fałszywe doktryny (Tytusa 1,9). Juda mówi nam: "abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym" (Judy 3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries