settings icon
share icon
Pytanie

Czy biblijne jest mówienie "spoczywaj w pokoju" w odniesieniu do kogoś, kto zmarł?

Odpowiedź


"Spoczywaj w pokoju" jest często widywany na nagrobkach, a słowa spoczywaj w pokoju są często słyszane na stypach i pogrzebach. Pochodzi on od łacińskiego błogosławieństwa requiescat in pace (dosłownie "niech spoczywa w pokoju"). Czy powiedzenie "spoczywaj w pokoju" jest biblijne? Wyrażenie "spoczywaj w pokoju" nigdy nie jest używane w Piśmie Świętym w odniesieniu do osoby, która zmarła. W tym sensie powiedzenie "spoczywaj w pokoju" nie jest biblijne.

Pod koniec Księgi Daniela anioł mówi o śmierci Daniela, mówiąc: "Odpoczniesz" (Daniela 12:13). A prorok Izajasz mówi: "na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie" (Izajasza 57:2). Te dwa fragmenty są najbliższe biblijnej idei stojącej za wyrażeniem "spoczywaj w pokoju". Mimo to nie użyto w nich dokładnie tych słów.

Ponieważ myśl o śmierci może być przerażająca, ludzie przez lata wymyślali frazesy, którymi chcieli się pocieszać. Kiedy ktoś umiera, często słyszymy niebiblijne stwierdzenia, takie jak "Ona jest teraz aniołem" i "Bóg potrzebował kolejnego anioła w niebie"; czasami słyszymy "On jest w lepszym miejscu", wypowiedziane bez zastanowienia, że w rzeczywistości może być w gorszym miejscu. Ludzie, którzy nigdy nie mieli czasu dla Boga, nagle stają się religijni podczas pogrzebu. Próbują zapewnić siebie i innych, że niezależnie od relacji zmarłego z Bogiem na ziemi, jest on teraz w niebie. Nie możemy jednak ignorować tego, czego naucza Pismo Święte.

Biblia wyraźnie mówi, że śmierć fizyczna nie jest końcem (Hebrajczyków 9:27; Jana 3:16-18). Jezus nauczał, że dla każdego człowieka istnieją tylko dwie opcje: niebo albo piekło (Mt 10:28; 25:46; Mk 9:43). Dał żywy obraz tych dwóch opcji w historii o bogaczu i Łazarzu, znajdującej się w Ewangelii Łukasza 16:19-31. W tym opisie bogacz, który nie myślał o Bogu podczas swojego ziemskiego życia, po śmierci poszedł do piekła. Łazarz, który nie posiadał na ziemi nic poza czystym sercem, został zabrany do raju. Piekło jest opisane jako miejsce mąk (werset 23), a nie miejsce odpoczynku. Według Pisma Świętego osoba, która umiera bez Chrystusa, nie "odpoczywa w pokoju" (zob. Ew. Jana 3:18). "Nie ma pokoju - mówi mój Bóg - dla bezbożnych" (Izajasza 57:21).

Jednak śmierć jest zupełnie inna dla tych, którzy są "w Chrystusie" (Rzymian 8:1; 1 Koryntian 1:30). Pierwszy List do Tesaloniczan 4:13 przypomina nam, że choć naturalne jest opłakiwanie zmarłych bliskich, nie musimy smucić się z powodu wierzących w Chrystusa, tak jakbyśmy już nigdy mieli ich zobaczyć. Smutek miesza się z nadzieją. Biblia często odnosi się do zmarłych w Chrystusie jako "tych, którzy zasnęli" (1 Koryntian 15:20; Dzieje Apostolskie 13:36; 1 Tesaloniczan 5:10). Pisarze biblijni używali snu jako metafory, ponieważ śmierć dla chrześcijanina jest tylko tymczasowa. Paweł powiedział, że "wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana" (2 Koryntian 5:8). Ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, po śmierci przebywają z Nim w raju (Ew. Łukasza 23:43). Tak więc po śmierci chrześcijanie wchodzą w "odpoczynek" i jest on "spokojny". Czy jednak powiedzenie "spoczywaj w pokoju" jest biblijne?

Problem z powiedzeniem "Spoczywaj w pokoju" polega na tym, że jest ono sformułowane jako modlitwa. Po łacinie brzmi to dosłownie "Niech spoczywa w pokoju". Oczywiście modlitwa za zmarłych jest niebiblijna. W chwili śmierci los człowieka jest przesądzony. Biblia nigdy nie naucza ani nawet nie sugeruje, że powinniśmy modlić się w imieniu tych, którzy odeszli. Mówienie "Spoczywaj w pokoju" lub i inne formy modlitw za zmarłych są zakorzenione w tradycji katolickiej, a nie w Słowie Bożym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy biblijne jest mówienie "spoczywaj w pokoju" w odniesieniu do kogoś, kto zmarł?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries