settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest wartość spotkania modlitewnego?

Odpowiedź


Od samego początku kościoła, chrześcijanie zbierali się, aby się modlić (Dzieje Apostolskie 4.24; 12.5; 21.5). Spotkania modlitewne mają wartość dla kościoła jako wspólnoty i dla pojedynczych osób, które w nich uczestniczą.

Modlitwa jest tylko dla tych, którzy wierzą, że Bóg jest Osobą i chcą mieć z nim osobistą relację. Chrześcijanie wiedzą, że modlitwa działa, ponieważ poznali Boga, który sam stwierdza, "Mów do mnie, a ja wysłucham." Apostoł Jan potwierdza to, "Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy" (1 Jana 5.14-15).

Poprzez nasze modlitwy, szczególnie ze sobą wzajemnie, pokazujemy i utwierdzamy wiarę jaką mamy w Jezusie. Andrew Murray, wielki chrześcijański pastor i pisarz powiedział, "Modlitwa zależy głównie, prawie całkowicie, od tego, do kogo myślimy, że się modlimy. " To poprzez dyscyplinę modlitwy z innymi, rozwijamy bardziej osobistą relację z Bogiem i tworzymy duchową więź ze sobą wzajemnie. To jest jeden z najcenniejszych aspektów modlitwy z innymi.

Inną cenną korzyścią spotkań modlitewnych jest wyznawanie naszych grzechów sobie wzajemnie. Spotkania modlitewne dają nam okazję do posłusznego wykonywania nakazu "wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni" (Jakuba 5.16). W tym wersecie Jakub niekoniecznie mówi o uzdrowieniu fizycznym, ale raczej o duchowym odnowieniu (Hebrajczyków 12.12-13). On również odnosi się do Bożego przebaczenia, które uzdalnia wierzącego do stania się jednością w sensie duchowym. Jakub wiedział, że ten który staje się oddzielony od stada jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwa grzechu. Bóg chce, aby jego dzieci zachęcały siebie wzajemnie i wspierały się w relacjach pełnych miłości, wzajemnej uczciwości i pokuty, gdy modlimy się o siebie i ze sobą. Taka bliska społeczność pomaga dodać duchowej siły, aby doświadczać zwycięstwa nad grzechem.

Inną wielką wartością spotkań modlitewnych jest to, że wierzący zachęcają się wzajemnie do wytrwałości. Każdy z nas mierzy się z przeciwnościami, ale poprzez dzielenie się i wspólne modlenie jako chrześcijanie, często pomagamy innym uniknąć zniechęcenia w ich duchowym życiu. Wartość wspólnej modlitwy leży w jej mocy łączenia serc. Modlitwa za naszych braci i nasze siostry owocuje w budowaniu jedności ze sobą wzajemnie w sensie duchowym. Gdy "nosimy brzemiona jedni drugich" wypełniamy "zakon Chrystusowy" (Galacjan 6.2). Gdzie praktykowana jest modlitwa, istnieje jedność, o którą Jezus tak gorliwie się modlił dla swoich naśladowców (Ew. Jana 17.23).

Bardziej niż cokolwiek innego, spotkania modlitewne przynoszą zmianę. Poprzez modlenie się z innymi, wierzący mogą świadczyć, że Bóg dokonuje cudów i zmiany serc.

Spotkanie modlitewne jest czasem prawdziwej wartości, gdy wierzący poszukują głębokiej relacji i cichej społeczności z Bogiem przed jego tronem. To jest czas jedności z innymi braćmi wierzącymi w obecności Pana. To jest czas troski o tych, którzy są wkoło nas, gdy nosimy ich ciężary. To jest czas w którym Bóg objawia niekończącą się jego miłość i pragnienie społeczności z tymi, którzy go kochają.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest wartość spotkania modlitewnego?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries